Oulujoki
Viimeisin 4 tuntia
"Parhaimmillaan saattanut olla kaksikin kalaa kiinni yhtä aikaa" – Oulujokeen noussut ennätysmäärä lohia

"Par­haim­mil­laan saat­ta­nut olla kak­si­kin kalaa kiinni yhtä aikaa" – Ou­lu­jo­keen noussut en­nä­tys­mää­rä lohia

06:00 6
Tilaajille
Vanhemmat
Lukijalta Mielipide Susanna Hyrkäs

For­tu­mil­le vael­lus­ka­la­kan­to­jen vah­vis­ta­mi­nen on tärkeä tavoite

25.08.2020 06:30 3
Lukijalta Mielipide Teemu Haukipuro, Urho Haho

For­tu­min tulee nou­dat­taa KHO:n pää­tös­tä vii­py­mät­tä

20.08.2020 06:30 1
Tilaajille
Ensimmäinen pyhiinvaellusreitti tulossa Pohjois-Pohjanmaalle – Pyhän Olavin reitti kulkee Oulujokivartta

En­sim­mäi­nen py­hiin­vael­lus­reit­ti tulossa Poh­jois-Poh­jan­maal­le – Pyhän Olavin reitti kulkee Ou­lu­jo­ki­vart­ta

30.07.2020 15:49 6
Uimari oli pinteessä Kurkelanrannassa Oulujoella – katso kuinka laiturinportaat romahtavat

Uimari oli pin­tees­sä Kur­ke­lan­ran­nas­sa Ou­lu­joel­la – katso kuinka lai­tu­rin­por­taat ro­mah­ta­vat

28.07.2020 13:30 4
Tilaajille
Oulujoen pintaa laskettiin kaksi metriä Vaalan ja Utajärven välillä – lukija kuvasi oudoksi paljastuneita rantoja

Ou­lu­joen pintaa las­ket­tiin kaksi metriä Vaalan ja Uta­jär­ven välillä – lukija kuvasi oudoksi pal­jas­tu­nei­ta rantoja

14.07.2020 14:39 3
Tilaajille
Puheenaihe: Onko kirjolohi Oulujoelle vaaraksi? Kalataloustieteen professori huomauttaa luontaisesti lisääntyvien kantojen olevan mahdollisia

Pu­hee­nai­he: Onko kir­jo­lo­hi Ou­lu­joel­le vaa­rak­si? Ka­la­ta­lous­tie­teen pro­fes­so­ri huo­maut­taa luon­tai­ses­ti li­sään­ty­vien kan­to­jen olevan mah­dol­li­sia

05.07.2020 08:00 4
Tilaajille
Oikeus torppasi Fortumin havittelemat muutokset Oulujoen vaelluskalamääräyksiin – uusia kalateitä ei silti tule ainakaan lähivuosina

Oikeus torp­pa­si For­tu­min ha­vit­te­le­mat muu­tok­set Ou­lu­joen vael­lus­ka­la­mää­räyk­siin – uusia ka­la­tei­tä ei silti tule ai­na­kaan lä­hi­vuo­si­na

03.07.2020 21:34 5
Fortum kommentoi KHO:n ratkaisua: Kalaistutuksia Oulujokeen aiotaan jatkaa

Fortum kom­men­toi KHO:n rat­kai­sua: Ka­la­is­tu­tuk­sia Ou­lu­jo­keen aiotaan jatkaa

02.07.2020 12:48 0
Tilaajille
Vanha Kaleva: Kestin laituri Pikkaralassa petti, ihmisiä veden varaan

Vanha Kaleva: Kestin laituri Pik­ka­ra­las­sa petti, ihmisiä veden varaan

29.06.2020 10:00 0
Tilaajille

Ou­lu­joen hau­taus­maal­le kont­ti-WC – pysyvä ylei­sö­ves­sa on kus­tan­nuk­sil­taan huo­mat­ta­va

16.06.2020 21:20 0
Einari Parikka ja Tuomo Mulari soutivat Oulujokea pitkin vastavirtaan Muhokselle – voimat vieneeseen urakkaan kului 16 tuntia ja kymmenen minuuttia

Einari Parikka ja Tuomo Mulari sou­ti­vat Ou­lu­jo­kea pitkin vas­ta­vir­taan Mu­hok­sel­le – voimat vie­nee­seen urak­kaan kului 16 tuntia ja kym­me­nen mi­nuut­tia

24.05.2020 15:45 12
Vuoden 2020 merilohen ja -taimenen istutukset Oulujokeen ovat alkaneet

Vuoden 2020 me­ri­lo­hen ja -tai­me­nen is­tu­tuk­set Ou­lu­jo­keen ovat al­ka­neet

20.05.2020 11:07 0
Oulujokeen istutetaan noin kuusi miljoonaa vaellussiian poikasta

Ou­lu­jo­keen is­tu­te­taan noin kuusi mil­joo­naa vael­lus­siian poi­kas­ta

08.05.2020 09:43 7
Lapinkankaalla Oulujoki tulvii pelloille – maanomistaja harmittelee sitä seuraavaa routaa ja kylvön venymistä

La­pin­kan­kaal­la Ou­lu­jo­ki tulvii pel­loil­le – maan­omis­ta­ja har­mit­te­lee sitä seu­raa­vaa routaa ja kylvön ve­ny­mis­tä

08.02.2020 21:12 31