Käräjäoikeus: Ran­ta­ka­dun tu­li­pa­lo­jen sy­tyt­tä­jäk­si epäilty mies van­git­tiin Oulussa

Energiantuotanto: Ener­gia­jä­tit suun­nit­te­le­vat pump­pu­voi­ma­loi­ta tois­ten­sa naa­pu­riin Ke­mi­jär­vel­lä

Luitko jo tämän: Kah­dek­san kiin­nos­ta­vaa nimeä kertoo, ha­ke­vat­ko he Oulun kau­pun­gin­joh­ta­jak­si

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus
Pohjois-Pohjanmaalla työttömiä selvästi enemmän kuin vuosi sitten

Poh­jois-Poh­jan­maal­la työt­tö­miä sel­väs­ti enemmän kuin vuosi sitten

20.02.2024 08:25 12
Uusi kahden kilometrin mittainen pyörätie suunnitteilla Kiimingin Alakylään

Uusi kahden ki­lo­met­rin mit­tai­nen pyö­rä­tie suun­nit­teil­la Kii­min­gin Ala­ky­lään

24.10.2023 14:41 5
Tilaajille
Työttömien määrä kovassa nousussa Pohjois-Pohjanmaalla – Syyskuussa lomautettiin paljon rakennusalan ammattilaisia

Työt­tö­mien määrä kovassa nou­sus­sa Poh­jois-Poh­jan­maal­la – Syys­kuus­sa lo­mau­tet­tiin paljon ra­ken­nus­alan am­mat­ti­lai­sia

24.10.2023 11:11 36
Pelastuslaitoksella puolenkymmentä tarkastustehtävää veden saartamien talojen vuoksi Pattijoella – yö vaikuttaa poutaiselta, mutta sateiden odotetaan palaavan lauantaiaamuna

Pe­las­tus­lai­tok­sel­la puo­len­kym­men­tä tar­kas­tus­teh­tä­vää veden saar­ta­mien talojen vuoksi Pat­ti­joel­la – yö vai­kut­taa pou­tai­sel­ta, mutta sa­tei­den odo­te­taan pa­laa­van lauan­tai­aa­mu­na

13.10.2023 22:09 2
Risto Leppänen valittiin Pohjois-Pohjanmaan ely-keskuksen liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen johtoon

Risto Lep­pä­nen va­lit­tiin Poh­jois-Poh­jan­maan ely-kes­kuk­sen lii­ken­ne- ja inf­ra­struk­tuu­ri -vas­tuu­alueen johtoon

21.09.2023 12:16 2
Oulun kaupunki pysäytti Teboilin työmaan Kellossa, koska luvituksessa oli epäselvyyttä – nyt myös naapurustoa kuullaan

Oulun kau­pun­ki py­säyt­ti Te­boi­lin työmaan Kel­los­sa, koska lu­vi­tuk­ses­sa oli epä­sel­vyyt­tä – nyt myös naa­pu­rus­toa kuul­laan

15.09.2023 17:26 40
Tilaajille
Ely-keskus hakee Raahen Laivakankaan kaivoksen ympäristölupien peruuttamista

Ely-kes­kus hakee Raahen Lai­va­kan­kaan kai­vok­sen ym­pä­ris­tö­lu­pien pe­ruut­ta­mis­ta

07.08.2023 09:32 11
Voimakkaat sateet jatkuvat eri puolilla Pohjois-Pohjanmaata, ELY-keskus seuraa tulvatilannetta aktiivisesti

Voi­mak­kaat sateet jat­ku­vat eri puo­lil­la Poh­jois-Poh­jan­maa­ta, ELY-kes­kus seuraa tul­va­ti­lan­net­ta ak­tii­vi­ses­ti

04.08.2023 15:40 5
Pohjois-Pohjanmaalla inventoidaan uhanalaisia lettosoita

Poh­jois-Poh­jan­maal­la in­ven­toi­daan uhan­alai­sia let­to­soi­ta

31.07.2023 14:51 3
Tilaajille
ELY-keskus päätti suojella Ainolan puiston ja rakennuksen – kaksi vanhaa koulua jäi ilman suojelua

ELY-kes­kus päätti suo­jel­la Ainolan puiston ja ra­ken­nuk­sen – kaksi vanhaa koulua jäi ilman suo­je­lua

21.06.2023 15:13 2
Kuka rikkoi Romppaisensalmen sillan Taivalkoskella? Jokijärventielle painorajoitus, sillan korjaaminen aloitetaan ensi viikolla

Kuka rikkoi Romp­pai­sen­sal­men sillan Tai­val­kos­kel­la? Jo­ki­jär­ven­tiel­le pai­no­ra­joi­tus, sillan kor­jaa­mi­nen aloi­te­taan ensi vii­kol­la

20.06.2023 13:45 12
Tilaajille
Törmäpääskyt kaivoivat taas pesäkolonsa oululaisrakentajien hiekkakasoihin – Kun niin käy, lintujen on annettava pesiä rauhassa

Tör­mä­pääs­kyt kai­voi­vat taas pe­sä­ko­lon­sa ou­lu­lais­ra­ken­ta­jien hiek­ka­ka­soi­hin – Kun niin käy, lin­tu­jen on an­net­ta­va pesiä rau­has­sa

04.06.2023 18:00 12
Tilaajille
Jumiin jääneet räystäspääskyt aiheuttivat ely-keskukselle ja poliisille pelastusoperaation Iin Kärkkäisellä: "Kyse oli inhimillisestä virheestä"

Jumiin jääneet räys­täs­pääs­kyt ai­heut­ti­vat ely-kes­kuk­sel­le ja po­lii­sil­le pe­las­tus­ope­raa­tion Iin Kärk­käi­sel­lä: "Kyse oli in­hi­mil­li­ses­tä vir­hees­tä"

26.05.2023 21:29 3
Tilaajille
Oulusta pääsee suoralla bussivuorolla Rokuan kansallispuistoon päivittäin – Syötteelle ei kulje joukkoliikennettä tänä kesänä

Oulusta pääsee suo­ral­la bus­si­vuo­rol­la Rokuan kan­sal­lis­puis­toon päi­vit­täin – ­Syöt­teel­le ei kulje jouk­ko­lii­ken­net­tä tänä kesänä

24.05.2023 06:30 8
Tilaajille
Iissä ja Utajärvellä kokeillaan kelluvia pesimälauttoja linnuille

Iissä ja Uta­jär­vel­lä ko­keil­laan kel­lu­via pe­si­mä­laut­to­ja lin­nuil­le

05.05.2023 15:08 2
Nelostielle isoja suunnitelmia Iistä pohjoiseen – Hankalista 60 km/h risteyksistä halutaan eroon

Ne­los­tiel­le isoja suun­ni­tel­mia Iistä poh­joi­seen – Han­ka­lis­ta 60 km/h ris­teyk­sis­tä ha­lu­taan eroon

04.05.2023 05:00 28
Tilaajille
Ely-keskus: Pohjois-Pohjanmaan jokivarsien asukkaiden kannattaa varautua odotettua suurempiin kevättulviin – katso eri vesistöjen tulvaennusteet täältä

Ely-kes­kus: Poh­jois-Poh­jan­maan jo­ki­var­sien asuk­kai­den kan­nat­taa va­rau­tua odo­tet­tua suu­rem­piin ke­vät­tul­viin – katso eri ve­sis­tö­jen tul­va­en­nus­teet täältä

25.04.2023 18:33 6
Nelostietä ja Kasitietä halutaan parantaa Limingassa noin 10 kilometrin matkalta

Ne­los­tie­tä ja Ka­si­tie­tä ha­lu­taan pa­ran­taa Li­min­gas­sa noin 10 ki­lo­met­rin mat­kal­ta

14.04.2023 13:47
Pohjois-Pohjanmaan järvien happitilanne on heikoin pienissä ja matalissa järvissä – Happi voi vähentyä edelleen jäiden lähdön viivästyessä

Poh­jois-Poh­jan­maan järvien hap­pi­ti­lan­ne on heikoin pie­nis­sä ja ma­ta­lis­sa jär­vis­sä – Happi voi vä­hen­tyä edel­leen jäiden lähdön vii­väs­tyes­sä

06.04.2023 10:06
Tilaajille
Kesänopeuksiin siirtyminen alkaa Pohjois-Pohjanmaalla 19. huhtikuuta – tielläliikkujien tulee kuitenkin ottaa huomioon sää

Ke­sä­no­peuk­siin siir­ty­mi­nen alkaa Poh­jois-Poh­jan­maal­la 19. huh­ti­kuu­ta – tiel­lä­liik­ku­jien tulee kui­ten­kin ottaa huo­mioon sää

05.04.2023 14:21 10