Nuoret: Valkean ke­sä­ka­tu on nuorten mie­les­tä tur­val­li­nen, vaikka siellä ta­pah­tuu ikä­viä­kin asioita

Juhlapyhät: Miksi he­la­tors­tai­ta vie­te­tään?

Seurakunta
Ylivieskan uusi kirkko ehdolla Arkkitehtuurin Finlandian voittajaksi – Kirkko rakennettiin seurakunnan kodiksi

Yli­vies­kan uusi kirkko ehdolla Ark­ki­teh­tuu­rin Fin­lan­dian voit­ta­jak­si – ­Kirk­ko ra­ken­net­tiin seu­ra­kun­nan kodiksi

03.09.2021 19:00 3
Tilaajille
"Kuin sotatanner" – Taivalkosken hautausmaan myrskyvahingot ennennäkemättömät

"Kuin so­ta­tan­ner" – Tai­val­kos­ken hau­taus­maan myrs­ky­va­hin­got en­nen­nä­ke­mät­tö­mät

23.06.2021 14:47 5
Tilaajille
Kempeleen seurakunnan leirillä 40 nuorta altistui koronalle – Syyslomaviikon rippileiri joudutaan perumaan

Kem­pe­leen seu­ra­kun­nan lei­ril­lä 40 nuorta al­tis­tui ko­ro­nal­le – Syys­lo­ma­vii­kon rip­pi­lei­ri jou­du­taan pe­ru­maan

14.10.2020 13:12 3
Tilaajille
Korona-ajan eristyksen aiheuttamat ongelmat kurittavat perheitä – Pohjois-Pohjanmaalla 43 prosenttia enemmän työttömyyshakemuksia vuoden takaiseen verrattuna

Ko­ro­na-ajan eris­tyk­sen ai­heut­ta­mat on­gel­mat ku­rit­ta­vat per­hei­tä – Poh­jois-Poh­jan­maal­la 43 pro­sent­tia enemmän työt­tö­myys­ha­ke­muk­sia vuoden ta­kai­seen ver­rat­tu­na

17.06.2020 17:29
Tilaajille

Yli-Iin seu­ra­kun­ta­ko­din han­ke­suun­ni­tel­ma hy­väk­syt­tiin

16.06.2020 21:22 2

DOM-hank­keel­le myön­net­tiin jatkoa – asia hy­väk­syt­tiin Oulun evan­ke­lis­lu­te­ri­lais­ten seu­ra­kun­tien yh­tei­sen kirk­ko­val­tuus­ton ko­kouk­ses­sa

16.06.2020 21:19
Jumalanpalveluksiin voi 1. kesäkuuta alkaen osallistua yli 50 henkeä – virtuaalista toteutusta suositellaan jatkossakin

Ju­ma­lan­pal­ve­luk­siin voi 1. ke­sä­kuu­ta alkaen osal­lis­tua yli 50 henkeä – vir­tuaa­lis­ta to­teu­tus­ta suo­si­tel­laan jat­kos­sa­kin

19.05.2020 11:39
Oulun seurakunnat jakavat vähävaraisille ruoka-apua – tarjolla valmiita annoksia ja ruokakasseja

Oulun seu­ra­kun­nat jakavat vä­hä­va­rai­sil­le ruo­ka-apua – tar­jol­la val­mii­ta an­nok­sia ja ruo­ka­kas­se­ja

18.05.2020 09:57 1
Ylivieskan kirkon rakennusrahastoon kertynyt satojatuhansia euroja

Yli­vies­kan kirkon ra­ken­nus­ra­has­toon ker­ty­nyt sa­to­ja­tu­han­sia euroja

14.05.2020 17:54