Tulospalvelu: Katso alue­vaa­li­tu­lok­sen yk­si­tyis­koh­dat

Kuvagalleria: Näin vaa­li­tu­los­ta juh­lit­tiin Oulussa

Päivi Laajala
Kaupunginjohtaja Laajala esittää Oulun kunnallisveron pitämistä 20,5 prosentissa – verotulojen ja lainamäärän ennustetaan kasvavan vuonna 2022

Kau­pun­gin­joh­ta­ja Laajala esittää Oulun kun­nal­lis­ve­ron pi­tä­mis­tä 20,5 pro­sen­tis­sa – ve­ro­tu­lo­jen ja lai­na­mää­rän en­nus­te­taan kas­va­van vuonna 2022

05.10.2021 11:39 21
Tilaajille
Oulu Pride näkyy Oulun kaupungin tiloissa ja viestinnässä – tapahtumaviikon teemana yhdenvertaisuus työelämässä

Oulu Pride näkyy Oulun kau­pun­gin ti­lois­sa ja vies­tin­näs­sä – ­ta­pah­tu­ma­vii­kon teemana yh­den­ver­tai­suus työ­elä­mäs­sä

29.07.2021 09:39 2
Päätös ravintolasulun jatkamisesta koko maakunnassa ihmetyttää Pohjois-Pohjanmaalla – Pauli Harju: "Nyt veti hiljaiseksi"

Päätös ra­vin­to­la­su­lun jat­ka­mi­ses­ta koko maa­kun­nas­sa ih­me­tyt­tää Poh­jois-Poh­jan­maal­la – Pauli Harju: "Nyt veti hil­jai­sek­si"

29.03.2021 20:09 47
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Juus­to­höy­lää­mi­sen syn­nyt­tä­mät va­hin­got oli­si­vat Oulussa ve­ron­ko­ro­tuk­sen hait­to­ja suu­rem­mat

05.11.2020 05:30 1
Tilaajille
Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajalalla 160 000 euron tulot, maksoi tällä kertaa veronsa Ouluun – Katso myös miten valtuutetut tienasivat

Oulun kau­pun­gin­joh­ta­ja Päivi Laa­ja­lal­la 160 000 euron tulot, maksoi tällä kertaa veronsa Ouluun – Katso myös miten val­tuu­te­tut tie­na­si­vat

04.11.2020 11:42 14
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulu hen­git­tää hen­gi­tys­ko­neel­la – tu­lo­ra­hoi­tus jä­te­tään tie­toi­ses­ti ram­mak­si, vaikka toi­min­ta on ajau­tu­nut kriit­ti­seen ti­lan­tee­seen

30.10.2020 05:30 4
Tilaajille
Laajala: Oulun koronatilanne huolestuttava – "Me emme vain odota tumput suorina, mitä koordinaatioryhmä linjaa"

Laa­ja­la: Oulun ko­ro­na­ti­lan­ne huo­les­tut­ta­va – "Me emme vain odota tumput suo­ri­na, mitä koor­di­naa­tio­ryh­mä linjaa"

28.10.2020 19:10 14
Tilaajille
Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajala kertoo Oulun koronatilanteesta

Oulun kau­pun­gin­joh­ta­ja Päivi Laajala kertoo Oulun ko­ro­na­ti­lan­tees­ta

28.10.2020 19:07
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kun­ta­ve­ron korotus yksi oi­keu­den­mu­kai­sim­pia tapoja ta­sa­pai­not­taa Oulun ta­lout­ta

23.10.2020 05:45
Tilaajille
Oulu nostaa veroprosenttia ja ottaa lisää velkaa: tulorahoitus ei riitä palveluihin ja investointeihin, joita pidetään elinvoiman kannalta välttämättöminä

Oulu nostaa ve­ro­pro­sent­tia ja ottaa lisää velkaa: tu­lo­ra­hoi­tus ei riitä pal­ve­lui­hin ja in­ves­toin­tei­hin, joita pi­de­tään elin­voi­man kan­nal­ta vält­tä­mät­tö­mi­nä

29.09.2020 18:34 11
Tilaajille
Päivi Laajala: Kaavoitus, rakentaminen ja liikenneyhteydet luovat Ouluun elinvoimaa: "Tulemme ajamaan Liminka–Oulu-kaksoisraidetta"

Päivi Laa­ja­la: Kaa­voi­tus, ra­ken­ta­mi­nen ja lii­ken­ne­yh­tey­det luovat Ouluun elin­voi­maa: "Tu­lem­me ajamaan Li­min­ka–Ou­lu-kak­sois­rai­det­ta"

29.09.2020 18:12 6
Tilaajille
Kaupunginjohtaja Laajala antoi budjettiesityksensä: Koronan tuomat vaikeudet näkyvät alijäämäiseksi painuvassa taloudessa, veroprosenttiin esitetään korotusta – uutta lainaa 100 miljoonaa

Kau­pun­gin­joh­ta­ja Laajala antoi bud­jet­tie­si­tyk­sen­sä: Koronan tuomat vai­keu­det näkyvät ali­jää­mäi­sek­si pai­nu­vas­sa ta­lou­des­sa, ve­ro­pro­sent­tiin esi­te­tään ko­ro­tus­ta – uutta lainaa 100 mil­joo­naa

29.09.2020 12:53 36
Tilaajille
Oulun kaupunginjohtaja Laajala julkistaa talousarvioesityksensä – katso suora lähetys kello 11 alkaen

Oulun kau­pun­gin­joh­ta­ja Laajala jul­kis­taa ta­lous­ar­vio­esi­tyk­sen­sä – katso suora lähetys kello 11 alkaen

29.09.2020 10:30
Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajala pitää ympäristökuntien kritiikkiä yllättävän kovana – "Yhteistyössä on parantamisen varaa, sitä ei voi kiistää"

Oulun kau­pun­gin­joh­ta­ja Päivi Laajala pitää ym­pä­ris­tö­kun­tien kri­tiik­kiä yl­lät­tä­vän kovana – "Yh­teis­työs­sä on pa­ran­ta­mi­sen varaa, sitä ei voi kiis­tää"

27.09.2020 06:00 4
Tilaajille
Valtiolta mittava investointi Oulun joukkoliikennehankkeisiin – haastattelussa kaupunginjohtaja Päivi Laajala

Val­tiol­ta mittava in­ves­toin­ti Oulun jouk­ko­lii­ken­ne­hank­kei­siin – haas­tat­te­lus­sa kau­pun­gin­joh­ta­ja Päivi Laajala

08.06.2020 09:15
Kouluille ikävä yllätys – Oulun päättäjien valmius rakenteellisiin uudistuksiin on ollut luvattoman heikko
Pääkirjoitus

Kou­luil­le ikävä yllätys – Oulun päät­tä­jien valmius ra­ken­teel­li­siin uu­dis­tuk­siin on ollut lu­vat­to­man heikko

15.05.2020 20:00 6
Tilaajille