Tulipalot: Oulun Top­pi­las­sa syttyi aa­muyöl­lä kolmas ta­hal­li­sek­si epäilty palo

Koulut: Oulun ainoa kak­si­kie­li­nen enk­ku­luok­ka pyörii Poh­jois-Ri­ta­har­jus­sa

Ihmiset: Hai­luo­to­lai­sel­la Juha Topilla on tai­to­ja, joiden vuoksi elo­ku­va­tuo­tan­not soit­ta­vat hänelle

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

ajoneuvot
Kuukausi
Uusi pinkki auto täytti oululaisen ostajan toiveet – Autoliikkeet uskovat uusien autojen kaupan elpyvän tänä vuonna

Uusi pinkki auto täytti ou­lu­lai­sen ostajan toiveet – Au­to­liik­keet uskovat uusien autojen kaupan elpyvän tänä vuonna

21.02.2024 06:00 44
Tilaajille
Rikkoutunut linja-auto sotki Nelostien aamuliikenteen Haukiputaalla

Rik­kou­tu­nut lin­ja-au­to sotki Ne­los­tien aa­mu­lii­ken­teen Hau­ki­pu­taal­la

20.02.2024 12:19 8
OYSin Rauhaparkkiin tulossa mahdollisesti uusia sähköautojen latauspisteitä – "Selvittelemme, voisimmeko suunnata asiakaspysäköintiin"

OYSin Rau­ha­park­kiin tulossa mah­dol­li­ses­ti uusia säh­kö­au­to­jen la­taus­pis­tei­tä – "Sel­vit­te­lem­me, voi­sim­me­ko suun­na­ta asia­kas­py­sä­köin­tiin"

16.02.2024 14:33 13
Tilaajille
Nordic Response 24 -puolustusharjoitus näkyy lisääntyvinä liikennemäärinä Oulun alueella

Nordic Res­pon­se 24 -puo­lus­tus­har­joi­tus näkyy li­sään­ty­vi­nä lii­ken­ne­mää­ri­nä Oulun alueel­la

14.02.2024 14:47 1
Ylivieskassa kolmen auton risteyskolari – vakavilta henkilövahingoilta vältyttiin

Yli­vies­kas­sa kolmen auton ris­teys­ko­la­ri – va­ka­vil­ta hen­ki­lö­va­hin­goil­ta väl­tyt­tiin

06.02.2024 11:43
Rengasyhtiöitä epäillään kartellista – myös Nokian Renkaat ratsattiin

Ren­gas­yh­tiöi­tä epäil­lään kar­tel­lis­ta – myös Nokian Renkaat rat­sat­tiin

30.01.2024 18:00 5
Vanhemmat
Oululaiskaverusten hullu tempaus: Datsunilla Malagaan ja takaisin – autovanhus meinasi sanoa sopimuksensa irti jo Keravalla

Ou­lu­lais­ka­ve­rus­ten hullu tem­paus: Dat­su­nil­la Ma­la­gaan ja ta­kai­sin – au­to­van­hus meinasi sanoa so­pi­muk­sen­sa irti jo Ke­ra­val­la

23.01.2024 06:00 11
Tilaajille
Moottoripyörät houkuttelivat oululaisia tungokseen asti – Kustomoidussa pyörässä pintamateriaaliksi voi käydä ruoste

Moot­to­ri­pyö­rät hou­kut­te­li­vat ou­lu­lai­sia tun­gok­seen asti – Kus­to­moi­dus­sa pyö­räs­sä pin­ta­ma­te­riaa­lik­si voi käydä ruoste

20.01.2024 20:30 17
Tilaajille
Lapin lennosto harjoittelee yölentoja – lentomeluun syytä varautua

Lapin len­nos­to har­joit­te­lee yö­len­to­ja – len­to­me­luun syytä va­rau­tua

19.01.2024 19:08 4
Tilaajille
Oulunsalolaiset Karttuset kehittelivät autotallissaan sähköisen telamopon – E-scort -nimeen piti hakea lupa Fordilta

Ou­lun­sa­lo­lai­set Kart­tu­set ke­hit­te­li­vät au­to­tal­lis­saan säh­köi­sen te­la­mo­pon – E-scort -nimeen piti hakea lupa For­dil­ta

12.01.2024 06:10 39
Bensalitran saa Oulun seudulla halvimmillaan 1,66 eurolla – "Sitä tuntee itsensä rikkaammaksi", sanoo Oulussa tankannut Kaapo Rossi

Ben­sa­lit­ran saa Oulun seu­dul­la hal­vim­mil­laan 1,66 eurolla – "Sitä tuntee itsensä rik­kaam­mak­si", sanoo Oulussa tan­kan­nut Kaapo Rossi

12.01.2024 06:00 52
Tilaajille
Oulun Kivisydämessä on vietetty maksutonta viikkoa, ja täyttöaste on ollut kova – Ensi viikolla puomit ja lipukkeet jäävät historiaan

Oulun Ki­vi­sy­dä­mes­sä on vie­tet­ty mak­su­ton­ta viik­koa, ja täyt­tö­as­te on ollut kova – Ensi vii­kol­la puomit ja li­puk­keet jäävät his­to­riaan

10.01.2024 12:16 33
Tilaajille
Taivalkoskelaisen Aatu Turpeisen, 24, pajavideoita katsovat jopa sadat tuhannet ihmiset – Bemareiden rakentelusta on käytännössä tullut päätyö

Tai­val­kos­ke­lai­sen Aatu Tur­pei­sen, 24, pa­ja­vi­deoi­ta kat­so­vat jopa sadat tu­han­net ihmiset – Be­ma­rei­den ra­ken­te­lus­ta on käy­tän­nös­sä tullut päätyö

09.01.2024 06:00 6
Tilaajille
Halpa diesel tyhjensi Haaparannan pumput tilapäisesti – huoltamoilla oli jonoksi asti suomalaisia autoja

Halpa diesel tyh­jen­si Haa­pa­ran­nan pumput ti­la­päi­ses­ti – huol­ta­moil­la oli jonoksi asti suo­ma­lai­sia autoja

08.01.2024 16:50 9
Tilaajille
Lakkasiko liesi toimimasta, kun Nelostien varteen tuli sähköautojen latausasema? Liikenteen sähköistyminen laittaa sähköverkon koville

Lak­ka­si­ko liesi toi­mi­mas­ta, kun Ne­los­tien varteen tuli säh­kö­au­to­jen la­tau­sa­se­ma? Lii­ken­teen säh­köis­ty­mi­nen laittaa säh­kö­ver­kon koville

29.12.2023 05:00 64
Tilaajille
Auto suistui asemalaiturin kielekkeen yli junanraiteelle Kempeleessä

Auto suistui ase­ma­lai­tu­rin kie­lek­keen yli ju­nan­rai­teel­le Kem­pe­lees­sä

27.12.2023 17:18 10
Tilaajille
Oulu on Toyota-kaupunki, mutta millä asuinalueella on eniten Tesloja? Kone kertoo kaiken naapurustosi autoista

Oulu on Toyo­ta-kau­pun­ki, mutta millä asuin­alueel­la on eniten Tes­lo­ja? Kone kertoo kaiken naa­pu­rus­to­si au­tois­ta

27.12.2023 05:00 85
Tilaajille