Turvakampus
Lukijalta Mielipide Lauri Nikula

Po­lii­si­ase­man paikka on kau­pun­gin kes­kus­tas­sa tai sen vä­lit­tö­mäs­sä lä­hei­syy­des­sä – muutto vai­kut­tai­si väis­tä­mät­tä po­lii­sin nä­ky­vyy­teen Oulun kes­kus­tan alueel­la

09.09.2020 07:00 8
Tilaajille
Sisäilmaongelmista kärsivä, ympäri kyliä levittäytynyt Oulun poliisi ottaa tiedon turvakampuksen suunnittelun etenemisestä kiitollisena vastaan: "Meille uutinen tuo uskoa tulevaan"

Si­sä­il­ma­on­gel­mis­ta kär­si­vä, ympäri kyliä le­vit­täy­ty­nyt Oulun poliisi ottaa tiedon tur­va­kam­puk­sen suun­nit­te­lun ete­ne­mi­ses­tä kii­tol­li­se­na vas­taan: "Meille uutinen tuo uskoa tu­le­vaan"

25.06.2020 06:00 4
Tilaajille