Pohde: Sai­raa­la­pää­tök­siin pet­ty­nyt Me­ri-Lap­pi pohtii eroa­van­sa Lapista ja liit­ty­vän­sä Poh­tee­seen

Festivaalit: Frozen People jär­jes­te­tään Nal­li­ka­ris­sa lauan­tai­na ke­li­olo­ja uhmaten

Tuhopoltot: Ran­ta­ka­dun tu­li­pa­lot uh­ka­si­vat taas ra­ken­nuk­sia, joiden puo­les­ta ou­lu­lai­set tais­te­li­vat vuo­si­kym­me­niä

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Oulun vankila
Hotellin ja toimistot yhdistävä Valo Hotel & Work etsii Oulusta paikkaa 150 huoneen kokonaisuudelle

Ho­tel­lin ja toi­mis­tot yh­dis­tä­vä Valo Hotel & Work etsii Oulusta paikkaa 150 huoneen ko­ko­nai­suu­del­le

01.09.2023 14:00 18
Tilaajille
Kalevan pikakysely: Tätä kaikkea lukijat haluavat Oulun vankila-alueelle tulevaisuudessa – yksi toive nousi ylitse muiden

Kalevan pi­ka­ky­se­ly: Tätä kaikkea lukijat ha­lua­vat Oulun van­ki­la-alueel­le tu­le­vai­suu­des­sa – yksi toive nousi ylitse muiden

28.08.2023 17:00 28
Tilaajille
Vastaa kyselyyn: Mitä uutta toimintaa haluaisit vankilan tiloihin Oulun Myllytulliin? Sopiiko paikka uudelle asuntorakentamiselle?

Vastaa ky­se­lyyn: Mitä uutta toi­min­taa ha­luai­sit van­ki­lan ti­loi­hin Oulun Myl­ly­tul­liin? Sopiiko paikka uudelle asun­to­ra­ken­ta­mi­sel­le?

25.08.2023 11:13 19
Oulun Myllytullin vankilan myyntiä valmistellaan – alueelle suunnitteilla myös uusia asuntoja

Oulun Myl­ly­tul­lin van­ki­lan myyntiä val­mis­tel­laan – alueel­le suun­nit­teil­la myös uusia asun­to­ja

24.08.2023 12:35 36
Vastaavaa ei ole toteutettu koko Suomessa:  Oulun noin 130 miljoonaa euroa maksava uusi pääpoliisiasema ja vankila -kokonaisuus on nyt tässä vaiheessa

Vas­taa­vaa ei ole to­teu­tet­tu koko Suo­mes­sa: Oulun noin 130 mil­joo­naa euroa maksava uusi pää­po­lii­si­ase­ma ja vankila -ko­ko­nai­suus on nyt tässä vai­hees­sa

26.05.2023 17:37 28
Tilaajille
Kiljun ryypiskely päättyi henkirikokseen kuhmolaisella mökillä – oikeus tuomitsi taposta ja passitti Oulun vankilaan

Kiljun ryy­pis­ke­ly päättyi hen­ki­ri­kok­seen kuh­mo­lai­sel­la mökillä – oikeus tuo­mit­si taposta ja pas­sit­ti Oulun van­ki­laan

01.02.2023 12:01 1
Tilaajille
Oulun uusi poliisitalo sai rakennusluvan, rakentaminen alkaa ja kylkeen nousee myös vankila – "Enää ei tarvitse jossitella, tämä on meille juhlapäivä"

Oulun uusi po­lii­si­ta­lo sai ra­ken­nus­lu­van, ra­ken­ta­mi­nen alkaa ja kylkeen nousee myös vankila – "Enää ei tar­vit­se jos­si­tel­la, tämä on meille juh­la­päi­vä"

15.09.2022 14:09 75
Tilaajille
Oulun uusi vankila nytkähti eteenpäin, rakentaminen aloitetaan keväällä

Oulun uusi vankila nyt­käh­ti eteen­päin, ra­ken­ta­mi­nen aloi­te­taan ke­vääl­lä

16.06.2022 15:18 30
Oulun pääpoliisiaseman ja vankilan asemakaava etenee – Rakentamisen päätoteuttaja valitaan alkuvuodesta

Oulun pää­po­lii­si­ase­man ja van­ki­lan ase­ma­kaa­va etenee – Ra­ken­ta­mi­sen pää­to­teut­ta­ja va­li­taan al­ku­vuo­des­ta

20.01.2022 20:30 30
Tilaajille
Euroopan neuvoston kidutuksen vastainen komitea vieraili Oulussa, raportti julkistettiin keskiviikkona – komitea kiirehtii Oulun uuden vankilan rakentamista

Eu­roo­pan neu­vos­ton ki­du­tuk­sen vas­tai­nen komitea vie­rai­li Ou­lus­sa, ra­port­ti jul­kis­tet­tiin kes­ki­viik­ko­na – komitea kii­reh­tii Oulun uuden van­ki­lan ra­ken­ta­mis­ta

05.05.2021 13:12 6
Oulun uudessa vankilassa vankipaikkojen määrä lisääntyy – uusista tiloista tulossa "nykyaikaiset ja viihtyisät"

Oulun uudessa van­ki­las­sa van­ki­paik­ko­jen määrä li­sään­tyy – uusista ti­lois­ta tulossa "ny­kyai­kai­set ja viih­tyi­sät"

05.05.2021 09:00 51
Tilaajille
Kaupunginhallitus varasi poliisille ja vankilalle paikan Ruskonselästä – alueen koko noin 15 hehtaaria

Kau­pun­gin­hal­li­tus varasi po­lii­sil­le ja van­ki­lal­le paikan Rus­kon­se­läs­tä – alueen koko noin 15 heh­taa­ria

10.11.2020 20:53 6
CPT antoi alustavat havaintonsa tarkastuksesta suljettuihin laitoksiin – myös Oulun vankila tarkistuksen kohteena

CPT antoi alus­ta­vat ha­vain­ton­sa tar­kas­tuk­ses­ta sul­jet­tui­hin lai­tok­siin – myös Oulun vankila tar­kis­tuk­sen koh­tee­na

20.10.2020 18:01
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun van­ki­lan ton­til­le mah­tui­si useampi ker­ros­ta­lo

20.10.2020 05:00 4
Tilaajille