Parkkipaikat: Ko­ko­sim­me Oulun park­ki­hal­lit kar­tal­le ja sel­vi­tim­me, mitä pit­kä­ai­kai­nen py­sä­köin­ti maksaa

Kolumni: Kas­vaa­ko Teams-opis­ke­li­jois­ta it­se­op­pi­nei­ta hui­ja­rei­ta?

Luitko jo tämän: Täh­ti­tor­nin kah­vi­lan tu­ki­muu­ri on vaa­ras­sa sortua

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Puurakentaminen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Valtion met­sis­tä työtä ja toi­me­liai­suut­ta Oulun vaa­li­pii­riin

04.03.2023 05:30
Tilaajille
Puukerrostalo on tervetullut vaihtoehto suistoon
Pääkirjoitus

Puu­ker­ros­ta­lo on ter­ve­tul­lut vaih­to­eh­to suis­toon

26.12.2022 20:00 13
Tilaajille
Pyhäntäläinen LapWall ostaa puurunkoisia kattoelementtejä valmistavan Termaterin liiketoiminnan

Py­hän­tä­läi­nen LapWall ostaa puu­run­koi­sia kat­to­ele­ment­te­jä val­mis­ta­van Ter­ma­te­rin lii­ke­toi­min­nan

26.01.2022 11:22
Tampere korjaa Oulun satoa – puurakentaminen on arkkitehti, rakennusopin professorin Markku Karjalaisen arkea ja pyhää

Tampere korjaa Oulun satoa – ­puu­ra­ken­ta­mi­nen on ark­ki­teh­ti, ra­ken­nus­opin pro­fes­so­rin Markku Kar­ja­lai­sen arkea ja pyhää

03.12.2021 19:00 4
Tilaajille
Puheenaihe: Voivatko ilmastoteot viedä myös talouskasvuun?

Pu­hee­nai­he: Voi­vat­ko il­mas­to­teot viedä myös ta­lous­kas­vuun?

15.08.2021 06:00 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

On vas­tuul­lis­ta hyö­dyn­tää kaikkia ra­ken­nus­ma­te­riaa­le­ja oi­keis­sa pai­kois­sa

19.05.2021 05:30
Tilaajille
Puukerrostalon pilottihanke tulossa Ranta-Toppilaan – valmistuu pitkälle tehtaassa

Puu­ker­ros­ta­lon pi­lot­ti­han­ke tulossa Ran­ta-Top­pi­laan – val­mis­tuu pit­käl­le teh­taas­sa

18.05.2021 19:40 2
Tilaajille
Yhä useampi asuu puukerrostalossa – Myös hirsikoulut ja -päiväkodit yleistyvät entisestään: "Kysyntää on paljon ja koko ajan kiihtyvässä tahdissa"

Yhä useampi asuu puu­ker­ros­ta­los­sa – Myös hir­si­kou­lut ja -päi­vä­ko­dit yleis­ty­vät en­ti­ses­tään: "Ky­syn­tää on paljon ja koko ajan kiih­ty­väs­sä tah­dis­sa"

09.01.2021 07:00
Tilaajille
Puusta saamme kestävästi uutta sote-rakentamista
Kolumni

Puusta saamme kes­tä­väs­ti uutta sote-ra­ken­ta­mis­ta

03.11.2020 12:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Enemmän kuin puu­kam­pus – Oulun tulisi kou­lut­taa Suomen puu­ra­ken­ta­mi­sen parhaat osaajat

20.10.2020 06:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Edellä ai­kaan­sa: Kes­kus­ta­kam­pus Ouluun puusta

14.10.2020 05:30 3
Tilaajille
MAL-sopimuksesta löytyy tärkeitä hankkeita – Oulun seudun tuoreimpaan sopimukseen kirjattiin muun muassa lähijunaliikenteen selvittäminen
Kolumni

MAL-so­pi­muk­ses­ta löytyy tär­kei­tä hank­kei­ta – Oulun seudun tuo­reim­paan so­pi­muk­seen kir­jat­tiin muun muassa lä­hi­ju­na­lii­ken­teen sel­vit­tä­mi­nen

13.10.2020 20:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Edis­tyk­sel­lis­tä puu­ra­ken­ta­mis­ta pa­raa­ti­pai­kal­le Ouluun – ur­hei­lu­ta­lon kort­te­li 23 voidaan hyö­dyn­tää mo­der­nin puu­ra­ken­ta­mi­sen lip­pu­lai­va­na

24.07.2020 07:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Betonin kor­vaa­mi­nen ra­ken­nus­ma­te­riaa­li­na puulla on ar­ve­lut­ta­vaa

24.06.2020 07:00 2
Tilaajille