Oulu Sinfonia
Lukijalta Mielipide Pasi Salminen

Ar­vos­ta­kaam­me ou­lu­lais­ta kult­tuu­ri­osaa­mis­ta ja sen tuomaa ai­nee­ton­ta hyötyä

19.11.2020 05:45 3
Tilaajille
Oulu Sinfonian ilta päättyy onneen, iloon ja auringonpaisteeseen, lupaa kapellimestari Mihhail Gerts

Oulu Sin­fo­nian ilta päättyy onneen, iloon ja au­rin­gon­pais­tee­seen, lupaa ka­pel­li­mes­ta­ri Mihhail Gerts

18.11.2020 19:06
Tilaajille
Jean Sibelius on kolmipäiväisen Syysfestivaalin säveltäjänimi Oulussa – solistivieraina sopraano Helena Juntunen ja viulisti Tami Pohjola

Jean Si­be­lius on kol­mi­päi­väi­sen Syys­fes­ti­vaa­lin sä­vel­tä­jä­ni­mi Oulussa – so­lis­ti­vie­rai­na sop­raa­no Helena Jun­tu­nen ja viu­lis­ti Tami Pohjola

12.11.2020 07:00 0
Tilaajille
Oulu Sinfonian vieraileva kapellimestari Anna Skryleva joutui koronatesteihin ja omaehtoiseen karanteeniin ennen työviikkoaan orkesterin kanssa

Oulu Sin­fo­nian vie­rai­le­va ka­pel­li­mes­ta­ri Anna Skry­le­va joutui ko­ro­na­tes­tei­hin ja oma­eh­toi­seen ka­ran­tee­niin ennen työ­viik­koaan or­kes­te­rin kanssa

24.10.2020 19:00 0
Tilaajille
Anna-Liisa Bezrodnyn mummi kasvatti Oulussa pari viulistisukupolvea

An­na-Lii­sa Bez­rod­nyn mummi kas­vat­ti Oulussa pari viu­lis­ti­su­ku­pol­vea

30.09.2020 18:00 0
Tilaajille
Koronan ulkomaisten ilmaantuvuuslukujen vain viikon mittainen puskuri aiheuttaa päänvaivaa muun muassa sinfoniaorkestereille

Koronan ul­ko­mais­ten il­maan­tu­vuus­lu­ku­jen vain viikon mit­tai­nen puskuri ai­heut­taa pään­vai­vaa muun muassa sin­fo­nia­or­kes­te­reil­le

15.09.2020 09:49 0
Lukijalta Mielipide Anu-Maarit Moilanen, Maija Kuusisto

Oulun kau­pun­gin li­pun­myyn­ti pal­ve­lee mo­ni­puo­li­ses­ti

27.08.2020 06:30 0
Tilaajille
John Storgårds tuuraa Oulu Sinfonian Youtube-konsertissa Jaakko Kuusistoa, joka sairastui vakavasti – "Periaatteellinen kunnia-asia"

John Storgårds tuuraa Oulu Sin­fo­nian You­tu­be-kon­ser­tis­sa Jaakko Kuu­sis­toa, joka sai­ras­tui va­ka­vas­ti – "Pe­riaat­teel­li­nen kun­nia-asia"

06.08.2020 07:00 0
Tilaajille
Syyskesän konserteissa turvallisuus on olennainen asia – Oulun kaupunki aikoo tarkentaa koronatiedotustaan

Syys­ke­sän kon­ser­teis­sa tur­val­li­suus on olen­nai­nen asia – Oulun kau­pun­ki aikoo tar­ken­taa ko­ro­na­tie­do­tus­taan

05.08.2020 11:07 0
Tilaajille
Arvio: Oulu Sinfonian nettikonsertit tuovat tervetullutta vaihtelua poikkeusoloihin ja muistuttavat elävän musiikin olemassaolosta

Arvio: Oulu Sin­fo­nian net­ti­kon­ser­tit tuovat ter­ve­tul­lut­ta vaih­te­lua poik­keus­oloi­hin ja muis­tut­ta­vat elävän mu­sii­kin ole­mas­sa­olos­ta

11.06.2020 18:00 0
Tilaajille
Sinfonia- ja kamariorkesterit aloittavat tulevan syyskauden varovaisesti – tositoimiin pyritään viimeistään syyskuussa, jos koronatilanne sen sallii

Sin­fo­nia- ja ka­ma­ri­or­kes­te­rit aloit­ta­vat tulevan syys­kau­den va­ro­vai­ses­ti – to­si­toi­miin py­ri­tään vii­meis­tään syys­kuus­sa, jos ko­ro­na­ti­lan­ne sen sallii

29.05.2020 09:00 0
Tilaajille
"Orkesterissamme on paljon positiivista energiaa" – Emiliano Travasino tuli Italiasta Suomeen opiskelemaan ja päätyi soittajaksi Oulu Sinfoniaan

"Or­kes­te­ris­sam­me on paljon po­si­tii­vis­ta ener­giaa" – Emi­lia­no Tra­va­si­no tuli Ita­lias­ta Suomeen opis­ke­le­maan ja päätyi soit­ta­jak­si Oulu Sin­fo­niaan

23.01.2020 06:26 0