Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus
Koronakriisi pitää työttömyysluvut edelleen korkealla – Pohjois-Pohjanmaalla heinäkuussa 7000 työtöntä työnhakijaa enemmän kuin viime vuonna, Oulussa maakunnan korkein työttömyysaste

Ko­ro­na­krii­si pitää työt­tö­myys­lu­vut edel­leen kor­keal­la – Poh­jois-Poh­jan­maal­la hei­nä­kuus­sa 7000 työ­tön­tä työn­ha­ki­jaa enemmän kuin viime vuonna, Oulussa maa­kun­nan korkein työt­tö­myys­as­te

25.08.2020 11:00 0
Perämeren pinnan alle kuuluu hyvää Siikajoella – "Merikylänlahti on kasviparatiisi", sanoo tutkija

Pe­rä­me­ren pinnan alle kuuluu hyvää Sii­ka­joel­la – "Me­ri­ky­län­lah­ti on kas­vi­pa­ra­tii­si", sanoo tutkija

22.07.2020 20:00 0
Tilaajille
Osa Muhoksen metsäpalossa palanutta metsää rauhoitetaan luonnontilaiseksi – metsänomistaja Pöyry tehnyt sopimuksen ely-keskuksen kanssa

Osa Mu­hok­sen met­sä­pa­los­sa pa­la­nut­ta metsää rau­hoi­te­taan luon­non­ti­lai­sek­si – met­sän­omis­ta­ja Pöyry tehnyt so­pi­muk­sen ely-kes­kuk­sen kanssa

16.07.2020 15:57 4
Tilaajille
Haukiputaan Jokikylän silta uusitaan – nykyisen sillan paikalle rakennetaan uusi

Hau­ki­pu­taan Jo­ki­ky­län silta uu­si­taan – ny­kyi­sen sillan pai­kal­le ra­ken­ne­taan uusi

25.06.2020 12:10 0
Oulun Lentokentäntie aiotaan leventää nelikaistaiseksi – Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus arvioi hankkeen hinnaksi 21 miljoonaa euroa

Oulun Len­to­ken­tän­tie aiotaan le­ven­tää ne­li­kais­tai­sek­si – Poh­jois-Poh­jan­maan ely-kes­kus arvioi hank­keen hin­nak­si 21 mil­joo­naa euroa

24.06.2020 11:09 16
Työttömyys laski hieman Pohjois-Pohjanmaalla toukokuun aikana – maakunnan korkein työttömyysaste Kuusamossa

Työt­tö­myys laski hieman Poh­jois-Poh­jan­maal­la tou­ko­kuun aikana – maa­kun­nan korkein työt­tö­myys­as­te Kuu­sa­mos­sa

24.06.2020 10:09 0
Poikkeuksellinen talvi laski yksityisautoilijoiden tyytyväisyyttä teiden talvihoitoon Pohjois-Pohjanmaalla – "Tuollaista kaksijakoista talvea ei ole ollut miesmuistiin"

Poik­keuk­sel­li­nen talvi laski yk­si­tyis­au­toi­li­joi­den tyy­ty­väi­syyt­tä teiden tal­vi­hoi­toon Poh­jois-Poh­jan­maal­la – "Tuol­lais­ta kak­si­ja­kois­ta talvea ei ole ollut mies­muis­tiin"

28.05.2020 20:06 2