Joukkoliikenne: Oulun jouk­ko­lii­ken­teen linjat siir­ty­vät pois OTP:lta ensi vii­kol­la, lii­ken­tees­sä voi olla häi­riöi­tä

Uimavedet: Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

Peltola
Peltolanpuiston suunnitelmat nähtäville

Pel­to­lan­puis­ton suun­ni­tel­mat näh­tä­vil­le

08.02.2022 21:52 2
Tilaajille
COR Groupin Kotikatu 365 -suunnitelma Peltolassa ei saanut suunnitteluvarausta – "Tulkitsin, ettei päätöksentekoon ole edellytyksiä ja toisaalta kaivattiin lisätietoa"

COR Groupin Ko­ti­ka­tu 365 -suun­ni­tel­ma Pel­to­las­sa ei saanut suun­nit­te­lu­va­raus­ta – "Tul­kit­sin, ettei pää­tök­sen­te­koon ole edel­ly­tyk­siä ja toi­saal­ta kai­vat­tiin li­sä­tie­toa"

08.12.2021 18:55 3
Tilaajille
Kaupunki keskeyttää Peltolan ideakilpailun ja arvioi asiaa uudelleen – suunnitelmien paremmuusjärjestyksestä ei päästy yksimielisyyteen

Kau­pun­ki kes­keyt­tää Pel­to­lan idea­kil­pai­lun ja arvioi asiaa uu­del­leen – suun­ni­tel­mien pa­rem­muus­jär­jes­tyk­ses­tä ei päästy yk­si­mie­li­syy­teen

13.04.2021 20:00 5
Tilaajille
Yöllinen elämä näkyy omakotitalon pihan jäljissä Oulun Peltolassa, mutta loukkuun rotat eivät enää jää – Asiantuntija: Rotat oppivat toisiltaan ja järjestäytyvät jopa työvuoroihin

Yöl­li­nen elämä näkyy oma­ko­ti­ta­lon pihan jäl­jis­sä Oulun Pel­to­las­sa, mutta louk­kuun rotat eivät enää jää – Asian­tun­ti­ja: Rotat oppivat toi­sil­taan ja jär­jes­täy­ty­vät jopa työ­vuo­roi­hin

16.01.2021 18:00 32
Tilaajille
Psykiatria ei houkuttele erikoistuvia lääkäreitä – raskas työ ja kilpailevia erikoisaloja huonompi palkka karkottavat

Psy­kiat­ria ei hou­kut­te­le eri­kois­tu­via lää­kä­rei­tä – raskas työ ja kil­pai­le­via eri­kois­alo­ja huo­nom­pi palkka kar­kot­ta­vat

29.11.2020 19:00 1
Tilaajille
Pysäköinti tien varteen kiellettiin Peltolassa OYSin työmaan takia – kaikki asukkaat eivät olleetkaan tyytyväisiä

Py­sä­köin­ti tien varteen kiel­let­tiin Pel­to­las­sa OYSin työmaan takia – kaikki asuk­kaat eivät ol­leet­kaan tyy­ty­väi­siä

08.11.2020 17:00 7
Tilaajille
Peltolan ideakilpailun ehdotuksissa puutteita – Matti Matinheikin mukaan voi "ihan satavarmasti" luottaa siihen, että puutteet ratkotaan suunnittelu- ja kaavaprosessissa myöhemmin

Pel­to­lan idea­kil­pai­lun eh­do­tuk­sis­sa puut­tei­ta – Matti Ma­tin­hei­kin mukaan voi "ihan sa­ta­var­mas­ti" luottaa siihen, että puut­teet rat­ko­taan suun­nit­te­lu- ja kaa­va­pro­ses­sis­sa myö­hem­min

29.10.2020 15:00 1
Tilaajille