Uimahallit: Oulun ui­ma­hal­lis­sa ja Ve­si-Ja­tu­lis­sa sul­jet­tu altaita bak­tee­ri­löy­dös­ten vuoksi

Pääkirjoitus: Kiitos, Lumi ja Pyry, ja hyvää matkaa ta­kai­sin kotiin

Oikeudenkäynti: Oulussa isoa huu­me­kaup­paa pyö­rit­tä­neil­le pitkät van­keus­tuo­miot

Poliisitutkinta
Poliisi etsii yhä nuorta ryöstäjää Oulussa ja pyytää vihjeitä – mies vei Herukassa kaupasta rahaa uhkaamalla myyjää

Poliisi etsii yhä nuorta ryös­tä­jää Oulussa ja pyytää vih­jei­tä – mies vei He­ru­kas­sa kau­pas­ta rahaa uh­kaa­mal­la myyjää

14.12.2022 13:35
Kaukovainiolla karmea onnettomuus: Nainen jäi kiinni bussin ovien väliin ja raahautui auton mukana, sai vakavat vammat

Kau­ko­vai­niol­la karmea on­net­to­muus: Nainen jäi kiinni bussin ovien väliin ja raa­hau­tui auton mukana, sai vakavat vammat

13.12.2022 08:19 22
Vihannin salakatselututkinnassa uusi rikosnimike: Nyt poliisi selvittää myös lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä

Vi­han­nin sa­la­kat­se­lu­tut­kin­nas­sa uusi ri­kos­ni­mi­ke: Nyt poliisi sel­vit­tää myös lapsen sek­suaa­lis­ta hy­väk­si­käyt­töä

12.12.2022 09:48
Tilaajille
Hiirosen surmajutussa uusi käänne, oikeus vangitsi 40-vuotiaan naisen

Hii­ro­sen sur­ma­ju­tus­sa uusi käänne, oikeus van­git­si 40-vuo­tiaan naisen

28.11.2022 16:13
Tilaajille
Vihannin yhtenäiskoulun salakatseluepäilyn esitutkinta on edistynyt, mutta takavarikoitujen kameroiden sisällön selvitys jatkuu yhä

Vi­han­nin yh­te­näis­kou­lun sa­la­kat­se­lu­epäi­lyn esi­tut­kin­ta on edis­ty­nyt, mutta ta­ka­va­ri­koi­tu­jen ka­me­roi­den si­säl­lön sel­vi­tys jatkuu yhä

04.10.2022 13:00 2
Tilaajille
Meri-Lapissa sunnuntaina ja maanantaina tapahtuneita useita tulipaloja epäillään tahallaan sytytetyiksi

Me­ri-La­pis­sa sun­nun­tai­na ja maa­nan­tai­na ta­pah­tu­nei­ta useita tu­li­pa­lo­ja epäil­lään ta­hal­laan sy­ty­te­tyik­si

04.07.2022 18:08
Oulun entiseen poliisitaloon liittyvä esitutkinta päättyi, syyttäjä ei nostanut syytettä – Senaatti: ainoa oikea ratkaisu

Oulun en­ti­seen po­lii­si­ta­loon liit­ty­vä esi­tut­kin­ta päät­tyi, syyt­tä­jä ei nos­ta­nut syy­tet­tä – Se­naat­ti: ainoa oikea rat­kai­su

23.12.2021 11:38 18
Tilaajille
Heinäpään suuresta poliisioperaatiosta lisää tietoa: poliisi tutkii tapon yrityksenä

Hei­nä­pään suu­res­ta po­lii­si­ope­raa­tios­ta lisää tietoa: poliisi tutkii tapon yri­tyk­se­nä

22.12.2021 09:32 4
Asiantuntijat pitävät Oulun poliisitaloon liittyvää rikostutkintaa poikkeuksellisena – epäiltyjen joukossa Senaatti-kiinteistöjen edustajia

Asian­tun­ti­jat pitävät Oulun po­lii­si­ta­loon liit­ty­vää ri­kos­tut­kin­taa poik­keuk­sel­li­se­na – epäil­ty­jen jou­kos­sa Se­naat­ti-kiin­teis­tö­jen edus­ta­jia

05.12.2021 15:15 18
Tilaajille
Poliisi: Varkauden kerrostaloräjähdyksen syy oli todennäköisesti höyrystynyt bensiini

Po­lii­si: Var­kau­den ker­ros­ta­lo­rä­jäh­dyk­sen syy oli to­den­nä­köi­ses­ti höy­rys­ty­nyt ben­sii­ni

02.11.2021 10:08 2
Poliisi: Yksi ihminen kuoli perjantaina työtapaturmassa Pohjantiellä Ritaharjun rampissa – tilanteessa oltiin korjaamassa rikkoutunutta betoniautoa

Po­lii­si: Yksi ihminen kuoli per­jan­tai­na työ­ta­pa­tur­mas­sa Poh­jan­tiel­lä Ri­ta­har­jun ram­pis­sa – ti­lan­tees­sa oltiin kor­jaa­mas­sa rik­kou­tu­nut­ta be­to­ni­au­toa

18.10.2021 11:27
Uutta tietoa Muhoksen suuren metsäpalon poliisitutkinnasta – syyttäjä ei nostanut syytteitä retkinuotiota polttaneita veljeksiä vastaan, professori moittii esitutkintaa

Uutta tietoa Mu­hok­sen suuren met­sä­pa­lon po­lii­si­tut­kin­nas­ta – syyt­tä­jä ei nos­ta­nut syyt­tei­tä ret­ki­nuo­tio­ta polt­ta­nei­ta vel­jek­siä vas­taan, pro­fes­so­ri moittii esi­tut­kin­taa

13.10.2021 19:59
Tilaajille
Poliisi ei epäile keskustan eduskuntaryhmää johtavan Juha Pylvään kohupuheeseen liittyvän rikosta

Poliisi ei epäile kes­kus­tan edus­kun­ta­ryh­mää joh­ta­van Juha Pylvään ko­hu­pu­hee­seen liit­ty­vän rikosta

15.09.2021 19:49 9
Keski-ikäinen mies tapettiin Simossa

Kes­ki-ikäi­nen mies ta­pet­tiin Simossa

08.06.2021 14:37
Tilaajille
Poliisi suorittaa vaaralliseen aineeseen liittyvää tutkintaa Rovaniemen Kairatiellä – Paikalla useita viranomaisia suojapuvuissa

Poliisi suo­rit­taa vaa­ral­li­seen ai­nee­seen liit­ty­vää tut­kin­taa Ro­va­nie­men Kai­ra­tiel­lä – Pai­kal­la useita vi­ran­omai­sia suo­ja­pu­vuis­sa

13.04.2021 18:20
Tilaajille
Oululaisen taloyhtiön tiloista löydetystä "huomattavasta" käteissummasta tullut poliisille jo pari yhteydenottoa

Ou­lu­lai­sen ta­lo­yh­tiön ti­lois­ta löy­de­tys­tä "huo­mat­ta­vas­ta" kä­teis­sum­mas­ta tullut po­lii­sil­le jo pari yh­tey­den­ot­toa

24.03.2021 10:18 2
Tilaajille
Toimittajan epäillään loukanneen Junes Lokan kunniaa –"Se oli tietoisen typerä ja tarkoituksellisen provokatiivinen tviitti"

Toi­mit­ta­jan epäil­lään lou­kan­neen Junes Lokan kunniaa –"Se oli tie­toi­sen typerä ja tar­koi­tuk­sel­li­sen pro­vo­ka­tii­vi­nen tviit­ti"

09.12.2020 17:45 7
Tilaajille
Oulun poliisilaitos aloittaa polkupyöräpartioinnin – Toimitilaongelmien kurittamaa laitosta luotsaa uusi poliisipäällikkö Mika Heinilä

Oulun po­lii­si­lai­tos aloit­taa pol­ku­pyö­rä­par­tioin­nin – Toi­mi­ti­la­on­gel­mien ku­rit­ta­maa lai­tos­ta luotsaa uusi po­lii­si­pääl­lik­kö Mika Heinilä

12.11.2020 06:00 10
Tilaajille
Haaparannalta Barents Centerin kuopasta kuolleena löytyneen miehen tapauksessa ei epäillä rikosta

Haa­pa­ran­nal­ta Barents Cen­te­rin kuo­pas­ta kuol­lee­na löy­ty­neen miehen ta­pauk­ses­sa ei epäillä rikosta

28.08.2020 13:08
Tilaajille
Perussuomalaisten Keski-Suomen vaalipäällikkö Pekka Kataja pahoinpideltiin perjantaina, poliisi tutkii tapon yrityksenä

Pe­rus­suo­ma­lais­ten Kes­ki-Suo­men vaa­li­pääl­lik­kö Pekka Kataja pa­hoin­pi­del­tiin per­jan­tai­na, poliisi tutkii tapon yri­tyk­se­nä

18.07.2020 15:59 2