Vastaa kyselyyn: Miten osa-ai­ka­työl­lä pärjää?

Musiikki: Ou­lu­lais­per­heen kaikki jäsenet ovat kovia muu­si­koi­ta

Huoltajuus: Lap­sis­taan tais­tel­leen ou­lu­lai­si­sän uh­ka­sak­ko­vaa­ti­mus hy­lät­tiin

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Oulun yli­opis­to aloit­taa sel­vi­tys­työn opis­ke­li­ja­edus­ta­jien koh­te­lus­ta – sel­vi­tyk­sen tekee riip­pu­ma­ton ja ul­ko­puo­li­nen toimija

Perjantai-iltana Oulun yliopistolla. Oulun yliopisto,
Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Oulun yliopisto käynnistää selvityksen, ovatko opiskelijaedustajat kohdanneet epäasiallista kohtelua toimiessaan edustajina Oulun yliopiston päätöksentekoelimissä.

Oulun yliopisto kertoo tiedotteessaan, ettei se hyväksy minkäänlaista häirintää, kiusaamista tai epäasiallista kohtelua. Lähtökohtana on ihmisten keskinäinen kunnioitus ja yliopisto edellyttää kaikilta yliopistoyhteisön jäseniltä asiallista käyttäytymistä.

Myös lainsäädäntö takaa opiskelijoille oikeuden turvalliseen opiskeluympäristöön. Laki myös velvoittaa yliopistoa ryhtymään toimiin käytettävissään olevin keinoin häirinnän tai muun epäasiallisen kohtelun poistamiseksi.

Esille nousseet tilanteet tulee selvittää lainsäädännön sekä Oulun yliopiston menettelytapojen ja ohjeiden mukaisesti.

Tähänastisten tapahtumatietojen mukaan asianosaisten piiri sekä tilanteiden mahdollinen liittyminen yliopiston päätöksenteon valmisteluun edellyttävät asian selvittelyn riippumattomuutta. Selvitystyön tekee yliopiston ulkopuolinen toimija.