Jau­he­li­ha­kei­ton oudon hajun syy selvisi Oulussa – eh­dit­tiin tarjota kou­luis­sa ja päi­vä­ko­deis­sa

Oulu: Val­tuus­ton uusi pu­heen­joh­ta­ja Jarmo J. Husso pitää po­li­tiik­kaa lasten leik­ki­nä 70-lu­kuun ver­rat­tu­na

Kolumni: Tapasin Teuvo Hak­ka­rai­sen Brys­se­lis­sä ja kysyin, ha­luaa­ko hän yhä maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­rik­si

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Väestön liian vä­häi­nen liik­ku­mi­nen ai­heut­taa yh­teis­kun­nal­le mil­jar­di­luo­kan kus­tan­nuk­set – suh­tees­sa hin­ta­lap­puun liik­ku­mat­to­muus nousee varsin vähän esille puo­luei­den ja eh­dok­kai­den vaa­li­tee­mois­sa

Tutkimusten mukaan väestön liian vähäinen liikkuminen aiheuttaa yhteiskunnalle miljardiluokan kustannukset.

Suomessa liikkumattomuus aiheuttaa vuositasolla noin 700 miljoonan euron kustannukset terveydenhuollolle ja noin 2500 miljoonan euron lisäkustannukset työssä poissaoloista, työttömyyskorvauksista, ennenaikaisista kuolemista ja muista epäsuorista kustannuksista.

Liikkumattomuuden kuluja on haastava hahmottaa niiden suuruusluokan vuoksi. Pelkästään Oulun kaupungissa liikkumattomuuden ja paikallaanolon kustannukset ovat UKK-instituutin laskurin mukaan yli 113 miljoonaa euroa vuodessa.

ODL Liikuntaklinikan sekä Oulun ja Jyväskylän yliopistojen toteuttama SEPAS-hanke puolestaan julkaisi vastikään tutkimuksen liikkumattomuuden yksilötason kustannuksista Suomessa. Tutkimuksen mukaan liian vähän liikkuvat keski-ikäiset menettävät noin 200–500 euroa vuodessa muun muassa työssä poissaoloista aiheutuneiden ansiotulojen menetysten kautta.

"Pelkästään Oulun kaupungissa liikkumattomuuden ja paikallaanolon kustannukset ovat UKK-instituutin laskurin mukaan yli 113 miljoonaa euroa vuodessa."

Lue Digiä 1 kk _vain 1 €_

Tutustu, voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.