Kesähelmi: Pe­rä­me­ren saa­ris­toon pääsee ke­sä­ret­kel­le ve­neel­lä

Onnettomuudet : Metsä Fibren Kemin bio­tuo­te­teh­taan työ­maal­la kuo­le­maan joh­ta­nut ta­pa­tur­ma

Pohjoinen Valokuvakeskus
Arvio: Valokuvataiteilijat pohtivat, mistä muotokuvassa on kyse

Arvio: Va­lo­ku­va­tai­tei­li­jat poh­ti­vat, mistä muo­to­ku­vas­sa on kyse

15.05.2022 14:45
Tilaajille
Arvio: Väri veden ja tunteiden aallokoissa –  veden moni-ilmeisyys on lähtökohtana yhdysvaltalaisen valokuvataiteilijan Sarah Schorrin näyttelylle

Arvio: Väri veden ja tun­tei­den aal­lo­kois­sa – veden mo­ni-il­mei­syys on läh­tö­koh­ta­na yh­dys­val­ta­lai­sen va­lo­ku­va­tai­tei­li­jan Sarah Schor­rin näyt­te­lyl­le

19.03.2022 14:15
Tilaajille
Pidetään pihatalkoot, ja päivän päätteeksi paistellaan makkaraa – Haukiputaan Jokikylästä kotoisin oleva Päkä Rehu tallentaa lähipiirinsä elämänmenoa Kiiminkijoen rannalla

Pi­de­tään pi­ha­tal­koot, ja päivän päät­teek­si pais­tel­laan mak­ka­raa – Hau­ki­pu­taan Jo­ki­ky­läs­tä ko­toi­sin oleva Päkä Rehu tal­len­taa lä­hi­pii­rin­sä elä­män­me­noa Kii­min­ki­joen ran­nal­la

13.02.2022 15:30 1
Tilaajille
Arvio: Elin Berge pohtii kuvissaan kehon puolueettomuutta ja eri kulttuurien aiheuttamaa hämmennystä

Arvio: Elin Berge pohtii ku­vis­saan kehon puo­lueet­to­muut­ta ja eri kult­tuu­rien ai­heut­ta­maa häm­men­nys­tä

24.10.2021 16:00
Tilaajille
Pohjoisen Valokuvakeskuksen hyvä maine toi Darja Zaitsevin Ouluun – "Täällä tehdään asiat oikein"

Poh­joi­sen Va­lo­ku­va­kes­kuk­sen hyvä maine toi Darja Zait­se­vin Ouluun – "Täällä tehdään asiat oikein"

22.02.2021 18:00
Tilaajille
Darja Zaitsev on Pohjoisen Valokuvakeskuksen uusi toiminnanjohtaja – "Hänellä on vahva tuntemus ja asiantuntijuus valokuvataiteen kentällä", Kati Leinonen Pohjoisesta Valokuvakeskuksesta sanoo

Darja Zaitsev on Poh­joi­sen Va­lo­ku­va­kes­kuk­sen uusi toi­min­nan­joh­ta­ja – "Hä­nel­lä on vahva tun­te­mus ja asian­tun­ti­juus va­lo­ku­va­tai­teen ken­täl­lä", Kati Lei­no­nen Poh­joi­ses­ta Va­lo­ku­va­kes­kuk­ses­ta sanoo

19.01.2021 11:13
"Valokuvataiteen mannerlaatat liikahtivat" – Pohjoisen Valokuvakeskuksen toiminnanjohtaja Alla Räisänen sanoi 22 vuoden jälkeen näkemiin

"Va­lo­ku­va­tai­teen man­ner­laa­tat lii­kah­ti­vat" – Poh­joi­sen Va­lo­ku­va­kes­kuk­sen toi­min­nan­joh­ta­ja Alla Räi­sä­nen sanoi 22 vuoden jälkeen nä­ke­miin

07.01.2021 18:00
Tilaajille