Oulu: Terwa Towerin huo­neis­to­ho­tel­li ja toi­mis­to­ti­lat jä­te­tään pois

Oikeuden tuomiot: Ou­lu­lais­fes­ti­vaa­lis­ta vaa­dit­tiin oi­keu­des­sa yli 100 000 euron kor­vauk­sia

Polkupyörät: Va­paa­eh­toi­set ke­rä­si­vät Oulun kes­kus­tas­ta 850 hy­lät­tyä pyörää

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Riidat
Kuukausi
Oulun käräjäoikeus takavarikoi jättisummia Uros-pomoilta – Kysyimme, mitä vakuustakavarikko tarkoittaa, ja kuka kaivaa rahat valtiolle

Oulun kä­rä­jä­oi­keus ta­ka­va­ri­koi jät­ti­sum­mia Uros-po­moil­ta – Ky­syim­me, mitä va­kuus­ta­ka­va­rik­ko tar­koit­taa, ja kuka kaivaa rahat val­tiol­le

01.12.2023 05:00 8
Tilaajille
Utajärven ampuja kertoo miesten riidelleen maanomistuksista: "Hän ei omista mitään muuta maata kuin sen mitä kengät sisälle kantaa"

Uta­jär­ven ampuja kertoo miesten rii­del­leen maa­no­mis­tuk­sis­ta: "Hän ei omista mitään muuta maata kuin sen mitä kengät sisälle kantaa"

16.11.2023 15:32 1
Tilaajille
"Eikö tämmöinen vihanpito voida lopettaa?" – Oulun oikeustalolla puitiin utajärveläismiesten hengenvaaralliseksi äitynyttä riitelyä

"Eikö täm­möi­nen vi­han­pi­to voida lo­pet­taa?" – Oulun oi­keus­ta­lol­la puitiin uta­jär­ve­läis­mies­ten hen­gen­vaa­ral­li­sek­si äi­ty­nyt­tä rii­te­lyä

13.11.2023 18:07 12
Tilaajille
Oululaistalon asukas vaati yläkerran metelistä jättikorvauksia oikeudessa, mittautti askelten ääniä todisteeksi – "Kävelette kuin elefantit"

Ou­lu­lais­ta­lon asukas vaati ylä­ker­ran me­te­lis­tä jät­ti­kor­vauk­sia oi­keu­des­sa, mit­taut­ti as­kel­ten ääniä to­dis­teek­si – "Kä­ve­let­te kuin ele­fan­tit"

09.11.2023 05:00 94
Tilaajille
Vanhemmat
Lapsistaan taistelleen oululaisisän uhkasakkovaatimus hylättiin – oikeuden mielestä lasten näkemys on huomioitava

Lap­sis­taan tais­tel­leen ou­lu­lai­si­sän uh­ka­sak­ko­vaa­ti­mus hy­lät­tiin – oi­keu­den mie­les­tä lasten näkemys on huo­mioi­ta­va

28.09.2023 06:00 5
Tilaajille
Syrjintäkiistan keskiössä olevan oululaisyhtiön toimitusjohtaja kertoi oikeudessa, miten työntekijöitä pisteytettiin

Syr­jin­tä­kiis­tan kes­kiös­sä olevan ou­lu­lais­yh­tiön toi­mi­tus­joh­ta­ja kertoi oi­keu­des­sa, miten työn­te­ki­jöi­tä pis­tey­tet­tiin

24.08.2023 16:03 14
Tilaajille
Työntekijät pisteytettiin ja tuloksia hyödynnettiin potkuja jaettaessa – ou­lu­lai­sen sa­ta­ma­ope­raat­to­rin ir­ti­sa­no­mi­sis­ta kumpusi syrjintäkiista

Työn­te­ki­jät pis­tey­tet­tiin ja tu­lok­sia hyö­dyn­net­tiin potkuja jaet­taes­sa – ou­lu­lai­sen sa­ta­ma­ope­raat­to­rin ir­ti­sa­no­mi­sis­ta kumpusi syr­jin­tä­kiis­ta

22.08.2023 19:00 23
Tilaajille
Vesivahinko kasteli useita kerrostaloasuntoja Oulussa – Iso vuokranantaja haastoi vuokralaisensa oikeuteen tulppaamattoman astianpesukoneen vuoksi

Ve­si­va­hin­ko kasteli useita ker­ros­ta­lo­asun­to­ja Oulussa – Iso vuok­ran­an­ta­ja haastoi vuok­ra­lai­sen­sa oi­keu­teen tulp­paa­mat­to­man as­tian­pe­su­ko­neen vuoksi

02.07.2023 18:00 34
Tilaajille
Oulun seudulta kysytään paljon lakineuvoja remonteista, taloyhtiöiden kiistoista ja asukkaiden aiheuttamista häiriöistä

Oulun seu­dul­ta ky­sy­tään paljon la­ki­neu­vo­ja re­mon­teis­ta, ta­lo­yh­tiöi­den kiis­tois­ta ja asuk­kai­den ai­heut­ta­mis­ta häi­riöis­tä

19.06.2023 07:00 1
Tilaajille
Oululaismies teetätti itse uuden kylpyhuoneen, mutta joutui maksajaksi myös taloyhtiön yhteisestä laskusta – remonttikiista päätyi oikeuteen

Ou­lu­lais­mies tee­tät­ti itse uuden kyl­py­huo­neen, mutta joutui mak­sa­jak­si myös ta­lo­yh­tiön yh­tei­ses­tä las­kus­ta – re­mont­ti­kiis­ta päätyi oi­keu­teen

15.06.2023 07:00 47
Tilaajille
Syyte utajärvisen yksityistien katkaisusta kaatui hovioikeudessa

Syyte uta­jär­vi­sen yk­si­tyis­tien kat­kai­sus­ta kaatui ho­vi­oi­keu­des­sa

01.06.2023 16:06 6
Tilaajille
Öljysyöppö volkkari aiheutti kalliin oikeuskiistan – Oulun käräjäoikeus: ostaja oli tietoinen ajoneuvotyyppiin kuuluvasta öljynkulutuksesta

Öl­jy­syöp­pö volk­ka­ri ai­heut­ti kalliin oi­keus­kiis­tan – Oulun kä­rä­jäoi­keus: ostaja oli tie­toi­nen ajo­neu­vo­tyyp­piin kuu­lu­vas­ta öl­jyn­ku­lu­tuk­ses­ta

27.11.2022 10:00 58
Tilaajille
Yhä suu­rem­pi osuus uusista asianajajista on naisia, tämä näkyy Ou­lus­sa­kin – lue tästä, minkälainen on ala, jonka nykyään moni jättää

Yhä suu­rem­pi osuus uusista asian­aja­jis­ta on naisia, tämä näkyy Ou­lus­sa­kin – lue tästä, min­kä­lai­nen on ala, jonka nykyään moni jättää

05.11.2022 15:00 4
Tilaajille
Kalliissa moottoriveneessä ilmeni halkeamia, ostaja vei oikeuteen – käräjäoikeus pohti, mikä on oikeusavustajan kohtuullinen tuntilasku Oulun seudulla

Kal­liis­sa moot­to­ri­ve­nees­sä ilmeni hal­kea­mia, ostaja vei oi­keu­teen – kä­rä­jä­oi­keus pohti, mikä on oi­keus­avus­ta­jan koh­tuul­li­nen tun­ti­las­ku Oulun seu­dul­la

16.01.2022 13:00 20
Tilaajille
Riitaisa naapurisuhde ajoi oululaisnaisen ahdinkoon: “Jos naapuria ei olisi, tämä olisi mahtava paikka”

Rii­tai­sa naa­pu­ri­suh­de ajoi ou­lu­lais­nai­sen ah­din­koon: “Jos naa­pu­ria ei olisi, tämä olisi mahtava paikka”

15.05.2021 07:00
Tilaajille