Esiselvitys: Po­lii­sin mukaan Oulun kau­pun­gin­joh­toa ei epäillä vir­ka­ri­kok­sis­ta

Kärpät: NHL-asian­tun­ti­ja Kärp­pien yl­lä­tys­han­kin­nas­ta: ”Hy­vä­kun­toi­nen Nick Ritchie on yli­voi­mai­nen pelaaja Suomen lii­gaan”

Pääkirjoitus: Itä­ra­jal­la siir­ryt­tiin vä­sy­tys­tais­te­luun, jota Suomi ei vält­tä­mät­tä edes täys­su­lun avulla voita

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Oulun poliisilaitoksen pääpoliisiasema
Oulun pääpoliisiaseman ja vankilan asemakaava etenee – Rakentamisen päätoteuttaja valitaan alkuvuodesta

Oulun pää­po­lii­si­ase­man ja van­ki­lan ase­ma­kaa­va etenee – Ra­ken­ta­mi­sen pää­to­teut­ta­ja va­li­taan al­ku­vuo­des­ta

20.01.2022 20:30 30
Tilaajille
Poliisihallitus, Oulun poliisilaitos ja Senaatti-kiinteistöt: Ruskonselän etuna aseman ja vankilan tiivis yhteistyö, riittävän iso tontti sekä keskustaa edullisemmat tilakustannukset

Po­lii­si­hal­li­tus, Oulun po­lii­si­lai­tos ja Se­naat­ti-kiin­teis­töt: Rus­kon­se­län etuna aseman ja van­ki­lan tiivis yh­teis­työ, riit­tä­vän iso tontti sekä kes­kus­taa edul­li­sem­mat ti­la­kus­tan­nuk­set

10.12.2021 22:25 3
Tilaajille
Oulun uusi poliisiasema ja vankila saattavat nousta Ruskonselkään jo muutaman vuoden päästä – yhdyskuntalautakunta hyväksyi kaavamuutokset

Oulun uusi po­lii­si­ase­ma ja vankila saat­ta­vat nousta Rus­kon­sel­kään jo muu­ta­man vuoden päästä – yh­dys­kun­ta­lau­ta­kun­ta hy­väk­syi kaa­va­muu­tok­set

30.11.2021 21:13 20
Tilaajille
Kolmeatoista oululaista kaupunginvaltuutettua ihmetyttää tulevan pääpoliisiaseman sijoituspaikka kaukana Ruskonselällä

Kol­mea­tois­ta ou­lu­lais­ta kau­pun­gin­val­tuu­tet­tua ih­me­tyt­tää tulevan pää­po­lii­si­ase­man si­joi­tus­paik­ka kaukana Rus­kon­se­läl­lä

30.11.2021 15:59 67
Tilaajille
Joukko oululaisvaltuutettuja vastustaa poliisin muuttoa Ruskoon: "On oululaisten kannalta huono asia, jos poliisi viedään sivuun, kun kyseessä on ainakin 50 vuoden ratkaisu"

Joukko ou­lu­lais­val­tuu­tet­tu­ja vas­tus­taa po­lii­sin muuttoa Rus­koon: "On ou­lu­lais­ten kan­nal­ta huono asia, jos poliisi viedään sivuun, kun ky­sees­sä on ainakin 50 vuoden rat­kai­su"

22.10.2021 14:05 52
Tilaajille
Oulun uudessa vankilassa vankipaikkojen määrä lisääntyy – uusista tiloista tulossa "nykyaikaiset ja viihtyisät"

Oulun uudessa van­ki­las­sa van­ki­paik­ko­jen määrä li­sään­tyy – uusista ti­lois­ta tulossa "ny­kyai­kai­set ja viih­tyi­sät"

05.05.2021 09:00 51
Tilaajille
Poliisilaitoksen sijoittaminen Ruskonselkään saa oululaispoliiseilta vahvaa kritiikkiä – poliisipäällikkö: "Meillä on keskustassa poliisiasema, jossa on kenttäpartiolle taukotilat ja työpisteet"

Po­lii­si­lai­tok­sen si­joit­ta­mi­nen Rus­kon­sel­kään saa ou­lu­lais­po­lii­seil­ta vahvaa kri­tiik­kiä – po­lii­si­pääl­lik­kö: "Meillä on kes­kus­tas­sa po­lii­sia­se­ma, jossa on kent­tä­par­tiol­le tau­ko­ti­lat ja työ­pis­teet"

09.03.2021 05:54 32
Tilaajille
Oulun poliisilaitos aloittaa polkupyöräpartioinnin – Toimitilaongelmien kurittamaa laitosta luotsaa uusi poliisipäällikkö Mika Heinilä

Oulun po­lii­si­lai­tos aloit­taa pol­ku­pyö­rä­par­tioin­nin – Toi­mi­ti­la­on­gel­mien ku­rit­ta­maa lai­tos­ta luotsaa uusi po­lii­si­pääl­lik­kö Mika Heinilä

12.11.2020 06:00 10
Tilaajille
Oulun poliisin muutto Ruskonselkään etenee, poliisi toivoo rahoituspäätöstä jo tänä syksynä

Oulun po­lii­sin muutto Rus­kon­sel­kään etenee, poliisi toivoo ra­hoi­tus­pää­tös­tä jo tänä syksynä

27.10.2020 19:27 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Po­lii­si­ase­man paikka on kau­pun­gin kes­kus­tas­sa tai sen vä­lit­tö­mäs­sä lä­hei­syy­des­sä – muutto vai­kut­tai­si väis­tä­mät­tä po­lii­sin nä­ky­vyy­teen Oulun kes­kus­tan alueel­la

09.09.2020 07:00 8
Tilaajille