Päivittäistavarakauppa
Kyläkauppatukea haki 186 maaseudun kauppaa – Pohjois-Pohjanmaalla avustusta haki 16  ja Kainuussa seitsemän kyläkauppaa

Ky­lä­kaup­pa­tu­kea haki 186 maa­seu­dun kauppaa – Poh­jois-Poh­jan­maal­la avus­tus­ta haki 16 ja Kai­nuus­sa seit­se­män ky­lä­kaup­paa

05.11.2021 17:15
Tilaajille
Temmeksen Sale suljetaan sisäilmaongelmien vuoksi – päätöstä remontista tai uudisrakennuksesta ei ole tehty: "Jos emme saa kauppaa, se on kylän kuolema"

Tem­mek­sen Sale sul­je­taan si­sä­il­ma­on­gel­mien vuoksi – pää­tös­tä re­mon­tis­ta tai uu­dis­ra­ken­nuk­ses­ta ei ole tehty: "Jos emme saa kaup­paa, se on kylän kuo­le­ma"

17.10.2021 12:56 13
Tilaajille
Rusta-tavarataloketju käy neuvotteluja Ouluun rantautumisesta – "Aikatauluista ei vielä uskalla puhua"

Rus­ta-ta­va­ra­ta­lo­ket­ju käy neu­vot­te­lu­ja Ouluun ran­tau­tu­mi­ses­ta – "Ai­ka­tau­luis­ta ei vielä uskalla puhua"

01.10.2021 19:00 20
Tilaajille
Uusi S-market nousee Ritaharjuun ensi kevään aikana – Arina: "Omistajat ovat odottaneet kauppaa Ritaharjuun ja nyt pääsemme vastaamaan tähän toiveeseen"

Uusi S-mar­ket nousee Ri­ta­har­juun ensi kevään aikana – Arina: "O­mis­ta­jat ovat odot­ta­neet kauppaa Ri­ta­har­juun ja nyt pää­sem­me vas­taa­maan tähän toi­vee­seen"

16.08.2021 16:23 19
Tilaajille
Arina ja Kesko kisaavat Ritaharjun tulevista kauppapaikoista – Kehittyvät asuinalueet kaipaavat lisää kävellen ja pyörällä saavutettavia kauppapalveluita

Arina ja Kesko ki­saa­vat Ri­ta­har­jun tu­le­vis­ta kaup­pa­pai­kois­ta – Ke­hit­ty­vät asuin­alueet kai­paa­vat lisää kä­vel­len ja pyö­räl­lä saa­vu­tet­ta­via kaup­pa­pal­ve­lui­ta

11.08.2021 18:00 60
Tilaajille
K-ryhmän myynti kasvoi Pohjois-Suomessa alkuvuoden 2021 aikana – kahta uutta myymälää valmistellaan Oulun seudulla

K-ryh­män myynti kasvoi Poh­jois-Suo­mes­sa al­ku­vuo­den 2021 aikana – kahta uutta myy­mä­lää val­mis­tel­laan Oulun seu­dul­la

23.07.2021 13:23 21
Vartija sai syytteen syrjinnästä – seurasi romaninaista oululaisessa myymälässä

Vartija sai syyt­teen syr­jin­näs­tä – seurasi ro­ma­ni­nais­ta ou­lu­lai­ses­sa myy­mä­läs­sä

07.06.2021 15:59 5
Tilaajille
Hiiligrillit ja pitsakivet viedään tänä kesänä käsistä – polkupyörien myynnissä ennätykset paukkuvat isoissa marketeissa

Hii­li­gril­lit ja pit­sa­ki­vet viedään tänä kesänä käsistä – pol­ku­pyö­rien myyn­nis­sä en­nä­tyk­set pauk­ku­vat isoissa mar­ke­teis­sa

21.05.2021 19:05 3
Tilaajille
Korona oli suomalaisille pikakurssi ruoan verkkokauppaan – Kysyimme, miten ruoka käy kaupaksi netissä tällä hetkellä

Korona oli suo­ma­lai­sil­le pi­ka­kurs­si ruoan verk­ko­kaup­paan – Ky­syim­me, miten ruoka käy kau­pak­si netissä tällä het­kel­lä

10.11.2020 06:00 1
Tilaajille
Hypermarkettien myynti kasvoi heinäkuussa 13 prosentilla verrattuna heinäkuuhun 2019 – pienmyymälöiden myynti laski

Hy­per­mar­ket­tien myynti kasvoi hei­nä­kuus­sa 13 pro­sen­til­la ver­rat­tu­na hei­nä­kuu­hun 2019 – pien­myy­mä­löi­den myynti laski

28.08.2020 10:24
Lidl mukaan kaupan kanta-asiakaskisaan – kortiton etuohjelma toimii vain älypuhelimissa

Lidl mukaan kaupan kan­ta-asia­kas­ki­saan – kor­ti­ton etu­oh­jel­ma toimii vain äly­pu­he­li­mis­sa

24.06.2020 06:00 2
Tilaajille
Mäntylä saamassa uuden kaupan – "Jos Oulussa rakennetaan vanhan tilalle uusi kauppa, se on varmasti tarkkaan harkittua"

Mäntylä saa­mas­sa uuden kaupan – "Jos Oulussa ra­ken­ne­taan vanhan tilalle uusi kauppa, se on var­mas­ti tark­kaan har­kit­tua"

17.06.2020 12:47 6
Tilaajille