Kirkko: Oulun tuo­mio­ro­vas­ti Satu Saa­ri­nen: Samaa su­ku­puol­ta olevien vih­ki­mi­sen aika on nyt

Vanhat kuvat: Nuo­ri­so­muo­ti innosti 2010-lu­vun Oulussa

Yrittäjän tarina: Ou­lu­lai­nen Risto Hoik­ka­nie­mi vastasi pu­he­luun, joka johti kon­kurs­siin ja mil­joo­na­vel­koi­hin

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Ruukki
Luonnonvarakeskuksen yt-neuvottelut päättyivät – Ruukin navetasta ja Paltamon toimipaikasta luovutaan

Luon­non­va­ra­kes­kuk­sen yt-neu­vot­te­lut päät­tyi­vät – Ruukin na­ve­tas­ta ja Pal­ta­mon toi­mi­pai­kas­ta luo­vu­taan

15.02.2024 16:46 2
Pelastuslaitos sai Ruukin keskustassa rajattua tulipalon autotalliin

Pe­las­tus­lai­tos sai Ruukin kes­kus­tas­sa ra­jat­tua tu­li­pa­lon au­to­tal­liin

13.02.2024 06:35
Tilaajille
IC-junan veturin katolla oleva muunnin syttyi tuleen Ruukin rautatieasemalla – Rovaniemeltä Helsinkiin matkalla oleva juna myöhästyy reilusti

IC-ju­nan veturin katolla oleva muunnin syttyi tuleen Ruukin rau­ta­tie­ase­mal­la – Ro­va­nie­mel­tä Hel­sin­kiin mat­kal­la oleva juna myö­häs­tyy rei­lus­ti

08.02.2024 06:17
Ruukin lihanautatutkimuksen navetasta luovutaan vuoden 2028 lopulla – toimet osa Luonnonvarakeskuksen yt-neuvotteluja

Ruukin li­ha­nau­ta­tut­ki­muk­sen na­ve­tas­ta luo­vu­taan vuoden 2028 lopulla – toimet osa Luon­non­va­ra­kes­kuk­sen yt-neu­vot­te­lu­ja

16.11.2023 12:18 1
Tilaajille
Nurmiviljely vähentää merkittävästi typen huuhtoutumista turvepelloilta

Nur­mi­vil­je­ly vä­hen­tää mer­kit­tä­väs­ti typen huuh­tou­tu­mis­ta tur­ve­pel­loil­ta

06.11.2023 13:36 1
Rakennus-Avantin kohde Ruukissa viivästyy osin yrityssaneerauksen vuoksi – yritystä on haettu myös konkurssiin

Ra­ken­nus-Avan­tin kohde Ruu­kis­sa vii­väs­tyy osin yri­tys­sa­nee­rauk­sen vuoksi – yri­tys­tä on haettu myös kon­kurs­siin

03.11.2023 17:30 2
Tilaajille
Yhtäkkiä edessä oli täysin pimeä peräkärry – Kirsi Kivioja joutui Kasitiellä vakavaan liikenneonnettomuuteen, mutta heti leikkauksen jälkeen hän päätti kuntoutua

Yht­äk­kiä edessä oli täysin pimeä pe­rä­kär­ry – Kirsi Kivioja joutui Ka­si­tiel­lä va­ka­vaan lii­ken­neon­net­to­muu­teen, mutta heti leik­kauk­sen jälkeen hän päätti kun­tou­tua

21.10.2023 14:00 1
Tilaajille
Voimala 1889:n uudella yrittäjällä Heikki Haapalalla on suuria suunnitelmia Kasarmintien ravintolakorttelille

Voimala 1889:n uudella yrit­tä­jäl­lä Heikki Haa­pa­lal­la on suuria suun­ni­tel­mia Ka­sar­min­tien ra­vin­to­la­kort­te­lil­le

21.10.2023 05:00 17
Tilaajille
Lokakuun keskiarvosateet on Oulussa saatu jo kaksinkertaisena – Maatalous kärsii sateisesta syksystä

Lo­ka­kuun kes­ki­ar­vo­sa­teet on Oulussa saatu jo kak­sin­ker­tai­se­na – ­Maa­ta­lous kärsii sa­tei­ses­ta syk­sys­tä

19.10.2023 06:00 2
Tilaajille
Luonnonvarakeskuksen Ruukin tutkimusnavetassa ei ole enää salmonellaa – tartunnan aiheuttajaa ei saatu selville

Luon­non­va­ra­kes­kuk­sen Ruukin tut­ki­mus­na­ve­tas­sa ei ole enää sal­mo­nel­laa – tar­tun­nan ai­heut­ta­jaa ei saatu sel­vil­le

06.10.2023 10:40
Koskelon veljekset perustivat Ruukkiin kalustetehtaan ja nyt rakennusala on ahdingossa – luottamus yritykseen on silti vahva

Kos­ke­lon vel­jek­set pe­rus­ti­vat Ruuk­kiin ka­lus­te­teh­taan ja nyt ra­ken­nus­ala on ah­din­gos­sa – luot­ta­mus yri­tyk­seen on silti vahva

18.09.2023 18:00 11
Tilaajille
Ruukkilainen Rakennus-Avant hakee yrityssaneeraukseen

Ruuk­ki­lai­nen Ra­ken­nus-Avant hakee yri­tys­sa­nee­rauk­seen

18.09.2023 12:43 10
Tilaajille
Ruukin tutkimusaseman salmonella  on todennäköisesti lähtöisin linnuista - puhdistustoimet meneillään

Ruukin tut­ki­mus­ase­man sal­mo­nel­la on to­den­nä­köi­ses­ti läh­töi­sin lin­nuis­ta - puh­dis­tus­toi­met me­neil­lään

02.08.2023 11:16
Tilaajille
Näytteistä tuli varmistus: Luonnonvarakeskuksen Ruukin koetoimintapaikan naudoilla on salmonellaa

Näyt­teis­tä tuli var­mis­tus: Luon­non­va­ra­kes­kuk­sen Ruukin koe­toi­min­ta­pai­kan nau­doil­la on sal­mo­nel­laa

14.07.2023 11:06
Ruukissa on paljastunut salmonellaepäily Luonnonvarakeskuksen lihanaudoilla – vahvistus tulee lähipäivinä

Ruu­kis­sa on pal­jas­tu­nut sal­mo­nel­la­epäi­ly Luon­non­va­ra­kes­kuk­sen li­ha­nau­doil­la – vah­vis­tus tulee lä­hi­päi­vi­nä

13.07.2023 13:36 2
Ruukin vastaanottokeskus suljetaan tänä vuonna – Kuusamossa vastaanottokeskuksen yksityisasuntoihin sijoitettu osa jatkaa

Ruukin vas­taan­ot­to­kes­kus sul­je­taan tänä vuonna – Kuu­sa­mos­sa vas­taan­ot­to­kes­kuk­sen yk­si­tyis­asun­toi­hin si­joi­tet­tu osa jatkaa

06.07.2023 14:13
Tilaajille
Paluu ravintolan keittiöön autokierroksen jälkeen – Juha Äijälän kokkiura alkoi nykyiseltä Tervatuvalta, nyt hän on ravintolan yrittäjä

Paluu ra­vin­to­lan keit­tiöön au­to­kier­rok­sen jälkeen – Juha Äijälän kok­ki­ura alkoi ny­kyi­sel­tä Ter­va­tu­val­ta, nyt hän on ra­vin­to­lan yrit­tä­jä

28.06.2023 13:42
Tilaajille
Kahta henkilöä epäillään rikoksesta Ruukin hevoskeskuksen tutkinnassa – eläinten väkivaltainen kohtelu oli toistuvaa ja jatkui vuosia

Kahta hen­ki­löä epäil­lään ri­kok­ses­ta Ruukin he­vos­kes­kuk­sen tut­kin­nas­sa – eläin­ten vä­ki­val­tai­nen kohtelu oli tois­tu­vaa ja jatkui vuosia

16.05.2023 14:19 12
Tilaajille
Mitä ihmettä tarkoittavat komina, skarppi boboilu, proge tai sanonta "sulkahaukalla oli varis"? Ne ovat alun perin oululaisen Juliet Jonesin Sydän -yhtyeen keksimää omaa Jones-kieltä

Mitä ihmettä tar­koit­ta­vat komina, skarppi bo­boi­lu, proge tai sanonta "sul­ka­hau­kal­la oli varis"? Ne ovat alun perin ou­lu­lai­sen Juliet Jonesin Sydän -yh­tyeen kek­si­mää omaa Jo­nes-kiel­tä

11.05.2023 17:00 1
Tilaajille
OnlyFansin tuottoisuus tuli yllätyksenä ja nyt Marika Fingerroos suuntaa seksivälineiden kasvaville markkinoille – vierailimme perheenäidin kotona ja saimme tuote-esittelyn

On­ly­Fan­sin tuot­toi­suus tuli yl­lä­tyk­se­nä ja nyt Marika Fin­ger­roos suuntaa sek­si­vä­li­nei­den kas­va­vil­le mark­ki­noil­le – vie­rai­lim­me per­heen­äi­din kotona ja saimme tuo­te-esit­te­lyn

29.01.2023 09:00 26
Tilaajille