Pääkirjoitus: Me­taa­nia ei saa päästää il­ma­ke­hään – iki­rou­dan su­la­mi­nen on koh­ta­lo­kas­ta

Sanna Marin: Pää­mi­nis­te­ri vas­tai­li toi­mit­ta­jien ky­sy­myk­siin juh­li­mi­ses­taan

Saksa
Analyysi: Kun valtio-omisteinen pörssiyhtiö ajaa karille, kukaan ei kanna poliittista vastuuta – valtion roolia pörssiyhtiöissä pitää selkeyttää

Ana­lyy­si: Kun val­tio-omis­tei­nen pörs­siyh­tiö ajaa ka­ril­le, kukaan ei kanna po­liit­tis­ta vas­tuu­ta – valtion roolia pörs­siyh­tiöis­sä pitää sel­keyt­tää

26.07.2022 18:30 21
Tilaajille
Uniper-sopu joutui heti opposition hampaisiin – Perussuomalaisten Purra: "Ei todellakaan mikään huippudiili Suomen kannalta"

Uni­per-so­pu joutui heti op­po­si­tion ham­pai­siin – Pe­rus­suo­ma­lais­ten Purra: "Ei to­del­la­kaan mikään huip­pu­dii­li Suomen kan­nal­ta"

22.07.2022 21:27 29
Tytti Tuppurainen Kalevalle: Uniperin tilanteessa on kyse Suomen sähköhuoltovarmuudesta – "En osoita syyttävää sormea mihinkään suuntaan"

Tytti Tup­pu­rai­nen Ka­le­val­le: Uni­pe­rin ti­lan­tees­sa on kyse Suomen säh­kö­huol­to­var­muu­des­ta – "En osoita syyt­tä­vää sormea mi­hin­kään suun­taan"

19.07.2022 18:56 37
Tilaajille
Suomi ja Saksa käyvät tuijotuskisaa Fortumin tytäryhtiön kaasukurimuksessa – "On vaikea nähdä, että Suomen hallituksen tehtävä olisi huolehtia siitä, että saksalaiset saavat kaasunsa alle markkinahinnan"

Suomi ja Saksa käyvät tui­jo­tus­ki­saa For­tu­min ty­tä­ryh­tiön kaa­su­ku­ri­muk­ses­sa – "On vaikea nähdä, että Suomen hal­li­tuk­sen tehtävä olisi huo­leh­tia siitä, että sak­sa­lai­set saavat kaa­sun­sa alle mark­ki­na­hin­nan"

11.07.2022 16:45 24
Tilaajille
Liittokansleri Scholz: Suomi ja Ruotsi voivat luottaa Saksan tukeen turvallisuuspäätöksissään

Liit­to­kans­le­ri Scholz: Suomi ja Ruotsi voivat luottaa Saksan tukeen tur­val­li­suus­pää­tök­sis­sään

03.05.2022 14:42 14
Vuonna 2012 syliini tipahti Fennovoimaan liittyvä uutispommi, jonka koko tuhovoima on paljastunut vasta nyt
Kolumni

Vuonna 2012 syliini tipahti Fen­no­voi­maan liit­ty­vä uu­tis­pom­mi, jonka koko tu­ho­voi­ma on pal­jas­tu­nut vasta nyt

30.04.2022 16:00 22
Tilaajille
Saksasta vihdoin raskasta aseistusta Ukrainaan – matkaan lähtee Gepard-ilmatorjuntapanssareita

Sak­sas­ta vihdoin ras­kas­ta aseis­tus­ta Uk­rai­naan – matkaan lähtee Ge­pard-il­ma­tor­jun­ta­pans­sa­rei­ta

26.04.2022 19:01 12
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Eroon Venäjän ener­gias­ta – kaa­su­put­ki Nor­jas­ta Pe­rä­me­ren kautta Saksaan

14.04.2022 07:00 1
Tilaajille
Presidentti Niinistö: Saksan päätökset merkittävin käänne Venäjän hyökkäyksen jälkeen

Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö: Saksan pää­tök­set mer­kit­tä­vin käänne Venäjän hyök­käyk­sen jälkeen

28.02.2022 16:28 7
Saksan Scholz: Nord Stream 2 -kaasuputkihanke keskeytetään – myös Britannia aikoo kertoa Venäjään kohdistuvista sanktioista tiistaina

Saksan Scholz: Nord Stream 2 -kaa­su­put­ki­han­ke kes­key­te­tään – myös Bri­tan­nia aikoo kertoa Ve­nä­jään koh­dis­tu­vis­ta sank­tiois­ta tiis­tai­na

22.02.2022 20:14 18
Presidentti Niinistö vertaa Ukrainan tilannetta talvisotaa edeltäneeseen aikaan – "Ihmiset yhdistyivät, ja olemme nähneet saman Ukrainassa"

Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö vertaa Uk­rai­nan ti­lan­net­ta tal­vi­so­taa edel­tä­nee­seen aikaan – "Ih­mi­set yh­dis­tyi­vät, ja olemme nähneet saman Uk­rai­nas­sa"

19.02.2022 19:19 11
Tilaajille
Saksassa nainen kuoli ja kolme muuta ihmistä haavoittui ampumisessa – epäilty ampuja oli 18-vuotias mies

Sak­sas­sa nainen kuoli ja kolme muuta ihmistä haa­voit­tui am­pu­mi­ses­sa – epäilty ampuja oli 18-vuo­tias mies

24.01.2022 21:41
Berliinin osavaltion parlamenttiin saatiin kuin saatiinkin oululaista näkyvyyttä, kun Catrin Wahlenin edustajanpaikka varmistui

Ber­lii­nin osa­val­tion par­la­ment­tiin saatiin kuin saa­tiin­kin ou­lu­lais­ta nä­ky­vyyt­tä, kun Catrin Wah­le­nin edus­ta­jan­paik­ka var­mis­tui

16.01.2022 07:00 4
Tilaajille
Voittajilla on valikoiva muisti – länsi on päässyt määrittelemään, miten DDR:stä julkisuudessa puhutaan
Essee

Voit­ta­jil­la on va­li­koi­va muisti – länsi on päässyt mää­rit­te­le­mään, miten DDR:stä jul­ki­suu­des­sa pu­hu­taan

02.01.2022 09:00 31
Tilaajille

Kolme ihmistä haa­voit­tui puuk­kois­kus­sa sak­sa­lai­ses­sa junassa

06.11.2021 13:35
Saksa jäi yhä jännittämään vaalituloksen seurauksia – SPD:n niukka voitti ei vielä takaa sille liittokanslerin paikkaa
Pääkirjoitus

Saksa jäi yhä jän­nit­tä­mään vaa­li­tu­lok­sen seu­rauk­sia – SPD:n niukka voitti ei vielä takaa sille liit­to­kans­le­rin paikkaa

27.09.2021 20:00 3
Tilaajille
Saksa voi pian suhtautua myönteisesti uuteen EU:n yhteisvelkaan – maan vaalitulos ennakoi uusiutumista ja investointeja, mutta se maksaa

Saksa voi pian suh­tau­tua myön­tei­ses­ti uuteen EU:n yh­teis­vel­kaan – maan vaa­li­tu­los ennakoi uu­siu­tu­mis­ta ja in­ves­toin­te­ja, mutta se maksaa

27.09.2021 18:30 4
Tilaajille
Sosiaalidemokraatit ennusteen mukaan karkaamassa voittoon Saksan vaaleissa – kovin kilpailija kristillisdemokraatit saamassa historiansa huonoimman vaalituloksen

So­siaa­li­de­mo­kraa­tit en­nus­teen mukaan kar­kaa­mas­sa voit­toon Saksan vaa­leis­sa – kovin kil­pai­li­ja kris­til­lis­de­mok­raa­tit saa­mas­sa his­to­rian­sa huo­noim­man vaa­li­tu­lok­sen

26.09.2021 23:19 9
Analyysi: Uuden liittokanslerin nimi voi olla pian tiedossa – mutta Saksan politiikassa vasta kimurantit hallitusneuvottelut paljastavat muutoksen suunnan

Ana­lyy­si: Uuden liit­to­kans­le­rin nimi voi olla pian tie­dos­sa – mutta Saksan po­li­tii­kas­sa vasta ki­mu­ran­tit hal­li­tus­neu­vot­te­lut pal­jas­ta­vat muu­tok­sen suunnan

26.09.2021 16:30 2
Tilaajille
Viikon lopuksi: Angela Merkel – muurin takaa Mädchenistä Muttiksi
Essee

Viikon lo­puk­si: Angela Merkel – muurin takaa Mädc­he­nis­tä Mut­tik­si

10.09.2021 12:00 5
Tilaajille