Kirkko: Oulun tuo­mio­ro­vas­ti Satu Saa­ri­nen: Samaa su­ku­puol­ta olevien vih­ki­mi­sen aika on nyt

Vanhat kuvat: Nuo­ri­so­muo­ti innosti 2010-lu­vun Oulussa

Yrittäjän tarina: Ou­lu­lai­nen Risto Hoik­ka­nie­mi vastasi pu­he­luun, joka johti kon­kurs­siin ja mil­joo­na­vel­koi­hin

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Aluehallinto
Monialaista valtion aluehallintoa tarvitaan enemmän kuin koskaan
Kolumni

Mo­ni­alais­ta valtion alue­hal­lin­toa tar­vi­taan enemmän kuin koskaan

04.06.2023 14:00 12
Tilaajille
NordLabille esitetään jatkoa – toimitusjohtaja toivoo, ettei yksikään hyvinvointialue vetäydy yhteistyöstä

Nord­La­bil­le esi­te­tään jatkoa – toi­mi­tus­joh­ta­ja toivoo, ettei yk­si­kään hy­vin­voin­ti­alue vetäydy yh­teis­työs­tä

12.04.2022 20:40 2
Tilaajille
NordLab joudutaan perustamaan uudestaan: "Päätöksillä kiire, ettei laboratoriotoiminta jää tyhjän päälle"

NordLab jou­du­taan pe­rus­ta­maan uu­des­taan: "Pää­tök­sil­lä kiire, ettei la­bo­ra­to­rio­toi­min­ta jää tyhjän päälle"

31.03.2022 06:00 11
Tilaajille
Piileekö aluevaltuustossa esteellisyyspommi? –Katso aluevaltuutettujen sidonnaisuudet jutusta

Pii­lee­kö alue­val­tuus­tos­sa es­teel­li­syys­pom­mi? –Katso alue­val­tuu­tet­tu­jen si­don­nai­suu­det jutusta

05.02.2022 14:09 21
Tilaajille
Pohjoisesta Pohjanmaasta tuli murrosten kautta elinvoimainen maakunta
Kolumni

Poh­joi­ses­ta Poh­jan­maas­ta tuli mur­ros­ten kautta elin­voi­mai­nen maa­kun­ta

12.11.2021 06:00
Tilaajille
Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo lyö tavoitteen pöytään: Puolue aikoo yltää aluevaalien ykköseksi

Ko­koo­muk­sen pu­heen­joh­ta­ja Petteri Orpo lyö ta­voit­teen pöy­tään: Puolue aikoo yltää alue­vaa­lien yk­kö­sek­si

02.11.2021 19:00 17
Tilaajille
Näkökulma: Aluevaalien helpoin vaihe takana – vaikeudet ovat vasta edessäpäin

Nä­kö­kul­ma: Alue­vaa­lien helpoin vaihe takana – vai­keu­det ovat vasta edes­sä­päin

02.11.2021 06:00 5
Tilaajille
Perussuomalaisilla kaavailtua lyhyempi lista –piirin puheenjohtaja Ahti Moilanen ei ole päässyt koronakaranteenin takia kiertämään kenttää

Pe­rus­suo­ma­lai­sil­la kaa­vail­tua ly­hyem­pi lista –piirin pu­heen­joh­ta­ja Ahti Moi­la­nen ei ole päässyt ko­ro­na­ka­ran­tee­nin takia kier­tä­mään kenttää

01.11.2021 20:00 2
Tilaajille
Ministeri  Hanna Sarkkinen sote-ministereiden aluekierroksella – Rahoituksen intressiristiriita rehellistä tunnustaa

Mi­nis­te­ri Hanna Sark­ki­nen sote-mi­nis­te­rei­den alue­kier­rok­sel­la – Ra­hoi­tuk­sen int­res­si­ris­ti­rii­ta re­hel­lis­tä tun­nus­taa

22.10.2021 18:00 8
Tilaajille
SDP:stä aluevaalien ehdokaslistalla runsaasti valtuutettuja

SDP:stä alue­vaa­lien eh­do­kas­lis­tal­la run­saas­ti val­tuu­tet­tu­ja

19.10.2021 14:35 11
Tilaajille
Entinen sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila on keskustan yllätysnimi aluevaalien ehdokaslistalla

Entinen so­siaa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­ri Pirkko Mattila on kes­kus­tan yl­lä­tys­ni­mi alue­vaa­lien eh­do­kas­lis­tal­la

18.10.2021 18:05 20
Tilaajille
Hyvinvointialueen toiminta tuo suuria muutoksia ja vaikeita valintoja Oululle – Oulun pärjättävä jatkossa puolet vähemmällä

Hy­vin­voin­ti­alueen toi­min­ta tuo suuria muu­tok­sia ja vai­kei­ta va­lin­to­ja Oululle – Oulun pär­jät­tä­vä jat­kos­sa puolet vä­hem­mäl­lä

17.10.2021 11:40 32
Tilaajille
Hyvinvointialueen valmistelijat vetoavat kuntia tekemään realistiset sote-budjetit

Hy­vin­voin­ti­alueen val­mis­te­li­jat ve­toa­vat kuntia te­ke­mään rea­lis­ti­set sote-bud­je­tit

14.10.2021 12:30 4
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan aluevaaleihin syntyi vaaliliitto – Kokoomus, KD ja RKP solmivat vaaliliiton ja nimesivät ensimmäiset ehdokkaansa

Poh­jois-Poh­jan­maan alue­vaa­lei­hin syntyi vaa­li­liit­to – Ko­koo­mus, KD ja RKP sol­mi­vat vaa­li­lii­ton ja ni­me­si­vät en­sim­mäi­set eh­dok­kaan­sa

13.10.2021 15:30 7
Tilaajille
Rahoituksesta heräsi iso huoli – Oulun sote-budjetointi vaikuttaa suoraan hyvinvointialueen  rahoitukseen ja oululaisten tuleviin palveluihin

Ra­hoi­tuk­ses­ta heräsi iso huoli – Oulun sote-bud­je­toin­ti vai­kut­taa suoraan hy­vin­voin­ti­alueen ra­hoi­tuk­seen ja ou­lu­lais­ten tu­le­viin pal­ve­lui­hin

10.10.2021 17:00 13
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella on vireillä massiivinen siirtosuunnitelma, jossa jopa 18 000 työntekijää siirtyy uudelle työnantajalle – "Henkilöstö pitäisi pystyä pitämään muutoksessa ajan tasalla"

Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­alueel­la on vi­reil­lä mas­sii­vi­nen siir­to­suun­ni­tel­ma, jossa jopa 18 000 työn­te­ki­jää siirtyy uudelle työn­an­ta­jal­le – "Hen­ki­lös­tö pitäisi pystyä pi­tä­mään muu­tok­ses­sa ajan ta­sal­la"

26.09.2021 20:18 23
Tilaajille
Lähtijät, harkitsijat, kieltäytyjät: Kysyimme Oulun vaalipiirin kansanedustajilta, aikovatko he osallistua aluevaaleihin

Läh­ti­jät, har­kit­si­jat, kiel­täy­ty­jät: Ky­syim­me Oulun vaa­li­pii­rin kan­sa­ne­dus­ta­jil­ta, ai­ko­vat­ko he osal­lis­tua alue­vaa­lei­hin

12.09.2021 06:00 16
Tilaajille
Keskittyykö valta liikaa, jos kansanedustajat lähtevät myös aluevaaleihin? – Näin vastaavat professori ja Oulun vaalipiirin kansanedustajat

Kes­kit­tyy­kö valta liikaa, jos kan­san­edus­ta­jat läh­te­vät myös alue­vaa­lei­hin? – Näin vas­taa­vat pro­fes­so­ri ja Oulun vaa­li­pii­rin kan­san­edus­ta­jat

12.09.2021 06:00 12
Tilaajille
Hyvinvointialueen hallintoa rakennetaan ripeästi – Kiireestä huolimatta muutosjohtaja Ilkka Luoma toivoo kansalaiskeskustelua,  jotta aluehallinnon valmistelun linjaukset nauttivat luottamusta ja yleistä hyväksyntää

Hy­vin­voin­ti­alueen hal­lin­toa ra­ken­ne­taan ri­peäs­ti – Kii­rees­tä huo­li­mat­ta muu­tos­joh­ta­ja Ilkka Luoma toivoo kan­sa­lais­kes­kus­te­lua, jotta alue­hal­lin­non val­mis­te­lun lin­jauk­set naut­ti­vat luot­ta­mus­ta ja yleistä hy­väk­syn­tää

29.08.2021 06:00 3
Tilaajille