Hoitajalakko: Oulun kau­pun­gin maksama lak­ko­päi­vien "hou­ku­tin­ra­ha" suu­tut­taa hoi­ta­jia

Pääkirjoitus: Kes­kus­tan syytä va­rau­tua vai­kei­siin edus­kun­ta­vaa­lei­hin

Luitko jo tämän: Alasti makoilu vaatii 27 as­tet­ta, mutta kuinka alas kodin lämmön voi laskea? Ou­lu­lai­nen tutkija tietää, missä läm­pö­ti­las­sa ihminen pärjää

Ennakkoäänestäminen
Korona ei harventanut ääntenlaskijoiden rivejä – ennakkoäänten laskijoita oli rekrytoitu Oulussa sunnuntaiksi lähes sata

Korona ei har­ven­ta­nut ään­ten­las­ki­joi­den rivejä – en­nak­ko­ään­ten las­ki­joi­ta oli rek­ry­toi­tu Oulussa sun­nun­taik­si lähes sata

23.01.2022 19:30 2
Tilaajille
Aluevaalien ennakkoäänestys alkoi Oulussa jononpoikasilla – "Tässä sotessa minua mietityttää se, miten se oikeasti toimii ja miten siihen kuuluvat palvelut rahoitetaan"

Alue­vaa­lien en­nak­ko­ää­nes­tys alkoi Oulussa jo­non­poi­ka­sil­la – "Tässä sotessa minua mie­ti­tyt­tää se, miten se oi­keas­ti toimii ja miten siihen kuu­lu­vat pal­ve­lut ra­hoi­te­taan"

13.01.2022 06:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Alue­vaa­lit olisi pitänyt siirtää

11.01.2022 05:00 1
Tilaajille
Selma Seeskorpi haluaa nuorten äänen kuuluviin kuntapolitiikassa

Selma Sees­kor­pi haluaa nuorten äänen kuu­lu­viin kun­ta­po­li­tii­kas­sa

07.06.2021 20:42
Tilaajille
Oululaiset kuntavaaliehdokkaat valmiita loppukiriin – "Vaaliväsymys ei paina"

Ou­lu­lai­set kun­ta­vaa­li­eh­dok­kaat val­mii­ta lop­pu­ki­riin – "Vaa­li­vä­sy­mys ei paina"

06.06.2021 20:30 2
Tilaajille
Hienoista laskua äänestysinnossa tiistaina – Oulun vaalipiirissä äänestysaktiivisuus edelleen koko maan keskiarvoa pienempi

Hie­nois­ta laskua ää­nes­tys­in­nos­sa tiis­tai­na – Oulun vaa­li­pii­ris­sä ää­nes­tys­ak­tii­vi­suus edel­leen koko maan kes­ki­ar­voa pie­nem­pi

01.06.2021 21:20 1
Tilaajille
Oulun seudulla ennakkoäänestys lähti keskiviikkona käyntiin tasaisesti – ulkoäänestyspaikan moni valitsi sattumalta: "Marketin äänestyspaikalla oli ruuhkaa"

Oulun seu­dul­la en­nak­ko­ää­nes­tys lähti kes­ki­viik­ko­na käyn­tiin ta­sai­ses­ti – ul­ko­ää­nes­tys­pai­kan moni valitsi sat­tu­mal­ta: "Mar­ke­tin ää­nes­tys­pai­kal­la oli ruuh­kaa"

26.05.2021 22:21 6
Tilaajille
Ennakkoäänestys alkaa huomenna –Miltä järjestelyt näyttävät, ja saako karanteenissa oleva äänestää ulkoäänestyspaikalla?

En­nak­ko­ää­nes­tys alkaa huo­men­na –Miltä jär­jes­te­lyt näyt­tä­vät, ja saako ka­ran­tee­nis­sa oleva ää­nes­tää ul­koää­nes­tys­pai­kal­la?

25.05.2021 19:00
Tilaajille
Ouluun ei kaavailla drive-in -äänestyspaikkoja kesäkuun kuntavaaleihin – ulkona sijaitsevaksi ennakkoäänestyspaikaksi esitetään kaupunginteatterin edustaa

Ouluun ei kaa­vail­la dri­ve-in -ää­nes­tys­paik­ko­ja ke­sä­kuun kun­ta­vaa­lei­hin – ulkona si­jait­se­vak­si en­nak­ko­ää­nes­tys­pai­kak­si esi­te­tään kau­pun­gin­teat­te­rin edustaa

15.04.2021 15:00 14
Kuntavaalien siirtoa kannattaa harkita - taustalla rokotusten viivästyminen ja viruksen brittimuunnoksen aiheuttama uhka
Pääkirjoitus

Kun­ta­vaa­lien siirtoa kan­nat­taa harkita - taus­tal­la ro­ko­tus­ten vii­väs­ty­mi­nen ja vi­ruk­sen brit­ti­muun­nok­sen ai­heut­ta­ma uhka

25.01.2021 20:00 18
Tilaajille