Tulipalot: Tältä näyt­tä­vät tu­li­pa­lon jäljet Oulun Ran­ta­ka­dul­la

Koulut: Oulun ainoa kak­si­kie­li­nen enk­ku­luok­ka pyörii Poh­jois-Ri­ta­har­jus­sa

Ihmiset: Hai­luo­to­lai­sel­la Juha Topilla on tai­to­ja, joiden vuoksi elo­ku­va­tuo­tan­not soit­ta­vat hänelle

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Po­liit­ti­set lakot va­hin­goit­ta­vat jo en­nes­tään­kin vaikeaa ta­lous­ti­lan­net­ta

Aikoinaan jo antiikin Kreikassa oivallettiin, että enemmistön tahto on joukolle oikeudenmukaisempi kuin hallitsijan tahto. Niin syntyi demokratian siemen, joka synnytti kaikkiin sivistysvaltioihin levinneen parlamentarismin. Kansan tahto on määräävä, ja eduskunnan valitsema hallitus tekee lakiesitykset, jotka eduskunta hyväksyy tai hylkää.

On myös monia valtioita, joissa parlamentti on vain muodollinen, ja toteuttaa vain diktaattorin tahtoa.

Nythän on kyse siitä, että hallitus on tehnyt työelämää uudistavan lakipakettiesityksen, jonka eduskunta aikanaan joko hyväksyy, muuttaa tai hylkää, taikka palauttaa uuteen valmisteluun. Tämä on nimenomaan sitä oikeaa demokratiaa, jota mikään muu taho, kuten nyt ammattiyhdistysliike, ei saisi pyrkiä murtamaan.

Niin kuin yleensäkin yhteiskunnan muuttuessa ja kehittyessä tulee tarve ajanmukaistaa lainsäädäntöä, on myös niin tehtävä työelämänkin lainsäädännön suhteen. Siitä on nyt kyse. Kukin eduskunta vuorollaan tehköön omat puumerkkinsä lainsäädäntöön.

"Hallitus on aivan oikein pääministerin suulla ilmoittanut, että mikään lakkoilu ei tule estämään hallituksen esityksen menoa eduskunnan käsiteltäväksi."

Nyt ay-liikkeen isopalkkaiset pomot asemansa säilyttääkseen ovat masinoineet suuren lakkoliikkeen, joka vakavasti vahingoittaa maan jo ennestäänkin vaikeaa taloustilannetta, ja varsinkin vientitoimintaa, joka on maamme toimeentulon selkäranka. Kaikkien jo ennestäänkin vähäosaisten toimeentuloa vaan vaikeutetaan tällä toiminnalla. Koska poliittiselle lakolle ei ole lainsäädäntöä, se on katsottava laittomaksi.

Poliittinen lakko on eriskummallinen juttu. Mielipiteen ilmaisu on demokratiassa elävän ihmisen pyhä oikeus, mutta sen laajentaminen ay-liikkeen voimin koko yhteiskuntaa mullistavaksi ja talouselämää vahingoittavaksi toiminnaksi on häpeäksi sivistysvaltiolle, ja tyrmäys demokratialle.

Nytkin nämä asiat kuuluisivat nykyisen eduskunnan kokonaan päätettäviksi, eikä ay-liikkeelle. Esimerkiksi kuulemma sivistysvaltio Ruotsissa sallitaan vain 1–2 tunnin lakko, ja siis mielenosoitusluonteisena, ei parlamentarismin murtajana.

Hallitus on aivan oikein pääministerin suulla ilmoittanut, että mikään lakkoilu ei tule estämään hallituksen esityksen menoa eduskunnan käsiteltäväksi. Korkein valta on edelleenkin säilytettävä eduskunnan käsissä, ei ay-liikkeen linnakkeissa.

Osmo Leinonen

Raahe