Mielipiteet: Hoi­ta­jat an­sait­se­vat pa­rem­paa – lisät eivät voi korvata pe­rus­palk­kaa

Pääkirjoitus: Kes­kus­tan syytä va­rau­tua vai­kei­siin edus­kun­ta­vaa­lei­hin

Sote-uudistus: Onko Oulussa val­mis­ta, kun 18 500 ihmistä vaihtaa ker­ral­la työ­paik­kaa?

Mainos: Tilaa mak­su­ton Kalevan kiek­ko­kir­je. Lä­he­te­tään Kärp­pien ko­ti­pe­li­päi­vi­nä klo 13.30. Liity pos­ti­tus­lis­tal­le.

Oulun vankila
Oulun uusi poliisitalo sai rakennusluvan, rakentaminen alkaa ja kylkeen nousee myös vankila – "Enää ei tarvitse jossitella, tämä on meille juhlapäivä"

Oulun uusi po­lii­si­ta­lo sai ra­ken­nus­lu­van, ra­ken­ta­mi­nen alkaa ja kylkeen nousee myös vankila – "Enää ei tar­vit­se jos­si­tel­la, tämä on meille juh­la­päi­vä"

15.09.2022 14:09 73
Tilaajille
Oulun uusi vankila nytkähti eteenpäin, rakentaminen aloitetaan keväällä

Oulun uusi vankila nyt­käh­ti eteen­päin, ra­ken­ta­mi­nen aloi­te­taan ke­vääl­lä

16.06.2022 15:18 30
Oulun pääpoliisiaseman ja vankilan asemakaava etenee – Rakentamisen päätoteuttaja valitaan alkuvuodesta

Oulun pää­po­lii­si­ase­man ja van­ki­lan ase­ma­kaa­va etenee – Ra­ken­ta­mi­sen pää­to­teut­ta­ja va­li­taan al­ku­vuo­des­ta

20.01.2022 20:30 30
Tilaajille
Euroopan neuvoston kidutuksen vastainen komitea vieraili Oulussa, raportti julkistettiin keskiviikkona – komitea kiirehtii Oulun uuden vankilan rakentamista

Eu­roo­pan neu­vos­ton ki­du­tuk­sen vas­tai­nen komitea vie­rai­li Ou­lus­sa, ra­port­ti jul­kis­tet­tiin kes­ki­viik­ko­na – komitea kii­reh­tii Oulun uuden van­ki­lan ra­ken­ta­mis­ta

05.05.2021 13:12 5
Oulun uudessa vankilassa vankipaikkojen määrä lisääntyy – uusista tiloista tulossa "nykyaikaiset ja viihtyisät"

Oulun uudessa van­ki­las­sa van­ki­paik­ko­jen määrä li­sään­tyy – uusista ti­lois­ta tulossa "ny­kyai­kai­set ja viih­tyi­sät"

05.05.2021 09:00 50
Tilaajille
Kaupunginhallitus varasi poliisille ja vankilalle paikan Ruskonselästä – alueen koko noin 15 hehtaaria

Kau­pun­gin­hal­li­tus varasi po­lii­sil­le ja van­ki­lal­le paikan Rus­kon­se­läs­tä – alueen koko noin 15 heh­taa­ria

10.11.2020 20:53 6
CPT antoi alustavat havaintonsa tarkastuksesta suljettuihin laitoksiin – myös Oulun vankila tarkistuksen kohteena

CPT antoi alus­ta­vat ha­vain­ton­sa tar­kas­tuk­ses­ta sul­jet­tui­hin lai­tok­siin – myös Oulun vankila tar­kis­tuk­sen koh­tee­na

20.10.2020 18:01
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun van­ki­lan ton­til­le mah­tui­si useampi ker­ros­ta­lo

20.10.2020 05:00 2
Tilaajille