Rakentaminen: Ta­lo­teh­taan toi­mi­tus­joh­ta­ja ih­met­te­lee Oulun ahdasta kaa­voi­tus­ta

MM-kisat: Suvi Aherto on pais­ki­nut kaksi ja puoli vuotta hommia ko­ti­ki­so­jen on­nis­tu­mi­sen eteen

Tilaajille

Kau­pun­ki kes­keyt­tää Pel­to­lan idea­kil­pai­lun ja arvioi asiaa uu­del­leen – suun­ni­tel­mien pa­rem­muus­jär­jes­tyk­ses­tä ei päästy yk­si­mie­li­syy­teen

Keskeyttäminen antaa mahdollisuuden uudelleen harkinnalle sekä kilpailua monipuolisempien maankäyttövaihtoehtojen tarkastelulle.

Suunnittelukilpailun A-alueella sijaitsee SR-2 merkinnällä suojeltu ylilääkärin talo eli Vompakin talo. Talo on valmistunut vuonna 1937 ja siinä ovat asuneet muun muassa ylilääkäri Konrad von Bagh ja hänen poikansa Peter von Bagh.
Suunnittelukilpailun A-alueella sijaitsee SR-2 merkinnällä suojeltu ylilääkärin talo eli Vompakin talo. Talo on valmistunut vuonna 1937 ja siinä ovat asuneet muun muassa ylilääkäri Konrad von Bagh ja hänen poikansa Peter von Bagh.
Kuva: Jukka Leinonen

Peltolan Yrttipuiston ja Piiripuiston alueen ideakilpailu keskeytetään alueen A osalta, esittää Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunta kaupunginhallitukselle. Alueen jatkokäytöstä päätetään myöhemmin.

Ideakilpailu käynnistettiin maaliskuussa viime vuonna. Kilpailulla haettiin konsepteja hyvinvointi- ja terveysalan osaamis- ja palvelukeskittymän toteuttamiseksi.