Synnytykset: Myös Oulussa ko­ti­syn­ny­tys­ten määrä kasvaa

Sumuttajat: Lis­ta­sim­me poh­joi­sen me­huk­kaim­pia hui­ja­rei­ta ja vei­ja­rei­ta

Varkaudet: Ruo­ka­var­kaat vievät aiempaa isompia saa­lii­ta, va­ras­hä­lyt­ti­met otettu apuun

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Saksa
Perinteiset automessut ovat historiaa, eikä niitä kaipaa enää kukaan – näin laaja on sähköisen liikkumisen kirjo ja yllätyksiä täynnä

Pe­rin­tei­set au­to­mes­sut ovat his­to­riaa, eikä niitä kaipaa enää kukaan – näin laaja on säh­köi­sen liik­ku­mi­sen kirjo ja yl­lä­tyk­siä täynnä

10.09.2023 17:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulusta lentäen suoraan Mün­che­niin

06.09.2023 05:00 6
Tilaajille
"Kohuprinssi" Rami Jaberin oikeudenkäynti Oulussa siirtyy – Syyttäjä yllättyi, kun saksalaistuomioistuin päätti vapauttaa kesällä Jaberin

"Ko­hup­rins­si" Rami Jaberin oi­keu­den­käyn­ti Oulussa siirtyy – Syyt­tä­jä yl­lät­tyi, kun sak­sa­lais­tuo­miois­tuin päätti va­paut­taa kesällä Jaberin

11.08.2023 06:00
Tilaajille
Kaleva Live: Miesten lentopallomaajoukkue mittasi viikonloppuna tasoaan Saksaa vastaan – katso viikonlopun molemmat ottelut tallenteena täältä

Kaleva Live: Miesten len­to­pal­lo­maa­jouk­kue mittasi vii­kon­lop­pu­na tasoaan Saksaa vastaan – katso vii­kon­lo­pun mo­lem­mat ottelut tal­len­tee­na täältä

11.08.2023 14:09 14
Tilaajille
Veljekset valmistautuu EM-kisoihin tuplamaaottelujen merkeissä – Kaleva näyttää Suomi–Saksa -pelit Rovaniemeltä selostettuina monikameralähetyksinä

Vel­jek­set val­mis­tau­tuu EM-ki­soi­hin tup­la­maa­ot­te­lu­jen mer­keis­sä – Kaleva näyttää Suo­mi–­Sak­sa -pelit Ro­va­nie­mel­tä se­los­tet­tui­na mo­ni­ka­me­ra­lä­he­tyk­si­nä

08.08.2023 12:00
Härkösen perhe on pyöräillyt tänä kesänä Saksassa ja Virossa – Näillä ohjeilla selviät lasten kanssa pitkistäkin pyörämatkoista

Här­kö­sen perhe on pyö­räil­lyt tänä kesänä Sak­sas­sa ja Virossa – Näillä oh­jeil­la selviät lasten kanssa pit­kis­tä­kin pyö­rä­mat­kois­ta

30.07.2023 10:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kou­lu­tus­po­li­tii­kan tut­ki­muk­sen nä­kö­kul­mas­ta pe­rus­suo­ma­lai­set ovat ää­ri­oi­keis­toa

22.07.2023 05:30 5
Tilaajille
Berliinissä etsitty villieläintä – saiko Saksa oman Ruokolahden leijonansa?

Ber­lii­nis­sä etsitty vil­li­eläin­tä – saiko Saksa oman Ruo­ko­lah­den lei­jo­nan­sa?

20.07.2023 15:50
Suomen sisäpoliittinen kuohunta nousi esiin Saksan-vierailulla – Pääministeri Orpo Berliinissä: Suomen hallituksessa ei ole äärioikeistolaista puoluetta

Suomen si­sä­po­liit­ti­nen kuo­hun­ta nousi esiin Sak­san-vie­rai­lul­la – Pää­mi­nis­te­ri Orpo Ber­lii­nis­sä: Suomen hal­li­tuk­ses­sa ei ole ää­ri­oi­keis­to­lais­ta puo­luet­ta

14.07.2023 17:54 20
Saksa lupasi Ukrainalle Vilnassa lisätukea 700 miljoonan arvosta, Ranska pitkän kantaman ohjuksia – Kreml vannoi vastaavansa Ranskan ohjustoimitukseen

Saksa lupasi Uk­rai­nal­le Vil­nas­sa li­sä­tu­kea 700 mil­joo­nan ar­vos­ta, Ranska pitkän kan­ta­man oh­juk­sia – Kreml vannoi vas­taa­van­sa Ranskan oh­jus­toi­mi­tuk­seen

11.07.2023 13:59 4
Epäpätevyys ja strategisen ymmärryksen puute hidastavat Saksan suunnanmuutosta
Kolumni

Epä­pä­te­vyys ja stra­te­gi­sen ym­mär­ryk­sen puute hi­das­ta­vat Saksan suun­nan­muu­tos­ta

05.07.2023 06:00 3
Tilaajille
Rami Jaberin syytteitä käsitellään tänään oikeudessa Saksassa – "Kohuprinssiä" odottaa oikeudenkäynti myös Oulussa

Rami Jaberin syyt­tei­tä kä­si­tel­lään tänään oi­keu­des­sa Sak­sas­sa – "Ko­hup­rins­siä" odottaa oi­keu­den­käyn­ti myös Oulussa

20.06.2023 09:21 11
Tilaajille
Oululaisbändi sai Suomessa vain hymistelyä, mutta saksalaiset tarjosivat heti levytyssopimusta – Liverbox soittaa tyylipuhdasta kasariheviä ja ehtaa katurockia

Ou­lu­lais­bän­di sai Suo­mes­sa vain hy­mis­te­lyä, mutta sak­sa­lai­set tar­jo­si­vat heti le­vy­tys­so­pi­mus­ta – Li­ver­box soittaa tyy­li­puh­das­ta ka­sa­ri­he­viä ja ehtaa ka­tu­roc­kia

24.05.2023 19:00 1
Tilaajille
Saksa valmistelee tähän asti suurinta asepakettiaan Ukrainalle, arvo noin 2,7 miljardia – Mukana tankkeja, rynnäkkövaunuja ja ilmatorjuntaa

Saksa val­mis­te­lee tähän asti suu­rin­ta ase­pa­ket­tiaan Uk­rai­nal­le, arvo noin 2,7 mil­jar­dia – Mukana tank­ke­ja, ryn­näk­kö­vau­nu­ja ja il­ma­tor­jun­taa

13.05.2023 12:45 10
Galicialainen löytökissa Jukka toi oman mausteensa oululaisen Tuuli Jartin musiikkiin

Ga­li­cia­lai­nen löy­tö­kis­sa Jukka toi oman maus­teen­sa ou­lu­lai­sen Tuuli Jartin mu­siik­kiin

03.05.2023 19:00
Tilaajille
Kolme venäläistä sotilaskonetta havaittu Itämeren yllä ilman transpondereita – britannialaiset ja saksalaiset hävittäjät tekivät tunnistuslennon

Kolme ve­nä­läis­tä so­ti­las­ko­net­ta ha­vait­tu Itä­me­ren yllä ilman trans­pon­de­rei­ta – bri­tan­nia­lai­set ja sak­sa­lai­set hä­vit­tä­jät tekivät tun­nis­tus­len­non

26.04.2023 12:31 4
Poliisi: Kahdeksan ihmistä kuoli kirkossa tapahtuneessa ampumisessa Hampurissa, kuolleiden joukossa epäilty ampuja

Po­lii­si: Kah­dek­san ihmistä kuoli kir­kos­sa ta­pah­tu­nees­sa am­pu­mi­ses­sa Ham­pu­ris­sa, kuol­lei­den jou­kos­sa epäilty ampuja

10.03.2023 10:40
Joukko suomalaisia osallistuu turvallisuuskonferenssiin Saksassa, paikalla muun muassa Niinistö ja Marin – Suomi ja Ruotsi vastaanottavat palkinnon

Joukko suo­ma­lai­sia osal­lis­tuu tur­val­li­suus­kon­fe­rens­siin Sak­sas­sa, pai­kal­la muun muassa Nii­nis­tö ja Marin – Suomi ja Ruotsi vas­taan­ot­ta­vat pal­kin­non

17.02.2023 06:42 3
Lufthansalla merkittäviä it-ongelmia – Bloombergin mukaan kaikki koneet lentokiellossa

Luft­han­sal­la mer­kit­tä­viä it-on­gel­mia – Bloom­ber­gin mukaan kaikki koneet len­to­kiel­los­sa

15.02.2023 13:09
Scholz: Zelenskyin kanssa on yksimielisyys länsimaisista aseista – ei käytetä Venäjän alueella

Scholz: Ze­lens­kyin kanssa on yk­si­mie­li­syys län­si­mai­sis­ta aseista – ei käytetä Venäjän alueel­la

05.02.2023 14:52 32