Luonnonsuojelu: Yli sata heh­taa­ria kei­das­aa­pa­suo­ta suo­jel­tiin Oulussa

Kolumni: Se tärsky oli lo­pet­taa pyö­räi­lyn al­kuun­sa, mutta toisin kävi

Tilaajille

COR Groupin Ko­ti­ka­tu 365 -suun­ni­tel­ma Pel­to­las­sa ei saanut suun­nit­te­lu­va­raus­ta – "Tul­kit­sin, ettei pää­tök­sen­te­koon ole edel­ly­tyk­siä ja toi­saal­ta kai­vat­tiin li­sä­tie­toa"

COR Groupin suunnitteluvarausalue sijoittuu Pohjantien itäpuolelle. Varausalueella sijaitsee muun muassa entinen ylilääkärin asuntona toiminut suojeltu talo.
COR Groupin suunnitteluvarausalue sijoittuu Pohjantien itäpuolelle. Varausalueella sijaitsee muun muassa entinen ylilääkärin asuntona toiminut suojeltu talo.
Kuva: Pekka Peura

COR Group -konsernin Peltolaan suunnittelema asumis- ja hyvinvointipalvelukeskittymä ei saanut vielä suunnitteluvarausta. Asia poistettiin listalta yhdyskuntalautakunnan keskiviikon kokouksessa.

COR Group oli pyytänyt suunnitteluvarauksen tekemistä Peltolaan noin 3,8 hehtaarin alueelle hyvinvointikeskittymän ja uudenlaisen Kotikatu 365 –asuinalueen suunnittelua ja toteuttamista varten.