Retkeily: Na­pa­pii­rin ret­kei­ly­alue sai al­kun­sa, kun erä­mai­nen alue löytyi Ne­los­tien tun­tu­mas­ta

Vanhat kuvat: Jou­lu­kuus­sa 2002 Oulussa lois­ti­vat tier­na­täh­det ja Gimmel jakoi nim­ma­rei­ta Stock­man­nil­la

Luitko jo tämän: "Oulun Höyh­tyäl­le en saanut na­vet­taa, täällä kor­ves­sa olen nyt on­nel­li­nen" – Sinikka Kont­ti­nen on yl­peäs­ti ny­ky­ajan rohkea emäntä

Saksa
Saksan kisat päättyivät voitosta huolimatta – Japani nousi lohkovoittoon voittamalla Espanjan, joka eteni jatkoon lohkokakkosena

Saksan kisat päät­tyi­vät voi­tos­ta huo­li­mat­ta – Japani nousi loh­ko­voit­toon voit­ta­mal­la Es­pan­jan, joka eteni jatkoon loh­ko­kak­ko­se­na

01.12.2022 23:21 2
Saksa uskoo Euroopan yhteisen ilmapuolustuksen toteutumiseen – Presidentti Niinistöllä täysi luotto Nato-jäsenprosessin etenemiseen

Saksa uskoo Eu­roo­pan yh­tei­sen il­ma­puo­lus­tuk­sen to­teu­tu­mi­seen – Pre­si­dent­ti Nii­nis­töl­lä täysi luotto Na­to-jä­sen­pro­ses­sin ete­ne­mi­seen

18.10.2022 14:03 5
Tilaajille
Leffavieras: Mielensäpahoittaja löytää toiveet täyttävän auton Saksasta, ja muutkin ovat haaveilleet punaisesta Ford Escortista

Lef­fa­vie­ras: Mie­len­sä­pa­hoit­ta­ja löytää toiveet täyt­tä­vän auton Sak­sas­ta, ja muutkin ovat haa­veil­leet pu­nai­ses­ta Ford Es­cor­tis­ta

05.10.2022 15:10 5
Tilaajille
Nord Stream-putkien oudot kaasuvuodot satuttavat Eurooppaa ainakin kolmella tavalla – "Sopii tähän yleiseen kiusantekoon, mitä Venäjältä on nähty"

Nord Stream-put­kien oudot kaa­su­vuo­dot sa­tut­ta­vat Eu­roop­paa ainakin kol­mel­la tavalla – "Sopii tähän ylei­seen kiu­san­te­koon, mitä Ve­nä­jäl­tä on nähty"

27.09.2022 17:04 27
Tilaajille
Molemmissa Nord Stream -kaasuputkissa on havaittu vuotoja – Lehti: Berliinissä puhutaan sabotaasista

Mo­lem­mis­sa Nord Stream -kaa­su­put­kis­sa on ha­vait­tu vuotoja – Lehti: Ber­lii­nis­sä pu­hu­taan sa­bo­taa­sis­ta

27.09.2022 11:21 7
Saksan valtio saattaa ryhtyä Uniperin enemmistöomistajaksi, energiayhtiön osake syöksyi pörssissä – Tuppurainen: Suomi ei hyväksy kansallistamista ilman korvausta

Saksan valtio saattaa ryhtyä Uni­pe­rin enem­mis­töo­mis­ta­jak­si, ener­gia­yh­tiön osake syöksyi pörs­sis­sä – Tup­pu­rai­nen: Suomi ei hyväksy kan­sal­lis­ta­mis­ta ilman kor­vaus­ta

14.09.2022 20:11 25
80 vuotta täyttävä Jukka Kuoppamäki suhtautuu ikääntymisen luottavaisesti – keikoilla voi käydä, sokeri sulaa suussa ja laulu kulkee

80 vuotta täyt­tä­vä Jukka Kuop­pa­mä­ki suh­tau­tuu ikään­ty­mi­sen luot­ta­vai­ses­ti – kei­koil­la voi käydä, sokeri sulaa suussa ja laulu kulkee

30.08.2022 19:00 3
Tilaajille
Analyysi: Kun valtio-omisteinen pörssiyhtiö ajaa karille, kukaan ei kanna poliittista vastuuta – valtion roolia pörssiyhtiöissä pitää selkeyttää

Ana­lyy­si: Kun val­tio-omis­tei­nen pörs­si­yh­tiö ajaa ka­ril­le, kukaan ei kanna po­liit­tis­ta vas­tuu­ta – valtion roolia pörs­si­yh­tiöis­sä pitää sel­keyt­tää

26.07.2022 18:30 21
Tilaajille
Uniper-sopu joutui heti opposition hampaisiin – Perussuomalaisten Purra: "Ei todellakaan mikään huippudiili Suomen kannalta"

Uni­per-so­pu joutui heti op­po­si­tion ham­pai­siin – Pe­rus­suo­ma­lais­ten Purra: "Ei to­del­la­kaan mikään huip­pu­dii­li Suomen kan­nal­ta"

22.07.2022 21:27 29
Tytti Tuppurainen Kalevalle: Uniperin tilanteessa on kyse Suomen sähköhuoltovarmuudesta – "En osoita syyttävää sormea mihinkään suuntaan"

Tytti Tup­pu­rai­nen Ka­le­val­le: Uni­pe­rin ti­lan­tees­sa on kyse Suomen säh­kö­huol­to­var­muu­des­ta – "En osoita syyt­tä­vää sormea mi­hin­kään suun­taan"

19.07.2022 18:56 38
Tilaajille
Suomi ja Saksa käyvät tuijotuskisaa Fortumin tytäryhtiön kaasukurimuksessa – "On vaikea nähdä, että Suomen hallituksen tehtävä olisi huolehtia siitä, että saksalaiset saavat kaasunsa alle markkinahinnan"

Suomi ja Saksa käyvät tui­jo­tus­ki­saa For­tu­min ty­tär­yh­tiön kaa­su­ku­ri­muk­ses­sa – "On vaikea nähdä, että Suomen hal­li­tuk­sen tehtävä olisi huo­leh­tia siitä, että sak­sa­lai­set saavat kaa­sun­sa alle mark­ki­na­hin­nan"

11.07.2022 16:45 24
Tilaajille
Liittokansleri Scholz: Suomi ja Ruotsi voivat luottaa Saksan tukeen turvallisuuspäätöksissään

Liit­to­kans­le­ri Scholz: Suomi ja Ruotsi voivat luottaa Saksan tukeen tur­val­li­suus­pää­tök­sis­sään

03.05.2022 14:42 14
Vuonna 2012 syliini tipahti Fennovoimaan liittyvä uutispommi, jonka koko tuhovoima on paljastunut vasta nyt
Kolumni

Vuonna 2012 syliini tipahti Fen­no­voi­maan liit­ty­vä uu­tis­pom­mi, jonka koko tu­ho­voi­ma on pal­jas­tu­nut vasta nyt

30.04.2022 16:00 22
Tilaajille
Saksasta vihdoin raskasta aseistusta Ukrainaan – matkaan lähtee Gepard-ilmatorjuntapanssareita

Sak­sas­ta vihdoin ras­kas­ta aseis­tus­ta Uk­rai­naan – matkaan lähtee Ge­pard-il­ma­tor­jun­ta­pans­sa­rei­ta

26.04.2022 19:01 12
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Eroon Venäjän ener­gias­ta – kaa­su­put­ki Nor­jas­ta Pe­rä­me­ren kautta Saksaan

14.04.2022 07:00 2
Tilaajille
Presidentti Niinistö: Saksan päätökset merkittävin käänne Venäjän hyökkäyksen jälkeen

Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö: Saksan pää­tök­set mer­kit­tä­vin käänne Venäjän hyök­käyk­sen jälkeen

28.02.2022 16:28 7
Saksan Scholz: Nord Stream 2 -kaasuputkihanke keskeytetään – myös Britannia aikoo kertoa Venäjään kohdistuvista sanktioista tiistaina

Saksan Scholz: Nord Stream 2 -kaa­su­put­ki­han­ke kes­key­te­tään – myös Bri­tan­nia aikoo kertoa Ve­nä­jään koh­dis­tu­vis­ta sank­tiois­ta tiis­tai­na

22.02.2022 20:14 18
Presidentti Niinistö vertaa Ukrainan tilannetta talvisotaa edeltäneeseen aikaan – "Ihmiset yhdistyivät, ja olemme nähneet saman Ukrainassa"

Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö vertaa Uk­rai­nan ti­lan­net­ta tal­vi­so­taa edel­tä­nee­seen aikaan – "Ih­mi­set yh­dis­tyi­vät, ja olemme nähneet saman Uk­rai­nas­sa"

19.02.2022 19:19 11
Tilaajille
Saksassa nainen kuoli ja kolme muuta ihmistä haavoittui ampumisessa – epäilty ampuja oli 18-vuotias mies

Sak­sas­sa nainen kuoli ja kolme muuta ihmistä haa­voit­tui am­pu­mi­ses­sa – epäilty ampuja oli 18-vuo­tias mies

24.01.2022 21:41
Berliinin osavaltion parlamenttiin saatiin kuin saatiinkin oululaista näkyvyyttä, kun Catrin Wahlenin edustajanpaikka varmistui

Ber­lii­nin osa­val­tion par­la­ment­tiin saatiin kuin saa­tiin­kin ou­lu­lais­ta nä­ky­vyyt­tä, kun Catrin Wah­le­nin edus­ta­jan­paik­ka var­mis­tui

16.01.2022 07:00 4
Tilaajille