Hoitojonot: Pohde aikoo purkaa ti­lan­net­ta vuok­ra­työ­voi­mal­la ja li­sä­työl­lä

Sää: Katso miten Oulussa nau­tit­tiin kesän lämmön pa­luus­ta

Luitko jo tämän: OYSissa on jou­dut­tu sul­ke­maan kym­me­nen leik­kaus­sa­lia

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Rokotteet
Pneumokokkirokotetta tarjotaan jatkossa maksutta osalle astmaa tai keuhkoahtaumatautia sairastavista

Pneu­mo­kok­ki­ro­ko­tet­ta tar­jo­taan jat­kos­sa mak­sut­ta osalle astmaa tai keuh­ko­ah­tau­ma­tau­tia sai­ras­ta­vis­ta

29.08.2023 11:29
Tilaajille
Lehdet halusivat parantaa maailmaa muiden mukana 1980-luvulla

Lehdet ha­lu­si­vat pa­ran­taa maail­maa muiden mukana 1980-lu­vul­la

24.03.2023 17:00
Tilaajille
Kaksi kolmasosaa Pandemrixin narkolepsiahaitoista valittaneista sai myönteisen korvauspäätöksen

Kaksi kol­mas­osaa Pan­dem­ri­xin nar­ko­lep­sia­hai­tois­ta va­lit­ta­neis­ta sai myön­tei­sen kor­vaus­pää­tök­sen

12.12.2022 11:54 1
Valtaosa yläkoulun aloittaneista on saanut HPV-rokotteen – Pohjois-Pohjanmaalla rokotekattavuus muuta maata pienempi

Val­ta­osa ylä­kou­lun aloit­ta­neis­ta on saanut HPV-ro­kot­teen – ­Poh­jois-Poh­jan­maal­la ro­ko­te­kat­ta­vuus muuta maata pie­nem­pi

29.11.2022 09:00 2
Maksuttomat influenssarokotukset riskiryhmäläisille alkavat marraskuun alussa - samalla jaetaan koronan tehosterokotteita

Mak­sut­to­mat inf­luens­sa­ro­ko­tuk­set ris­ki­ryh­mä­läi­sil­le alkavat mar­ras­kuun alussa - samalla jaetaan koronan te­hos­te­ro­kot­tei­ta

25.10.2022 07:17 9
Kausi-influenssarokotteita jaetaan Oulussa marraskuussa, samalla voi ottaa myös koronapiikin – puhelinlinjoja ei kannata ruuhkauttaa, vaan odottaa rauhassa ohjeita

Kau­si-inf­luens­sa­ro­kot­tei­ta jaetaan Oulussa mar­ras­kuus­sa, samalla voi ottaa myös ko­ro­na­pii­kin – pu­he­lin­lin­jo­ja ei kannata ruuh­kaut­taa, vaan odottaa rau­has­sa ohjeita

10.10.2022 18:00 1
Tilaajille
HPV-rokotteita annetaan nyt aiempaa vanhemmille nuorille – korona-aikana rokotteita ei pystytty antaa normaalissa tahdissa

HPV-ro­kot­tei­ta an­ne­taan nyt aiempaa van­hem­mil­le nuo­ril­le – ko­ro­na-ai­ka­na ro­kot­tei­ta ei pys­tyt­ty antaa nor­maa­lis­sa tah­dis­sa

22.03.2022 07:44
Viikon lopuksi: Pitkän iän salaisuus löytyy vessasta ja lääketieteestä – Miltä umpilisäkkeen leikkaus olisi tuntunut, jos anestesiaa ei olisi koskaan keksitty?
Essee

Viikon lo­puk­si: Pitkän iän sa­lai­suus löytyy ves­sas­ta ja lää­ke­tie­tees­tä – Miltä um­pi­li­säk­keen leik­kaus olisi tun­tu­nut, jos anes­te­siaa ei olisi koskaan kek­sit­ty?

21.01.2022 15:45 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miksi ro­ko­te­taan? – suuria muu­tok­sia on to­det­ta­vis­sa reilun sadan vuoden ajalta kat­se­le­mal­la hau­ta­ki­viä

13.10.2021 05:30 3
Tilaajille
Oulun kehittämä koronarokotusrobotti säästää hoitajilta tuhansia työtunteja – ohjelmiston käyttöä tarkoitus jatkaa myös  muissa rokotuksissa

Oulun ke­hit­tä­mä ko­ro­na­ro­ko­tus­ro­bot­ti säästää hoi­ta­jil­ta tu­han­sia työ­tun­te­ja – oh­jel­mis­ton käyttöä tar­koi­tus jatkaa myös muissa ro­ko­tuk­sis­sa

10.06.2021 10:41 3
Tilaajille
Oululainen Timegate selvittää materiaalien koostumuksia valonnopeudella – Saksan kauppa alkoi yhtäkkiä vetää

Ou­lu­lai­nen Ti­me­ga­te sel­vit­tää ma­te­riaa­lien koos­tu­muk­sia va­lon­no­peu­del­la – Saksan kauppa alkoi yht­äk­kiä vetää

04.05.2021 16:00 2
Tilaajille
Miljoonan Astra Zenecan kysymyksiä: Eikö vapaaehtoisille voisi antaa rokotteita ja minne käyttämättömät annokset päätyvät?

Mil­joo­nan Astra Zenecan ky­sy­myk­siä: Eikö va­paa­eh­toi­sil­le voisi antaa ro­kot­tei­ta ja minne käyt­tä­mät­tö­mät an­nok­set pää­ty­vät?

18.04.2021 18:30 15
Tilaajille
Biontech ja Pfizer lupasivat EU:lle lisää rokotteita

Bion­tech ja Pfizer lu­pa­si­vat EU:lle lisää ro­kot­tei­ta

01.02.2021 11:18 4
Alzheimer-rokotteesta voidaan saada läpimurto jo parin vuoden päästä – Suomessakin rokotetta on annettu useille kymmenille

Al­zhei­mer-ro­kot­tees­ta voidaan saada lä­pi­mur­to jo parin vuoden päästä – Suo­mes­sa­kin ro­ko­tet­ta on annettu useille kym­me­nil­le

11.01.2021 06:00
Tilaajille
Ensimmäiset koronavirusrokotteet vaikuttavat uudella menetelmällä – THL:n Hanna Nohynek kertoo, että rokotettava ei pääse itse valitsemaan omaa rokotetta

En­sim­mäi­set ko­ro­na­vi­rus­ro­kot­teet vai­kut­ta­vat uudella me­ne­tel­mäl­lä – THL:n Hanna Nohynek kertoo, että ro­ko­tet­ta­va ei pääse itse va­lit­se­maan omaa ro­ko­tet­ta

29.12.2020 19:00 1
Tilaajille
Rokotukset luovat turvaa – myös koronaan
Kolumni

Ro­ko­tuk­set luovat turvaa – myös ko­ro­naan

15.12.2020 20:00 19
Tilaajille
Euroopan lääkeviraston johtaja: Ensimmäiset koronarokotteet voivat saada hyväksynnän ennen joulua

Eu­roo­pan lää­ke­vi­ras­ton joh­ta­ja: En­sim­mäi­set ko­ro­na­ro­kot­teet voivat saada hy­väk­syn­nän ennen joulua

26.11.2020 06:16 7
Influenssarokotteet ovat loppumassa Oulusta, eikä uusia aikoja rokotuksiin ole saatavilla

Inf­luens­sa­ro­kot­teet ovat lop­pu­mas­sa Ou­lus­ta, eikä uusia aikoja ro­ko­tuk­siin ole saa­ta­vil­la

26.11.2020 06:00 3
Tilaajille
Yhdysvalloissa Pfizer ja Biontech ovat hakeneet hätälupaa koronarokotteelle

Yh­dys­val­lois­sa Pfizer ja Bion­tech ovat ha­ke­neet hä­tä­lu­paa ko­ro­na­ro­kot­teel­le

21.11.2020 09:00
Koronarokotteiden kärjessä käytetään tekniikkaa, jolle ei ole aiemmin yhtään myyntilupaa – suomalaisasiantuntijat eivät näe riskiä huolestuttavana

Ko­ro­na­ro­kot­tei­den kär­jes­sä käy­te­tään tek­niik­kaa, jolle ei ole aiemmin yhtään myyn­ti­lu­paa – suo­ma­lais­asian­tun­ti­jat eivät näe riskiä huo­les­tut­ta­va­na

20.11.2020 18:22
Tilaajille