Yrittäjän tarina: Ou­lu­lai­nen Risto Hoik­ka­nie­mi vastasi pu­he­luun, joka johti kon­kurs­siin ja mil­joo­na­vel­koi­hin

Koti: Vauva pani ou­lu­lai­sen Kar­ja­lan perheen huo­ne­jär­jes­tyk­sen uusiksi

Keskoset: Ii­läi­nen Vera Tur­ti­nen painoi syn­tyes­sään vain 500 grammaa

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Rovaniemen kaupunki
Rovaniemen kaupungille vakava huomautus hammashoidon järjestämisestä – Aluehallintoviraston mukaan aikoja ei ole ollut riittävästi

Ro­va­nie­men kau­pun­gil­le vakava huo­mau­tus ham­mas­hoi­don jär­jes­tä­mi­ses­tä – Alue­hal­lin­to­vi­ras­ton mukaan aikoja ei ole ollut riit­tä­väs­ti

07.12.2022 10:33 3
Tilaajille
RoPSilla on yhä valtavat velat Rovaniemen kaupungille – ja lisää kertyy koko ajan: "Seuraava vaihe on perintä"

RoP­Sil­la on yhä val­ta­vat velat Ro­va­nie­men kau­pun­gil­le – ja lisää kertyy koko ajan: "Seu­raa­va vaihe on pe­rin­tä"

07.11.2022 17:33 4
Tilaajille
Rovaniemen kaupunki teki RoPSin kanssa salaisia maksusuunnitelmia, mutta oikeus määräsi ne julki – jättivelalle jopa viisi vuotta korotonta maksuaikaa

Ro­va­nie­men kau­pun­ki teki RoPSin kanssa sa­lai­sia mak­su­suun­ni­tel­mia, mutta oikeus määräsi ne julki – jät­ti­ve­lal­le jopa viisi vuotta ko­ro­ton­ta mak­su­ai­kaa

07.11.2022 17:32
Tilaajille
Tarkastuslautakunta pyytää Kuntaliitolta kannanottoa Rovaniemen kylien kehittämissäätiötä ja kaupunkia koskeviin kysymyksiin – "Tämän tapauksen juridiset kysymykset ovat hankalia"

Tar­kas­tus­lau­ta­kun­ta pyytää Kun­ta­lii­tol­ta kan­nan­ot­toa Ro­va­nie­men kylien ke­hit­tä­mis­sää­tiö­tä ja kau­pun­kia kos­ke­viin ky­sy­myk­siin – "Tämän ta­pauk­sen ju­ri­di­set ky­sy­myk­set ovat han­ka­lia"

23.08.2022 21:50
Tilaajille
Tarkastuspäällikön selvitys: Rovaniemen maalaiskunnan "lahjoitus" kylien kehittämissäätiölle oli vain maksusitoumus uudelle kaupungille

Tar­kas­tus­pääl­li­kön sel­vi­tys: Ro­va­nie­men maa­lais­kun­nan "lah­joi­tus" kylien ke­hit­tä­mis­sää­tiöl­le oli vain mak­su­si­tou­mus uudelle kau­pun­gil­le

18.08.2022 16:03
Tilaajille
”Mitään vahinkoa kaupungille ei ole aiheutunut”  – käräjäoikeudessa kiisteltiin, onko Rovaniemen kaupungilla oikeus vahingonkorvauksiin vai ei

”Mitään va­hin­koa kau­pun­gil­le ei ole ai­heu­tu­nut” – ­kä­rä­jäoi­keu­des­sa kiis­tel­tiin, onko Ro­va­nie­men kau­pun­gil­la oikeus va­hin­gon­kor­vauk­siin vai ei

01.07.2022 20:49 1
Tilaajille
Oikeudessa kuuma kysymys Rovaniemen entiselle kaupunginjohtajalle Esko Lotvoselle: Olisitko esitellyt sijoituspäätöksen, jos olisit tiennyt, että kyse on pikavippifirmoista?

Oi­keu­des­sa kuuma kysymys Ro­va­nie­men en­ti­sel­le kau­pun­gin­joh­ta­jal­le Esko Lot­vo­sel­le: Oli­sit­ko esi­tel­lyt si­joi­tus­pää­tök­sen, jos olisit tien­nyt, että kyse on pi­ka­vip­pi­fir­mois­ta?

17.06.2022 18:29 5
Tilaajille
Kärkkäisen tonttikauppaa koskeva oikaisuvaatimus hylättiin Rovaniemen kaupunginhallituksessa

Kärk­käi­sen tont­ti­kaup­paa koskeva oi­kai­su­vaa­ti­mus hy­lät­tiin Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa

18.08.2021 10:42 1
Tilaajille
Kärkkäisen tonttikauppa taas Rovaniemen päättäjien pöydällä: Kaupungin viranhaltija kiistää, että sopimus suosisi ostajaa

Kärk­käi­sen tont­ti­kaup­pa taas Ro­va­nie­men päät­tä­jien pöy­däl­lä: Kau­pun­gin vi­ran­hal­ti­ja kiis­tää, että sopimus suosisi ostajaa

16.08.2021 11:52 2
Tilaajille
Kokoontumista ei enää rajoiteta Lapin sairaanhoitopiirin alueella

Ko­koon­tu­mis­ta ei enää ra­joi­te­ta Lapin sai­raan­hoi­to­pii­rin alueel­la

31.05.2021 18:21
Tilaajille
Alkuviikon koronarokotusajat peruttu Rovaniemellä – Seuraava rokote-erä on Pfizeria, ja se varataan paikkaamaan peruutuksia

Al­ku­vii­kon ko­ro­na­ro­ko­tus­ajat peruttu Ro­va­nie­mel­lä – Seu­raa­va ro­ko­te-erä on Pfi­ze­ria, ja se va­ra­taan paik­kaa­maan pe­ruu­tuk­sia

22.03.2021 10:42 1
Tilaajille
Rovaniemi on koronavirusepidemian kiihtymisvaiheessa – sisällä tapahtuva ryhmäharrastustoiminta keskeytetään,  yli 20 hengen yksityistilaisuuksia ei suositella pitämään

Ro­va­nie­mi on ko­ro­na­vi­rus­epi­de­mian kiih­ty­mis­vai­hees­sa – sisällä ta­pah­tu­va ryh­mä­har­ras­tus­toi­min­ta kes­key­te­tään, yli 20 hengen yk­si­tyis­ti­lai­suuk­sia ei suo­si­tel­la pi­tä­mään

30.10.2020 14:08 1
Tilaajille
Lapin sairaanhoitopiiri: Rovaniemi koronassa kiihtymisvaiheen kynnyksellä, lievissäkään flunssaoireissa ei saa mennä töihin tai kouluun

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ri: Ro­va­nie­mi ko­ro­nas­sa kiih­ty­mis­vai­heen kyn­nyk­sel­lä, lie­vis­sä­kään fluns­sa­oi­reis­sa ei saa mennä töihin tai kouluun

28.10.2020 15:25
Tilaajille