IHMISET: Ra­nua­lai­nen Petri Tam­mi­nen menetti ka­la­ja­los­ta­mon­sa tu­li­pa­los­sa

SÄÄ: Epä­va­kai­nen sää jatkuu Oulun seu­dul­la – al­ku­vii­kos­ta saattaa sadella

Paikallishistoria
Kolumni

Tu­tank­ha­mo­nin kuo­lin­naa­mio ja Oo­lan­nin sodan tais­te­lu­paik­ka ai­heut­ti­vat vahvan his­to­rial­li­sen elä­myk­sen – niin voi tehdä myös pai­kal­lis­his­to­riaan liit­ty­vä asia ja siksi men­nei­syyt­tä ei pitäisi pi­mit­tää

22.07.2021 18:00 1
Tilaajille

"Jos on kat­so­nut elo­ku­van Pojat, saa vi­rik­kei­tä siitä, mil­lais­ta meillä on ollut" – Jouko Hekkala ja Lauri Ketola muis­te­le­vat lap­suut­taan Tui­ras­sa

18.07.2021 06:00 2
Tilaajille

Impolan kaup­pa­na tun­ne­tun talon pihaan il­mes­tyi ke­sä­kah­vi­la rak­si­la­lais­ten­kin yl­lä­tyk­sek­si – "Täl­lais­ta on pyy­det­ty ja kai­vat­tu"

18.06.2021 06:00 9
Tilaajille

Li­min­gan ihme taipui sar­ja­ku­vak­si – "Ha­lut­tiin ottaa isompi, his­to­rial­li­nen ja pai­kal­li­sia ihmisiä kiin­nos­ta­va aihe, jolla voi­tai­siin samalla juh­lis­taa 20-vuo­tias­ta sar­ja­ku­vao­pe­tus­tam­me"

08.04.2021 18:00
Tilaajille

Kun viina maistui ja vietti vei, riitti pyö­ve­lil­le töitä – mu­hos­lai­sen tie­to­kir­jai­li­jan Mikko Moi­la­sen tuore teos kertoo heistä, joiden koh­ta­lo­na oli päättää päi­vän­sä pää pöl­kyl­lä

06.04.2021 16:34 1
Tilaajille

Laiva Toivo seilaa taas pian, mutta nyt Ter­waT­rion kera – laulun en­si­esi­tys kuul­tiin vuonna 1877

30.03.2021 19:35
Tilaajille

Lähes kuusi vuotta sitten pa­la­neen Limmin talon purku alkaa syk­syl­lä, tontin uusi käyttö ratkeaa myö­hem­min

01.03.2021 08:59 4
Tilaajille

Ter­vey­dek­si, kan­sa­lai­set! – Myl­ly­tul­lin kau­pun­gin­osas­sa Oulun prun­ni­huo­neel­la nau­tit­tiin ai­koi­naan läh­de­vet­tä, jonka us­kot­tiin pa­ran­ta­van lu­kui­sia kan­san­sai­rauk­sia reu­ma­tis­mis­ta vat­sa­vai­voi­hin

16.02.2021 18:28
Tilaajille

Sirpa Pie­ta­ri­lan esi­kois­teos ikuisti his­to­rial­li­sen ra­ken­nuk­sen tarinat – Ou­lais­ten Las­tu­mäes­sä on syn­nyt­ty, vil­jel­ty ja opis­kel­tu

09.01.2021 13:38
Tilaajille

Kuinka vou­dil­ta pe­las­te­tut ka­lus­teet pää­tyi­vät mu­seo­vit­rii­niin – Poh­jois-Poh­jan­maan museon näyt­te­lys­sä esi­tel­lään Oulun his­to­riaa teosten ja ta­ri­noi­den kautta

04.11.2020 17:53
Tilaajille