Nokia: Oulun len­to­yh­teyk­sien näi­vet­ty­mi­nen huo­let­taa toi­mi­tus­joh­ta­ja Lund­mar­kia

Lentoyhteydet: Lygg saattaa avata yri­tyk­sil­le len­to­yh­tey­den Oulusta Hel­sin­kiin

Jalkapallostadion: Oulun kau­pun­gin­hal­li­tus kä­sit­te­lee maa­nan­tai­na sta­dio­nin ra­hoi­tus­ta

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Päivi Laajala
Oulun uusi kaupunginjohtaja Seppo Määttä kertoo kokeneensa vain positiivisia yllätyksiä työssään – Oulun kaupunki on hänestä loistava koneisto

Oulun uusi kau­pun­gin­joh­ta­ja Seppo Määttä kertoo ko­ke­neen­sa vain po­si­tii­vi­sia yl­lä­tyk­siä työs­sään – Oulun kau­pun­ki on hänestä lois­ta­va ko­neis­to

17.04.2023 05:00 37
Tilaajille
Ari Alatossava toimii Oulun kaupunginjohtajan viransijaisena helmikuulle saakka

Ari Ala­tos­sa­va toimii Oulun kau­pun­gin­joh­ta­jan vi­ran­si­jai­se­na hel­mi­kuul­le saakka

20.12.2022 11:38 37
Tilaajille
Seppo Määttä aloittaa kaupunginjohtajana aiottua aiemmin helmikuussa, Laajala pitää vuosilomia ja virkavapaata

Seppo Määttä aloit­taa kau­pun­gin­joh­ta­ja­na aiottua aiemmin hel­mi­kuus­sa, Laajala pitää vuo­si­lo­mia ja vir­ka­va­paa­ta

19.12.2022 21:48 28
Tilaajille
Jutun takaa: Matinheikin varoitus nousi uutiseksi kaupunginjohtajan haussa

Jutun takaa: Ma­tin­hei­kin va­roi­tus nousi uu­ti­sek­si kau­pun­gin­joh­ta­jan haussa

17.12.2022 17:00 26
Tilaajille
Seppo Määttä valittiin Oulun kaupunginjohtajaksi, kukisti Päivi Laajalan yhden äänen erolla 34–33

Seppo Määttä va­lit­tiin Oulun kau­pun­gin­joh­ta­jak­si, kukisti Päivi Laa­ja­lan yhden äänen erolla 34–33

12.12.2022 19:36 219
Oulun kaupunginjohtajahausta ei ole puuttunut dramatiikkaa, ja nyt valinta näyttää olevan selvä
Kolumni

Oulun kau­pun­gin­joh­ta­ja­haus­ta ei ole puut­tu­nut dra­ma­tiik­kaa, ja nyt valinta näyttää olevan selvä

10.12.2022 16:00 98
Tilaajille
Kommentti: Oulun johto valitsi Matinheikin tapauksessa lievimmän seurauksen ja vielä salasi sen – Poliisitutkinnan aloitus nostaa kysymyksen, kenen etua ajettiin

Kom­ment­ti: Oulun johto valitsi Ma­tin­hei­kin ta­pauk­ses­sa lie­vim­män seu­rauk­sen ja vielä salasi sen – Po­lii­si­tut­kin­nan aloitus nostaa ky­sy­myk­sen, kenen etua ajet­tiin

10.12.2022 10:18 117
Tilaajille
Oulun johtajahaku etenee: Päivi Laajala ja Seppo Määttä jatkavat soveltuvuusarviointiin, Mikko Salmi ulos kisasta

Oulun joh­ta­ja­ha­ku etenee: Päivi Laajala ja Seppo Määttä jat­ka­vat so­vel­tu­vuu­sar­vioin­tiin, Mikko Salmi ulos kisasta

14.11.2022 20:10 39
Tilaajille
Näkökulma: Oulun ylin johto yritti tökerösti lopettaa keskustelun ex-yhdyskuntajohtajan rankaisemisesta ja taputteli itse itseään selkään – Luottamus on syystäkin koetuksella

Nä­kö­kul­ma: Oulun ylin johto yritti tö­ke­rös­ti lo­pet­taa kes­kus­te­lun ex-yh­dys­kun­ta­joh­ta­jan ran­kai­se­mi­ses­ta ja ta­put­te­li itse itseään selkään – ­Luot­ta­mus on syys­tä­kin koe­tuk­sel­la

24.10.2022 12:52 86
Tilaajille
Päivi Laajalan toinen kausi ei saa riittävästi poliittista tukea – kokoomus, keskusta ja perussuomalaiset haluavat jatkaa kaupunginjohtajahakua

Päivi Laa­ja­lan toinen kausi ei saa riit­tä­väs­ti po­liit­tis­ta tukea – ­ko­koo­mus, kes­kus­ta ja pe­rus­suo­ma­lai­set ha­lua­vat jatkaa kau­pun­gin­joh­ta­ja­ha­kua

11.10.2022 19:53 57
Tilaajille
Oulun kaupunginjohtajahaku meni farssiksi, ja siitä olisi syytä oppia jotain
Kolumni

Oulun kau­pun­gin­joh­ta­ja­ha­ku meni fars­sik­si, ja siitä olisi syytä oppia jotain

11.10.2022 17:33 63
Tilaajille
Oulun kaupunginjohtajahaun yllätykset jatkuvat: Päivi Laajala sanoo olevansa käytettävissä jatkokaudelle, jos pyydetään

Oulun kau­pun­gin­joh­ta­ja­haun yl­lä­tyk­set jat­ku­vat: Päivi Laajala sanoo ole­van­sa käy­tet­tä­vis­sä jat­ko­kau­del­le, jos pyy­de­tään

08.10.2022 18:24 140
Tilaajille
Kaupunginjohtaja Laajalan kannanotosta Stora Enson Oulun miljardi-investointiin syntyi erikoinen soppa – Kauppalehden uutinen sai yhtiössä "kahvit vähän väärään kurkkuun"

Kau­pun­gin­joh­ta­ja Laa­ja­lan kan­nan­otos­ta Stora Enson Oulun mil­jar­di-in­ves­toin­tiin syntyi eri­koi­nen soppa – Kaup­pa­leh­den uutinen sai yh­tiös­sä "kahvit vähän väärään kurk­kuun"

05.10.2022 13:50 22
Tilaajille
Oulu investoi 600 miljoonaa lähivuosina –  katso listalta koulut, uimahallit ja muut investointikohteet

Oulu in­ves­toi 600 mil­joo­naa lä­hi­vuo­si­na –  katso lis­tal­ta koulut, ui­ma­hal­lit ja muut in­ves­toin­ti­koh­teet

04.10.2022 17:18 57
Tilaajille
Kaupunginjohtaja Laajalan ensimmäinen kutistettu budjettiesitys julki: Oulun budjetti asettuu 723 miljoonaan, ylijäämää 23 miljoonaa – Lähivuosia leimaavat suuret investoinnit

Kau­pun­gin­joh­ta­ja Laa­ja­lan en­sim­mäi­nen ku­tis­tet­tu bud­jet­ti­esi­tys julki: Oulun bud­jet­ti asettuu 723 mil­joo­naan, yli­jää­mää 23 mil­joo­naa – Lä­hi­vuo­sia lei­maa­vat suuret in­ves­toin­nit

04.10.2022 11:33 12
Tilaajille
Oululaiskodit lämpenevät venäläistaustaisen yhtiön öljyllä, Oulun Energialla yhä sopimus Teboilin kanssa – Tiesikö hallitus asiasta? Tästä asiasta kommentit ovat ristiriitaisia

Ou­lu­lais­ko­dit läm­pe­ne­vät ve­nä­läis­taus­tai­sen yhtiön öl­jyl­lä, Oulun Ener­gial­la yhä sopimus Te­boi­lin kanssa – Tiesikö hal­li­tus asias­ta? Tästä asiasta kom­men­tit ovat ris­ti­rii­tai­sia

28.07.2022 19:20 69
Tilaajille
Paraneeko kaupunginjohtaja vaihtamalla?
Kolumni

Pa­ra­nee­ko kau­pun­gin­joh­ta­ja vaih­ta­mal­la?

26.03.2022 16:00 48
Tilaajille
Oulun kaupunginjohtajakisan nimiruletti pyörii jo – mutta vain kulisseissa

Oulun kau­pun­gin­joh­ta­ja­ki­san ni­mi­ru­let­ti pyörii jo – mutta vain ku­lis­seis­sa

26.03.2022 06:00 27
Tilaajille
Kaupunginjohtaja Laajala esittää Oulun kunnallisveron pitämistä 20,5 prosentissa – verotulojen ja lainamäärän ennustetaan kasvavan vuonna 2022

Kau­pun­gin­joh­ta­ja Laajala esittää Oulun kun­nal­lis­ve­ron pi­tä­mis­tä 20,5 pro­sen­tis­sa – ve­ro­tu­lo­jen ja lai­na­mää­rän en­nus­te­taan kas­va­van vuonna 2022

05.10.2021 11:39 21
Tilaajille
Oulu Pride näkyy Oulun kaupungin tiloissa ja viestinnässä – tapahtumaviikon teemana yhdenvertaisuus työelämässä

Oulu Pride näkyy Oulun kau­pun­gin ti­lois­sa ja vies­tin­näs­sä – ­ta­pah­tu­ma­vii­kon teemana yh­den­ver­tai­suus työ­elä­mäs­sä

29.07.2021 09:39 2