Valokuvataide

Kah­dek­san samalla kadulla asuvaa ikä­mies­tä asettui kameran eteen – yl­lät­täen syntyi läm­min­tä yh­tei­söl­li­syyt­tä ko­ro­na­krii­sin vas­ta­pai­nok­si

10.08.2021 19:00 1
Tilaajille

Työ­suh­tei­ta ja palkkaa poh­joi­sen ku­vaa­jil­le – Poh­joi­sen Va­lo­ku­va­kes­kuk­sen toi­min­nan­joh­ta­jan sijanen Antti Tenetz kuvaa ti­lan­net­ta han­nu­han­hi­mai­sek­si

28.06.2021 19:00
Tilaajille

Joel Nie­mi­sen ihmisen ko­koi­set kuvat Kaup­pu­rie­nau­kion por­tail­le Oulussa – ul­ko­il­ma­näyt­te­ly koostuu isoista muo­to­ku­vis­ta, jotka on otettu eri­lai­sil­la asuin­seu­duil­la

28.06.2021 11:15

Poh­joi­sen Va­lo­ku­va­kes­kuk­sen hyvä maine toi Darja Zait­se­vin Ouluun – "Täällä tehdään asiat oikein"

22.02.2021 18:00
Tilaajille

"Va­lo­ku­va­tai­teen man­ner­laa­tat lii­kah­ti­vat" – Poh­joi­sen Va­lo­ku­va­kes­kuk­sen toi­min­nan­joh­ta­ja Alla Räi­sä­nen sanoi 22 vuoden jälkeen nä­ke­miin

07.01.2021 18:00
Tilaajille

Kun kamera va­lot­taa kuu­kau­sia, saadaan kuviin Au­rin­gon tai­vaal­le piir­tä­mät reitit – so­la­rig­ra­fias­sa ollaan valon jäl­jil­lä

01.01.2021 06:00
Tilaajille

Va­lo­ku­vaa­ja Teija Soini jul­kai­si va­lo­ku­va­kir­jan Syöt­tees­tä – ins­pi­raa­tio­na ovat olleet pai­kal­lis­ten ih­mis­ten ker­to­mat, vähän mys­ti­set­kin tarinat

26.12.2020 09:04
Tilaajille

Va­lo­ku­vaa­ja Jan­ne-Pek­ka Man­ni­nen kävelee ym­pä­riin­sä ja etsii Tuiran sykettä – "Par­haim­mil­laan pot­ret­ti on sil­loin, kun vai­kut­taa siltä, että olen vain löy­tä­nyt sel­lai­sen hetken"

09.10.2020 18:00 1
Tilaajille

Pal­kit­tu nuori va­lo­ku­va­tai­tei­li­ja Aapo Huhta soimaa somen ku­va­so­vel­luk­sia: "Vä­lil­lä tuntuu, että ne pitäisi rä­jäyt­tää"

06.09.2020 08:00
Tilaajille

Miksi pik­ku­paik­ka­kun­nal­le jää­mi­nen he­rät­tää ih­me­tys­tä? Ou­lu­lai­nen va­lo­ku­vaa­ja Tiina Wallin pohtii teok­sis­saan muun muassa elämän hau­raut­ta ja ko­ti­seu­dun mer­ki­tys­tä

31.07.2020 19:00
Tilaajille