Pohteen säästöt: Liminka me­net­tää ter­veys­kes­kuk­sen

Ravintolat: Tes­ta­sim­me Oulun Pekurin ra­men-pai­kan

Syyte: Tur­val­li­suus­alan opet­ta­ja kouri opis­ke­li­joi­ta ja uhkaili hak­kaa­mi­sel­la

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Säveltäjät
Muistokirjoitus: Diplomisäveltäjä ja yliopettaja Kari Kuosmanen 1946–2024

Muis­to­kir­joi­tus: Dip­lo­mi­sä­vel­tä­jä ja yli­opet­ta­ja Kari Kuos­ma­nen 1946–2024

19.02.2024 15:08
Suomen kansainvälisesti tunnetuin nykysäveltäjä Kaija Saariaho on kuollut – "Ymmärrän, että olen ollut kauhean onnekas"

Suomen kan­sain­vä­li­ses­ti tun­ne­tuin ny­ky­sä­vel­tä­jä Kaija Saa­ri­aho on kuollut – "Ym­mär­rän, että olen ollut kauhean on­ne­kas"

02.06.2023 20:30 4
Käärijän Cha cha cha tekee hyvää totisille suomalaisille, sanoo pitkän linjan musiikkimies Jukka Linkola

Kää­ri­jän Cha cha cha tekee hyvää to­ti­sil­le suo­ma­lai­sil­le, sanoo pitkän linjan mu­siik­ki­mies Jukka Linkola

19.05.2023 08:00
Tilaajille
Kirja-arvio: Tommi Saarelan kirjassa käydään yksityiskohtaisesti läpi Kassu Halosen elämää.

Kir­ja-ar­vio: Tommi Saa­re­lan kir­jas­sa käydään yk­si­tyis­koh­tai­ses­ti läpi Kassu Halosen elämää.

29.01.2023 16:10
Tilaajille
Musiikin moniottelija, 70 vuotta täyttävä Kassu Halonen jos kuka tietää, miten hittikappale tehdään – ja kaava on kuulemma perin yksinkertainen

Mu­sii­kin mo­niot­te­li­ja, 70 vuotta täyt­tä­vä Kassu Halonen jos kuka tietää, miten hit­ti­kap­pa­le tehdään – ja kaava on kuu­lem­ma perin yk­sin­ker­tai­nen

23.01.2023 10:00
Tilaajille
Kirja-arvio: Pekka Hako kirjoitti uutuuskirjan, joka avaa maallikollekin Kaija Saariahon vaikeana pidettyä musiikkia

Kir­ja-ar­vio: Pekka Hako kir­joit­ti uu­tuus­kir­jan, joka avaa maal­li­kol­le­kin Kaija Saa­ri­ahon vai­kea­na pi­det­tyä mu­siik­kia

13.11.2022 14:05
Tilaajille
Jaakko Kuusiston viimeiseksi teokseksi jääneen Sinfonian Suomen ensiesitys Oulussa

Jaakko Kuu­sis­ton vii­mei­sek­si teok­sek­si jääneen Sin­fo­nian Suomen en­si­esi­tys Oulussa

31.10.2022 13:10
Terrori-iskun herättämät tunteet siirtyivät sävellykseen – Laura Mikkola saapuu Ouluun tulkitsemaan Jouko Tötterströmin teosharvinaisuuden

Ter­ro­ri-is­kun he­rät­tä­mät tunteet siir­tyi­vät sä­vel­lyk­seen – Laura Mikkola saapuu Ouluun tul­kit­se­maan Jouko Töt­terst­rö­min teos­har­vi­nai­suu­den

17.10.2022 15:30
Kaija Saariaho oli lopettaa säveltämisen jo lapsena, koska ei pystynyt samaan kuin Mozart, mutta lopulta mitään muuta vaihtoehtoa ei ollut – "Se pakon tunne ilmaista on minussa edelleen"

Kaija Saa­ri­aho oli lo­pet­taa sä­vel­tä­mi­sen jo lap­se­na, koska ei pys­ty­nyt samaan kuin Mozart, mutta lopulta mitään muuta vaih­to­eh­toa ei ollut – "Se pakon tunne il­mais­ta on minussa edel­leen"

14.10.2022 09:00 1
Tilaajille
Muhoslainen viihteen kymmenottelija Valto Savolainen ei kärvistellyt korona-aikana, vaan päivitti osaamistaan ja satsasi kalustoon: "Rutiinit eivät tee viihdyttäjästä parempaa"

Mu­hos­lai­nen viih­teen kym­men­ot­te­li­ja Valto Sa­vo­lai­nen ei kär­vis­tel­lyt ko­ro­na-ai­ka­na, vaan päi­vit­ti osaa­mis­taan ja satsasi ka­lus­toon: "Ru­tii­nit eivät tee viih­dyt­tä­jäs­tä pa­rem­paa"

04.09.2022 19:00
Tilaajille
Oulu Sinfonian uusi ylikapellimestari johtaa orkesterinsa maailmalle – tulossa on levytyksiä brittiläiselle Chandos-yhtiölle

Oulu Sin­fo­nian uusi yli­ka­pel­li­mes­ta­ri johtaa or­kes­te­rin­sa maail­mal­le – tulossa on le­vy­tyk­siä brit­ti­läi­sel­le Chan­dos-yh­tiöl­le

18.05.2022 19:00
Tilaajille
Virolaiskapellimestari Risto Joost: "Arvo Pärt on minulle ikuisuuden säveltäjä. Yhtä ajankohtainen menneisyydessä kuin tulevaisuudessakin."

Vi­ro­lais­ka­pel­li­mes­ta­ri Risto Joost: "Arvo Pärt on minulle ikui­suu­den sä­vel­tä­jä. Yhtä ajan­koh­tai­nen men­nei­syy­des­sä kuin tu­le­vai­suu­des­sa­kin."

13.04.2022 17:45
Tilaajille
50 vuotta täyttävä muusikko Knipi on oppinut olemaan säntäilemättä – jokaisen uuden sanoitusvihon alkuun hän kirjaa yhden tärkeän ajatuksen

50 vuotta täyt­tä­vä muu­sik­ko Knipi on oppinut olemaan sän­täi­le­mät­tä – jo­kai­sen uuden sa­noi­tus­vi­hon alkuun hän kirjaa yhden tärkeän aja­tuk­sen

10.04.2022 08:00
Tilaajille
Suomussalmella syntynyt säveltäjä Osmo Tapio Räihälä riisuu mystiikan nykymusiikin ympäriltä – "Älä yritä ymmärtää, aisti ja koe!"

Suo­mus­sal­mel­la syn­ty­nyt sä­vel­tä­jä Osmo Tapio Räihälä riisuu mys­tii­kan ny­ky­mu­sii­kin ym­pä­ril­tä – "Älä yritä ym­mär­tää, aisti ja koe!"

29.09.2021 23:59 2
Tilaajille
Tutkija löysi Leevi Madetojan päiväkirjoista sairaan säveltäjän, jonka muistia päihteiden käyttö oli heikentänyt – ensimmäisen sinfonian 1940-luvun muutoksiin ei voi luottaa

Tutkija löysi Leevi Ma­det­ojan päi­vä­kir­jois­ta sairaan sä­vel­tä­jän, jonka muistia päih­tei­den käyttö oli hei­ken­tä­nyt – en­sim­mäi­sen sin­fo­nian 1940-lu­vun muu­tok­siin ei voi luottaa

30.08.2021 20:00 1
Tilaajille
Leevi Madetojasta kaavaillaan elokuvaa – hän jos kuka oli oululaislähtöinen

Leevi Ma­det­ojas­ta kaa­vail­laan elo­ku­vaa – hän jos kuka oli ou­lu­lais­läh­töi­nen

01.05.2021 11:00
Tilaajille
"Järkyttävää, miten vähän heitä tunnetaan" – Susanna Välimäki uskoi löytävänsä 1800-luvun Suomesta muutamia naissäveltäjiä, mutta nyt heitä on koossa tietokirjan verran

"Jär­kyt­tä­vää, miten vähän heitä tun­ne­taan" – Susanna Vä­li­mä­ki uskoi löy­tä­vän­sä 1800-lu­vun Suo­mes­ta muu­ta­mia nais­sä­vel­tä­jiä, mutta nyt heitä on koossa tie­to­kir­jan verran

31.01.2021 08:00
Tilaajille
Jos pännii, laita Morriconea soimaan – elokuvamusiikki on toisinaan parempaa kuin itse elokuva
Kolumni

Jos pännii, laita Mor­ri­co­nea soimaan – elo­ku­va­mu­siik­ki on toi­si­naan pa­rem­paa kuin itse elokuva

10.07.2020 20:00 1
Tilaajille