Pekingin olympialaiset: Katso ki­sa­oh­jel­ma tästä

SSAB: Raa­hes­sa saatiin kai­vat­tu päätös: te­räs­teh­das jatkaa

Paikallishistoria
Bio Kiistolasta tuli aikoinaan teinien kantapaikka Oulun keskustassa – "Elokuvissa käynti oli tyypillistä sen ajan nuorten ajanvietettä"

Bio Kiis­to­las­ta tuli ai­koi­naan teinien kan­ta­paik­ka Oulun kes­kus­tas­sa – "E­lo­ku­vis­sa käynti oli tyy­pil­lis­tä sen ajan nuorten ajan­vie­tet­tä"

24.12.2021 14:35 6
Tilaajille
Kyllähän lukijamme oululaisen perinneleivän Hulikakun muistavat! Lähdimme jäljittämään herkun koostumusta ja hauskan nimen tarinaa

Kyl­lä­hän lu­ki­jam­me ou­lu­lai­sen pe­rin­ne­lei­vän Hu­li­ka­kun muis­ta­vat! Läh­dim­me jäl­jit­tä­mään herkun koos­tu­mus­ta ja hauskan nimen tarinaa

12.12.2021 07:00 12
Tilaajille
Vanhaa kaupunkia ei Ouluun saada, mutta historiallista kerroksellisuutta voivat luoda myös yksittäiset rakennukset
Pääkirjoitus

Vanhaa kau­pun­kia ei Ouluun saada, mutta his­to­rial­lis­ta ker­rok­sel­li­suut­ta voivat luoda myös yk­sit­täi­set ra­ken­nuk­set

11.10.2021 20:00 18
Tilaajille
Saloistelainen merimies kytkeytyy aseistakieltäytyjän tarinaan – dokumenttielokuvaa esitetään Oulussa

Sa­lois­te­lai­nen me­ri­mies kyt­key­tyy aseis­ta­kiel­täy­ty­jän ta­ri­naan – do­ku­ment­ti­elo­ku­vaa esi­te­tään Oulussa

03.09.2021 19:00
Tilaajille
Pyykösjärven rannassa olevan mökin ympärille kasvoi vuosikymmenten kuluessa kaupunki, ja nyt mökki on Airbnb-asuntona kaikkien ilona – "On ollut liikuttavaa, että pyykösjärveläiset ihmiset ovat halunneet tulla käymään siellä"

Pyy­kös­jär­ven ran­nas­sa olevan mökin ym­pä­ril­le kasvoi vuo­si­kym­men­ten ku­lues­sa kau­pun­ki, ja nyt mökki on Airbnb-asun­to­na kaik­kien ilona – "On ollut lii­kut­ta­vaa, että pyy­kös­jär­ve­läi­set ihmiset ovat ha­lun­neet tulla käymään siellä"

31.08.2021 18:00 12
Tilaajille
VisitOulu kerää paikallistarinoita ja perimätietoa Pohjolan rengastieltä Tarinoiden Helminauhaan

Vi­si­tOu­lu kerää pai­kal­lis­ta­ri­noi­ta ja pe­ri­mä­tie­toa Poh­jo­lan ren­gas­tiel­tä Ta­ri­noi­den Hel­mi­nau­haan

02.08.2021 12:06 1
Tutankhamonin kuolinnaamio ja Oolannin sodan taistelupaikka aiheuttivat vahvan historiallisen elämyksen – niin voi tehdä myös paikallishistoriaan liittyvä asia ja siksi menneisyyttä ei pitäisi pimittää
Kolumni

Tu­tank­ha­mo­nin kuo­lin­naa­mio ja Oo­lan­nin sodan tais­te­lu­paik­ka ai­heut­ti­vat vahvan his­to­rial­li­sen elä­myk­sen – niin voi tehdä myös pai­kal­lis­his­to­riaan liit­ty­vä asia ja siksi men­nei­syyt­tä ei pitäisi pi­mit­tää

22.07.2021 18:00 1
Tilaajille
"Jos on katsonut elokuvan Pojat, saa virikkeitä siitä, millaista meillä on ollut" – Jouko Hekkala ja Lauri Ketola muistelevat lapsuuttaan Tuirassa

"Jos on kat­so­nut elo­ku­van Pojat, saa vi­rik­kei­tä siitä, mil­lais­ta meillä on ollut" – Jouko Hekkala ja Lauri Ketola muis­te­le­vat lap­suut­taan Tui­ras­sa

18.07.2021 06:00 2
Tilaajille
Impolan kauppana tunnetun talon pihaan ilmestyi kesäkahvila raksilalaistenkin yllätykseksi – "Tällaista on pyydetty ja kaivattu"

Impolan kaup­pa­na tun­ne­tun talon pihaan il­mes­tyi ke­sä­kah­vi­la rak­si­la­lais­ten­kin yl­lä­tyk­sek­si – "Täl­lais­ta on pyy­det­ty ja kai­vat­tu"

18.06.2021 06:00 9
Tilaajille
Limingan ihme taipui sarjakuvaksi – "Haluttiin ottaa isompi, historiallinen ja paikallisia ihmisiä kiinnostava aihe, jolla voitaisiin samalla juhlistaa 20-vuotiasta sarjakuvaopetustamme"

Li­min­gan ihme taipui sar­ja­ku­vak­si – "Ha­lut­tiin ottaa isompi, his­to­rial­li­nen ja pai­kal­li­sia ihmisiä kiin­nos­ta­va aihe, jolla voi­tai­siin samalla juh­lis­taa 20-vuo­tias­ta sar­ja­ku­vao­pe­tus­tam­me"

08.04.2021 18:00
Tilaajille
Kun viina maistui ja vietti vei, riitti pyövelille töitä – muhoslaisen tietokirjailijan Mikko Moilasen tuore teos kertoo heistä, joiden kohtalona oli päättää päivänsä pää pölkyllä

Kun viina maistui ja vietti vei, riitti pyö­ve­lil­le töitä – mu­hos­lai­sen tie­to­kir­jai­li­jan Mikko Moi­la­sen tuore teos kertoo heistä, joiden koh­ta­lo­na oli päättää päi­vän­sä pää pöl­kyl­lä

06.04.2021 16:34 1
Tilaajille
Laiva Toivo seilaa taas pian, mutta nyt TerwaTrion kera – laulun ensiesitys kuultiin vuonna 1877

Laiva Toivo seilaa taas pian, mutta nyt Ter­waT­rion kera – laulun en­si­esi­tys kuul­tiin vuonna 1877

30.03.2021 19:35
Tilaajille
Lähes kuusi vuotta sitten palaneen Limmin talon purku alkaa syksyllä, tontin uusi käyttö ratkeaa myöhemmin

Lähes kuusi vuotta sitten pa­la­neen Limmin talon purku alkaa syk­syl­lä, tontin uusi käyttö ratkeaa myö­hem­min

01.03.2021 08:59 4
Tilaajille
Terveydeksi, kansalaiset! – Myllytullin kaupunginosassa Oulun prunnihuoneella nautittiin aikoinaan lähdevettä, jonka uskottiin parantavan lukuisia kansansairauksia reumatismista vatsavaivoihin

Ter­vey­dek­si, kan­sa­lai­set! – Myl­ly­tul­lin kau­pun­gin­osas­sa Oulun prun­ni­huo­neel­la nau­tit­tiin ai­koi­naan läh­de­vet­tä, jonka us­kot­tiin pa­ran­ta­van lu­kui­sia kan­san­sai­rauk­sia reu­ma­tis­mis­ta vat­sa­vai­voi­hin

16.02.2021 18:28
Tilaajille
Sirpa Pietarilan esikoisteos ikuisti historiallisen rakennuksen tarinat – Oulaisten Lastumäessä on synnytty, viljelty ja opiskeltu

Sirpa Pie­ta­ri­lan esi­kois­teos ikuisti his­to­rial­li­sen ra­ken­nuk­sen tarinat – Ou­lais­ten Las­tu­mäes­sä on syn­nyt­ty, vil­jel­ty ja opis­kel­tu

09.01.2021 13:38
Tilaajille
Kuinka voudilta pelastetut kalusteet päätyivät museovitriiniin – Pohjois-Pohjanmaan museon näyttelyssä esitellään Oulun historiaa teosten ja tarinoiden kautta

Kuinka vou­dil­ta pe­las­te­tut ka­lus­teet pää­tyi­vät mu­seo­vit­rii­niin – Poh­jois-Poh­jan­maan museon näyt­te­lys­sä esi­tel­lään Oulun his­to­riaa teosten ja ta­ri­noi­den kautta

04.11.2020 17:53
Tilaajille