Liikenne: Testaa Kalevan vi­sal­la, pär­jäi­sit­kö Oulun han­ka­lim­mis­sa ris­teyk­sis­sä

Heinäpään stadion: Miksi Hei­nä­pään sta­dio­nis­ta tehtyjä va­li­tuk­sia ei kä­si­tel­lä heti?

Juuri nyt: Oulun yli­opis­to on val­lat­tu vas­ta­lau­see­na hal­li­tuk­sen leik­kauk­sil­le

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Olli Rehn
Valitsijayhdistyksen ehdokas Olli Rehn sai keskustan yksimielisen tuen taakseen – Rehnin mukaan Suomi tarvitsee tarkemmat määrittelyt sille, kuka johtaa kriiseissä

Va­lit­si­ja­yh­dis­tyk­sen ehdokas Olli Rehn sai kes­kus­tan yk­si­mie­li­sen tuen taak­seen – Rehnin mukaan Suomi tar­vit­see tar­kem­mat mää­rit­te­lyt sille, kuka johtaa krii­seis­sä

23.09.2023 15:44 9
Tilaajille
Keskustan tukema Olli Rehn on saanut kasaan kannattajakortit

Kes­kus­tan tukema Olli Rehn on saanut kasaan kan­nat­ta­ja­kor­tit

15.09.2023 14:32 14
Analyysi: Liberaalissa oikeistossa ehdokkaiden päät kolisevat jo yhteen – Jos Halla-ahon nationalismi imee, presidenttikisan voivat ratkaista nukkuvat äänestäjät

Ana­lyy­si: Li­be­raa­lis­sa oi­keis­tos­sa eh­dok­kai­den päät ko­li­se­vat jo yhteen – Jos Hal­la-ahon na­tio­na­lis­mi imee, pre­si­dent­ti­ki­san voivat rat­kais­ta nuk­ku­vat ää­nes­tä­jät

15.08.2023 17:05 12
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onko Orposta val­tio­mie­hek­si?

13.08.2023 06:30 13
Tilaajille
Kuka Haavistolle haastajaksi? Presidentinvaalien asetelmat alkavat hahmottua
Pääkirjoitus

Kuka Haa­vis­tol­le haas­ta­jak­si? Pre­si­den­tin­vaa­lien ase­tel­mat alkavat hah­mot­tua

04.08.2023 20:00 46
Tilaajille
Odotettu avauspotku presidentinvaaleihin – Olli Rehn hakee voittoa laukomalla keskelle: ”Vastakkainasettelun vastapainoksi haluan olla yhdistävä tekijä”

Odo­tet­tu avaus­pot­ku pre­si­den­tin­vaa­lei­hin – Olli Rehn hakee voittoa lau­ko­mal­la kes­kel­le: ”Vas­tak­kai­na­set­te­lun vas­ta­pai­nok­si haluan olla yh­dis­tä­vä tekijä”

21.06.2023 16:59 20
Tilaajille
Olli Rehn pyrkii presidentiksi valitsijayhdistyksen ehdokkaana: "Jos tai kun tulen valituksi Suomen tasavallan presidentiksi..."

Olli Rehn pyrkii pre­si­den­tik­si va­lit­si­ja­yh­dis­tyk­sen eh­dok­kaa­na: "Jos tai kun tulen va­li­tuk­si Suomen ta­sa­val­lan pre­si­den­tik­si..."

02.07.2023 14:52 27
Olli Rehn presidentinvaaleihin valitsijayhdistyksen ehdokkaana

Olli Rehn pre­si­den­tin­vaa­lei­hin va­lit­si­ja­yh­dis­tyk­sen eh­dok­kaa­na

21.06.2023 09:43 37
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn Oulussa: Suomen talous on menossa parempaan suuntaan, mutta ruoan hintojen nousu tulee tuskin pysähtymään

Suomen Pankin pää­joh­ta­ja Olli Rehn Ou­lus­sa: Suomen talous on menossa pa­rem­paan suun­taan, mutta ruoan hin­to­jen nousu tulee tuskin py­säh­ty­mään

26.05.2023 17:24 9
Tilaajille
Kommentti: Olli Rehnin tie presidenttiehdokkaaksi aukeaa, kun Kaikkonen kieltäytyi kunniasta – Puolustusministeri arvioi jo maaliskuussa, ettei ole käytettävissä

Kom­ment­ti: Olli Rehnin tie pre­si­dent­ti­eh­dok­kaak­si aukeaa, kun Kaik­ko­nen kiel­täy­tyi kun­nias­ta – Puo­lus­tus­mi­nis­te­ri arvioi jo maa­lis­kuus­sa, ettei ole käy­tet­tä­vis­sä

11.05.2023 10:55 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mistä lääk­keet Suomen näi­vet­ty­mis­tau­tiin?

26.03.2023 06:15 10
Tilaajille
IS:n presidenttikyselyn ykkösnimeksi nousi ulkoministeri Pekka Haavisto – lähes puolet vastaajista voisi äänestää Haavistoa

IS:n pre­si­dent­ti­ky­se­lyn yk­kös­ni­mek­si nousi ul­ko­mi­nis­te­ri Pekka Haa­vis­to – lähes puolet vas­taa­jis­ta voisi ää­nes­tää Haa­vis­toa

04.02.2023 09:09 66
MT: Olli Rehnin suosio tippui – Pekka Haavisto suosituin presidenttiehdokas

MT: Olli Rehnin suosio tippui – Pekka Haa­vis­to suo­si­tuin pre­si­dent­ti­eh­do­kas

09.12.2022 08:36 28
Analyysi: Mika Aaltolan liputettua itsensä ulos, presidenttipelissä eletään kyttäysvaihetta – Ulkopolitiikan ymmärrys on nyt valttia, yleispoliitikoilla huterasti kysyntää presidentiksi

Ana­lyy­si: Mika Aal­to­lan li­pu­tet­tua itsensä ulos, pre­si­dent­ti­pe­lis­sä eletään kyt­täys­vai­het­ta – Ul­ko­po­li­tii­kan ym­mär­rys on nyt valt­tia, yleis­po­lii­ti­koil­la hu­te­ras­ti ky­syn­tää pre­si­den­tik­si

31.10.2022 16:34 29
Tilaajille
Suomen Pankin Olli Rehn: "Fennovoiman hanke kuopattu ainakin venäläisellä laitetoimittajalla" – Oulussa vieraillut Rehn haluaa välttää "turhaa presidenttispekulaatiota"

Suomen Pankin Olli Rehn: "Fen­no­voi­man hanke kuo­pat­tu ainakin ve­nä­läi­sel­lä lai­te­toi­mit­ta­jal­la" – Oulussa vie­rail­lut Rehn haluaa välttää "turhaa pre­si­dent­tis­pe­ku­laa­tio­ta"

20.04.2022 19:42 30
Tilaajille
Ylen kysely: Suomen Pankin Olli Rehn suosituin ehdokas seuraavaksi presidentiksi

Ylen kysely: Suomen Pankin Olli Rehn suo­si­tuin ehdokas seu­raa­vak­si pre­si­den­tik­si

28.03.2022 21:57 23
Nato-jäsenyyttä kannattava Olli Rehn: Norjan mallin mukainen puolustuksellinen liittoutuminen ilman ydinaseita ja pysyviä tukikohtia olisi hyvä vaihtoehto Suomelle

Na­to-jä­se­nyyt­tä kan­nat­ta­va Olli Rehn: Norjan mallin mu­kai­nen puo­lus­tuk­sel­li­nen liit­tou­tu­mi­nen ilman ydin­asei­ta ja pysyviä tu­ki­koh­tia olisi hyvä vaih­to­eh­to Suo­mel­le

27.03.2022 08:38 33
Näkökulma: Olli Rehn avasi presidenttipelin – keskustassa se voi tarkoittaa jäsenäänestystä ehdokkaasta

Nä­kö­kul­ma: Olli Rehn avasi pre­si­dent­ti­pe­lin – kes­kus­tas­sa se voi tar­koit­taa jä­sen­ää­nes­tys­tä eh­dok­kaas­ta

23.01.2021 15:54 7
Suomen Pankin Olli Rehn ei sulje pois presidenttiehdokkuutta – "Kunkin pitää pohtia, miten pystyy Suomen parhaaksi toimimaan"

Suomen Pankin Olli Rehn ei sulje pois pre­si­dent­ti­eh­dok­kuut­ta – "Kunkin pitää pohtia, miten pystyy Suomen par­haak­si toi­mi­maan"

23.01.2021 11:55 6
Olli Rehn ratkoo jalkapallon koronavaikeuksia – valittiin Fifan ohjausryhmän puheenjohtajaksi, jaossa lähes 1,3 miljardia euroa

Olli Rehn ratkoo jal­ka­pal­lon ko­ro­na­vai­keuk­sia – va­lit­tiin Fifan oh­jaus­ryh­män pu­heen­joh­ta­jak­si, jaossa lähes 1,3 mil­jar­dia euroa

11.08.2020 20:59 1