Päätoimittajan kolumni: Viina vie urat, perheen ja ter­vey­den, mutta mitäpä siitä?

Vanhat kuvat: Lu­mi­lau­tai­lun suosio nousi 2000-lu­vul­la ja nuoriso väsäsi omia hyp­py­rei­tä

Kolumni: Lapsi ihol­la­ni laski tes­to­ste­ro­ni­ta­so­ja­ni nuorena isänä ja jää­kiek­koi­li­ja­na

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva Digi + Lehti 2 kk 59,90 euroa

Saksa
Poliisi: Kahdeksan ihmistä kuoli kirkossa tapahtuneessa ampumisessa Hampurissa, kuolleiden joukossa epäilty ampuja

Po­lii­si: Kah­dek­san ihmistä kuoli kir­kos­sa ta­pah­tu­nees­sa am­pu­mi­ses­sa Ham­pu­ris­sa, kuol­lei­den jou­kos­sa epäilty ampuja

10.03.2023 10:40
Joukko suomalaisia osallistuu turvallisuuskonferenssiin Saksassa, paikalla muun muassa Niinistö ja Marin – Suomi ja Ruotsi vastaanottavat palkinnon

Joukko suo­ma­lai­sia osal­lis­tuu tur­val­li­suus­kon­fe­rens­siin Sak­sas­sa, pai­kal­la muun muassa Nii­nis­tö ja Marin – Suomi ja Ruotsi vas­taan­ot­ta­vat pal­kin­non

17.02.2023 06:42 3
Lufthansalla merkittäviä it-ongelmia – Bloombergin mukaan kaikki koneet lentokiellossa

Luft­han­sal­la mer­kit­tä­viä it-on­gel­mia – Bloom­ber­gin mukaan kaikki koneet len­to­kiel­los­sa

15.02.2023 13:09
Scholz: Zelenskyin kanssa on yksimielisyys länsimaisista aseista – ei käytetä Venäjän alueella

Scholz: Ze­lens­kyin kanssa on yk­si­mie­li­syys län­si­mai­sis­ta aseista – ei käytetä Venäjän alueel­la

05.02.2023 14:52 32
Leopard-taistelupanssarivaunut saataneen Ukrainaan maaliskuun lopussa, kertoo Saksan puolustusministeri

Leo­pard-tais­te­lu­pans­sa­ri­vau­nut saa­ta­neen Uk­rai­naan maa­lis­kuun lo­pus­sa, kertoo Saksan puo­lus­tus­mi­nis­te­ri

26.01.2023 22:42 6
Kaksi kuoli ja useita haavoittui puukkoiskussa saksalaisessa lähijunassa

Kaksi kuoli ja useita haa­voit­tui puuk­ko­is­kus­sa sak­sa­lai­ses­sa lä­hi­ju­nas­sa

25.01.2023 21:38
Saksa antoi luvan lähettää saksalaisvalmisteisia Leopard 2 -taistelupanssarivaunuja Ukrainaan, Yhdysvallat lähettää vuorostaan Abramsejaan

Saksa antoi luvan lä­het­tää sak­sa­lais­val­mis­tei­sia Leopard 2 -tais­te­lu­pans­sa­ri­vau­nu­ja Uk­rai­naan, Yh­dys­val­lat lä­het­tää vuo­ros­taan Ab­ram­se­jaan

25.01.2023 20:39 42
Saksa ei vastusta, jos Puola haluaa lähettää saksalaistankkeja Ukrainaan

Saksa ei vas­tus­ta, jos Puola haluaa lä­het­tää sak­sa­lais­tank­ke­ja Uk­rai­naan

22.01.2023 23:26 12
USA:n puolustusministeri: Päätös Leopardien toimittamisesta Ukrainalle jäi tekemättä – Puola kuitenkin uskoo, että päätös lopulta syntyy

USA:n puo­lus­tus­mi­nis­te­ri: Päätös Leo­par­dien toi­mit­ta­mi­ses­ta Uk­rai­nal­le jäi te­ke­mät­tä – Puola kui­ten­kin uskoo, että päätös lopulta syntyy

20.01.2023 19:04 39
"Johtajavaltio" Saksa jänistää juuri kun sen päättäväistä toimintaa eniten tarvittaisiin
Pääkirjoitus

"Joh­ta­ja­val­tio" Saksa jä­nis­tää juuri kun sen päät­tä­väis­tä toi­min­taa eniten tar­vit­tai­siin

19.01.2023 20:00 29
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Aut­ta­mal­la Uk­rai­naa autamme it­seäm­me

04.01.2023 05:00 1
Tilaajille
Saksan harhainen vallankaappaushanke teki hetkessä todeksi ääriajattelun uhat ja korostaa viranomaisten valppauden tarvetta myös Suomessa
Pääkirjoitus

Saksan har­hai­nen val­lan­kaap­paus­han­ke teki het­kes­sä todeksi ää­ri­ajat­te­lun uhat ja ko­ros­taa vi­ran­omais­ten valp­pau­den tar­vet­ta myös Suo­mes­sa

09.12.2022 20:00 11
Tilaajille
Saksan viranomaiset tekivät jättiratsian äärioikeistolaista järjestöä vastaan – havitteli hallinnon kaatamista

Saksan vi­ran­omai­set tekivät jät­ti­rat­sian ää­ri­oi­keis­to­lais­ta jär­jes­töä vastaan – ha­vit­te­li hal­lin­non kaa­ta­mis­ta

07.12.2022 11:14 7
Saksan kisat päättyivät voitosta huolimatta – Japani nousi lohkovoittoon voittamalla Espanjan, joka eteni jatkoon lohkokakkosena

Saksan kisat päät­tyi­vät voi­tos­ta huo­li­mat­ta – Japani nousi loh­ko­voit­toon voit­ta­mal­la Es­pan­jan, joka eteni jatkoon loh­ko­kak­ko­se­na

01.12.2022 23:21 2
Saksa uskoo Euroopan yhteisen ilmapuolustuksen toteutumiseen – Presidentti Niinistöllä täysi luotto Nato-jäsenprosessin etenemiseen

Saksa uskoo Eu­roo­pan yh­tei­sen il­ma­puo­lus­tuk­sen to­teu­tu­mi­seen – Pre­si­dent­ti Nii­nis­töl­lä täysi luotto Na­to-jä­sen­pro­ses­sin ete­ne­mi­seen

18.10.2022 14:03 5
Tilaajille
Leffavieras: Mielensäpahoittaja löytää toiveet täyttävän auton Saksasta, ja muutkin ovat haaveilleet punaisesta Ford Escortista

Lef­fa­vie­ras: Mie­len­sä­pa­hoit­ta­ja löytää toiveet täyt­tä­vän auton Sak­sas­ta, ja muutkin ovat haa­veil­leet pu­nai­ses­ta Ford Es­cor­tis­ta

05.10.2022 15:10 5
Tilaajille
Nord Stream-putkien oudot kaasuvuodot satuttavat Eurooppaa ainakin kolmella tavalla – "Sopii tähän yleiseen kiusantekoon, mitä Venäjältä on nähty"

Nord Stream-put­kien oudot kaa­su­vuo­dot sa­tut­ta­vat Eu­roop­paa ainakin kol­mel­la tavalla – "Sopii tähän ylei­seen kiu­san­te­koon, mitä Ve­nä­jäl­tä on nähty"

27.09.2022 17:04 27
Tilaajille
Molemmissa Nord Stream -kaasuputkissa on havaittu vuotoja – Lehti: Berliinissä puhutaan sabotaasista

Mo­lem­mis­sa Nord Stream -kaa­su­put­kis­sa on ha­vait­tu vuotoja – Lehti: Ber­lii­nis­sä pu­hu­taan sa­bo­taa­sis­ta

27.09.2022 11:21 7
Saksan valtio saattaa ryhtyä Uniperin enemmistöomistajaksi, energiayhtiön osake syöksyi pörssissä – Tuppurainen: Suomi ei hyväksy kansallistamista ilman korvausta

Saksan valtio saattaa ryhtyä Uni­pe­rin enem­mis­töo­mis­ta­jak­si, ener­gia­yh­tiön osake syöksyi pörs­sis­sä – Tup­pu­rai­nen: Suomi ei hyväksy kan­sal­lis­ta­mis­ta ilman kor­vaus­ta

14.09.2022 20:11 25
80 vuotta täyttävä Jukka Kuoppamäki suhtautuu ikääntymisen luottavaisesti – keikoilla voi käydä, sokeri sulaa suussa ja laulu kulkee

80 vuotta täyt­tä­vä Jukka Kuop­pa­mä­ki suh­tau­tuu ikään­ty­mi­sen luot­ta­vai­ses­ti – kei­koil­la voi käydä, sokeri sulaa suussa ja laulu kulkee

30.08.2022 19:00 3
Tilaajille