Juuri nyt: Oulun kes­kus­tan ja Top­pi­lan tu­li­pa­lo­jen sy­tyt­tä­jäk­si epäilty otettu kiinni

Koulut: Oulun ainoa kak­si­kie­li­nen enk­ku­luok­ka pyörii Poh­jois-Ri­ta­har­jus­sa

Ihmiset: Hai­luo­to­lai­sel­la Juha Topilla on tai­to­ja, joiden vuoksi elo­ku­va­tuo­tan­not soit­ta­vat hänelle

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Väestön liian vä­häi­nen liik­ku­mi­nen ai­heut­taa yh­teis­kun­nal­le mil­jar­di­luo­kan kus­tan­nuk­set – suh­tees­sa hin­ta­lap­puun liik­ku­mat­to­muus nousee varsin vähän esille puo­luei­den ja eh­dok­kai­den vaa­li­tee­mois­sa

Tutkimusten mukaan väestön liian vähäinen liikkuminen aiheuttaa yhteiskunnalle miljardiluokan kustannukset.

Suomessa liikkumattomuus aiheuttaa vuositasolla noin 700 miljoonan euron kustannukset terveydenhuollolle ja noin 2500 miljoonan euron lisäkustannukset työssä poissaoloista, työttömyyskorvauksista, ennenaikaisista kuolemista ja muista epäsuorista kustannuksista.

Liikkumattomuuden kuluja on haastava hahmottaa niiden suuruusluokan vuoksi. Pelkästään Oulun kaupungissa liikkumattomuuden ja paikallaanolon kustannukset ovat UKK-instituutin laskurin mukaan yli 113 miljoonaa euroa vuodessa.

ODL Liikuntaklinikan sekä Oulun ja Jyväskylän yliopistojen toteuttama SEPAS-hanke puolestaan julkaisi vastikään tutkimuksen liikkumattomuuden yksilötason kustannuksista Suomessa. Tutkimuksen mukaan liian vähän liikkuvat keski-ikäiset menettävät noin 200–500 euroa vuodessa muun muassa työssä poissaoloista aiheutuneiden ansiotulojen menetysten kautta.

"Pelkästään Oulun kaupungissa liikkumattomuuden ja paikallaanolon kustannukset ovat UKK-instituutin laskurin mukaan yli 113 miljoonaa euroa vuodessa."

Lue Digiä _0,25 € / viikko_

Tutustu, voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.