Synnytykset: Myös Oulussa ko­ti­syn­ny­tys­ten määrä kasvaa

Sumuttajat: Lis­ta­sim­me poh­joi­sen me­huk­kaim­pia hui­ja­rei­ta ja vei­ja­rei­ta

Varkaudet: Ruo­ka­var­kaat vievät aiempaa isompia saa­lii­ta, va­ras­hä­lyt­ti­met otettu apuun

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Sairastaminen
Koulua on käyty kolme viikkoa ja lapseni on taas sairaana, mutta pitääkö pikkuköhän vuoksi edes jäädä kotiin?
Kolumni

Koulua on käyty kolme viikkoa ja lapseni on taas sai­raa­na, mutta pitääkö pik­ku­kö­hän vuoksi edes jäädä kotiin?

06.09.2023 08:29 15
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Väestön liian vä­häi­nen liik­ku­mi­nen ai­heut­taa yh­teis­kun­nal­le mil­jar­di­luo­kan kus­tan­nuk­set – suh­tees­sa hin­ta­lap­puun liik­ku­mat­to­muus nousee varsin vähän esille puo­luei­den ja eh­dok­kai­den vaa­li­tee­mois­sa

13.03.2023 06:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Var­hais­kas­va­tuk­ses­sa lapsia ja työn­te­ki­jöi­tä sai­ras­tuu ko­ro­naan päi­vit­täin, van­hem­mat lip­su­vat an­ne­tuis­ta oh­jeis­ta

13.02.2022 06:00 9
Tilaajille