Yrittäjän tarina: Ou­lu­lai­nen Risto Hoik­ka­nie­mi vastasi pu­he­luun, joka johti kon­kurs­siin ja mil­joo­na­vel­koi­hin

Koti: Vauva pani ou­lu­lai­sen Kar­ja­lan perheen huo­ne­jär­jes­tyk­sen uusiksi

Keskoset: Ii­läi­nen Vera Tur­ti­nen painoi syn­tyes­sään vain 500 grammaa

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Oulun tuomiokirkko
Mikko Hakkarainen vetää kolmena kevätsunnuntaina Oulun tuomiokirkon kryptassa raamattuvisan – Vanhan testamentin huikeista kertomuksista riittää historiallisia ja teologisia kysymyksiä, visailukonkari kertoo

Mikko Hak­ka­rai­nen vetää kolmena ke­vät­sun­nun­tai­na Oulun tuo­mio­kir­kon kryp­tas­sa raa­mat­tu­vi­san – Vanhan tes­ta­men­tin hui­keis­ta ker­to­muk­sis­ta riittää his­to­rial­li­sia ja teo­lo­gi­sia ky­sy­myk­siä, vi­sai­lu­kon­ka­ri kertoo

07.02.2024 12:10 5
Jouluyön messuun pääsee Oulussa seitsemässä kirkossa

Jou­lu­yön messuun pääsee Oulussa seit­se­mäs­sä kir­kos­sa

15.12.2023 10:39
Jenni Haukio saapui kirjailijavierailulle Oulun tuomiokirkkoon – Yleisössä toivottiin Haukiosta jopa presidenttiä

Jenni Haukio saapui kir­jai­li­ja­vie­rai­lul­le Oulun tuo­mio­kirk­koon – Ylei­sös­sä toi­vot­tiin Hau­kios­ta jopa pre­si­dent­tiä

12.12.2023 19:25 24
Tilaajille
Miten juhlistaisin itsenäisyyspäivää? Oulussa juhlan vietto alkaa tiistaina ja jatkuu torstaille saakka

Miten juh­lis­tai­sin it­se­näi­syys­päi­vää? Oulussa juhlan vietto alkaa tiis­tai­na ja jatkuu tors­tail­le saakka

05.12.2023 06:00 8
Tilaajille
"Kyllä Tuomiokirkon valaistus on ehdottomasti paras" – Lumo hurmasit oululaiset valotaiteellaan, katso videoita teoksista

"Kyllä Tuo­mio­kir­kon va­lais­tus on eh­dot­to­mas­ti paras" – Lumo hur­ma­sit ou­lu­lai­set va­lo­tai­teel­laan, katso vi­deoi­ta teok­sis­ta

17.11.2023 20:03 17
Tilaajille
Oulun tuomiokirkossa esiintyvä  The Voice of Finland -finalisti Etni Khan haluaa saada yleisön nousemaan penkistä – ja mielellään myös tanssimaan

Oulun tuo­mio­kir­kos­sa esiin­ty­vä The Voice of Finland -fi­na­lis­ti Etni Khan haluaa saada yleisön nou­se­maan pen­kis­tä – ja mie­lel­lään myös tans­si­maan

14.11.2023 17:45 1
Tilaajille
Oulun tuomiokirkossa sytytetään kynttilöitä itsemurhan tehneiden muistoksi ensi viikon sunnuntaina

Oulun tuo­mio­kir­kos­sa sy­ty­te­tään kynt­ti­löi­tä it­se­mur­han teh­nei­den muis­tok­si ensi viikon sun­nun­tai­na

09.11.2023 13:32 1
Oulun tuomiokirkko kiinnosti remontista huolimatta – Viime kesän kävijämäärä ylitti koronavuosia edeltävän tason

Oulun tuo­mio­kirk­ko kiin­nos­ti re­mon­tis­ta huo­li­mat­ta – Viime kesän kä­vi­jä­mää­rä ylitti ko­ro­na­vuo­sia edel­tä­vän tason

20.10.2023 10:14
Vesijohto hajosi ja nosti Oulun tuomiokirkon kellariin metrin tulvan, vettä ei päässyt kirkkosaliin – "Nopea toiminta pelasti paljon"

Ve­si­joh­to hajosi ja nosti Oulun tuo­mio­kir­kon kel­la­riin metrin tulvan, vettä ei päässyt kirk­ko­sa­liin – "Nopea toi­min­ta pelasti paljon"

08.09.2023 10:22 10
Tilaajille
Oulun tuomiokirkon asbestityöt pitävät rakennuksen pois käytöstä aiemmin ilmoitettua kauemmin

Oulun tuo­mio­kir­kon as­bes­ti­työt pitävät ra­ken­nuk­sen pois käy­tös­tä aiemmin il­moi­tet­tua kauem­min

05.09.2023 14:21 2
Oulun tuomiokirkosta poistetaan asbestipitoisia materiaaleja – tila on suljettuna viiden päivän ajan

Oulun tuo­mio­kir­kos­ta pois­te­taan as­bes­ti­pi­toi­sia ma­te­riaa­le­ja – tila on sul­jet­tu­na viiden päivän ajan

01.09.2023 10:04 2
Oulun tuomiokirkon ovet pidetään auki vapaaehtoisten vartijoiden voimin – Kolme heistä kertoo, mitä kirkonvartija tekee

Oulun tuo­mio­kir­kon ovet pi­de­tään auki va­paa­eh­tois­ten var­ti­joi­den voimin – Kolme heistä kertoo, mitä kir­kon­var­ti­ja tekee

07.05.2023 07:00 4
Tilaajille
Kunnostustyöt eivät pysähdy juhlavuoteen – kulttuurihistoriallisesti arvokas lääninhallitustalo on todennäköisesti vielä remontissa, kun Oulusta tulee Euroopan kulttuuripääkaupunki

Kun­nos­tus­työt eivät pysähdy juh­la­vuo­teen – kult­tuu­ri­his­to­rial­li­ses­ti arvokas lää­nin­hal­li­tus­ta­lo on to­den­nä­köi­ses­ti vielä re­mon­tis­sa, kun Oulusta tulee Eu­roo­pan kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki

31.03.2023 12:00 2
Tilaajille
Johannes-passio soi yli sadan hengen voimin palmusunnuntaina Oulun tuomiokirkossa –  "Bachin suurteos on täynnä vahvoja kontrasteja, suuria tunteita ja suloista lepoa"

Jo­han­nes-pas­sio soi yli sadan hengen voimin pal­mu­sun­nun­tai­na Oulun tuo­mio­kir­kos­sa –  "Bachin suur­teos on täynnä vahvoja kont­ras­te­ja, suuria tun­tei­ta ja su­lois­ta lepoa"

31.03.2023 08:00
Tilaajille
Oulun tuomiokirkkoa remontoidaan kattavasti seuraavan kolmen vuoden ajan – 1980-luvulla korjattu julkisivurappaus uudistetaan

Oulun tuo­mio­kirk­koa re­mon­toi­daan kat­ta­vas­ti seu­raa­van kolmen vuoden ajan – 1980-lu­vul­la kor­jat­tu jul­ki­si­vu­rap­paus uu­dis­te­taan

20.03.2023 08:52 8
Koserttiarvio: Ranskalaiset tanssiteokset olivat Oulu Sinfonian barokkikonsertin mielenkiintoisinta antia

Ko­sert­tiar­vio: Rans­ka­lai­set tans­si­teok­set olivat Oulu Sin­fo­nian ba­rok­ki­kon­ser­tin mie­len­kiin­toi­sin­ta antia

24.02.2023 14:05
Tilaajille
Oulun tuomiokirkossa järjestetään vihkihetki helmikuussa – seuraavan kerran suosittu vihkihetki järjestetään vasta syksyllä

Oulun tuo­mio­kir­kos­sa jär­jes­te­tään vih­ki­het­ki hel­mi­kuus­sa – seu­raa­van kerran suo­sit­tu vih­ki­het­ki jär­jes­te­tään vasta syk­syl­lä

11.01.2023 15:01
Oulun tuomiokirkkoon etsitään vapaaehtoisia kirkonvartijoita

Oulun tuo­mio­kirk­koon et­si­tään va­paa­eh­toi­sia kir­kon­var­ti­joi­ta

27.12.2022 10:45 31
Saara Aalto on kikatteleva ja huono valehtelija, mutta niin vain oululaislähtöinen tähti lähti mukaan jekutusformaattiin: "Vähitellen kaikki alkoi mennä täysin pieleen"

Saara Aalto on ki­kat­te­le­va ja huono va­leh­te­li­ja, mutta niin vain ou­lu­lais­läh­töi­nen tähti lähti mukaan je­ku­tus­for­maat­tiin: "Vä­hi­tel­len kaikki alkoi mennä täysin pie­leen"

19.12.2022 19:00 11
Tilaajille
Teemu Roivainen virittelee joulutunnelmiin lauantaina Oulun tuomiokirkossa ja sunnuntaina telkkarissa – "Kotona en ole se, joka laittaa joululaulut soimaan"

Teemu Roi­vai­nen vi­rit­te­lee jou­lu­tun­nel­miin lauan­tai­na Oulun tuo­mio­kir­kos­sa ja sun­nun­tai­na telk­ka­ris­sa – "Kotona en ole se, joka laittaa jou­lu­lau­lut soi­maan"

09.12.2022 06:10