Autot: Au­ton­raa­to muuttui ou­lu­lai­sen tu­nin­ki­ker­hon hal­lis­sa 30 000 euron sau­na-au­tok­si

Kaleva Live: Koi­vu­lan tilan lehmät kir­ma­si­vat lai­tu­mel­le Mu­hok­sel­la

Koti-Kaleva: Ou­lu­lais­per­heen re­mon­tit tehdään nol­la­bud­je­til­la – tar­vik­keet han­ki­taan omista va­ras­tois­ta ja ros­ka­la­va­ryh­mäs­tä

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

ajoneuvot
Kuukausi
LänsiAuto avaa vaihtoautoja myyvän liikkeen Oulun Limingantulliin

Län­si­Au­to avaa vaih­to­au­to­ja myyvän liik­keen Oulun Li­min­gan­tul­liin

26.05.2023 17:21 8
Poliisi valvoo tehostetusti mopoja viikonloppuna – syynissä kuljettajien ajokunto, liikennesääntöjen noudattaminen ja ajoneuvojen kunto

Poliisi valvoo te­hos­te­tus­ti mopoja vii­kon­lop­pu­na – syy­nis­sä kul­jet­ta­jien ajo­kun­to, lii­ken­ne­sään­tö­jen nou­dat­ta­mi­nen ja ajo­neu­vo­jen kunto

17.05.2023 10:29 5
Oulun joukkoliikenteen palvelutasoksi valittiin sittenkin vaihtoehto kaksi – osa kaupunginhallituksen jäsenistä jätti eriävän mielipiteen

Oulun jouk­ko­lii­ken­teen pal­ve­lu­ta­sok­si va­lit­tiin sit­ten­kin vaih­to­eh­to kaksi – osa kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen jä­se­nis­tä jätti eriävän mie­li­pi­teen

16.05.2023 06:14 50
Tilaajille
Tässä pariskunnan kodissa on 12 neliötä, kaksi lautasta ja kaksi mukia – Miro Vaanelan ensimmäinen omistusasunto kulkee mukana keikoille

Tässä pa­ris­kun­nan kodissa on 12 ne­liö­tä, kaksi lau­tas­ta ja kaksi mukia – Miro Vaa­ne­lan en­sim­mäi­nen omis­tus­asun­to kulkee mukana kei­koil­le

14.05.2023 17:00 1
Tilaajille
Mazda tekee mitä tahtoo – kun autonvalmistajat luopuvat kilpaa dieselmoottoreista, japanilaiset esittelevät kokonaan uuden, sähköllä ryyditettynä

Mazda tekee mitä tahtoo – kun au­ton­val­mis­ta­jat luo­pu­vat kilpaa die­sel­moot­to­reis­ta, ja­pa­ni­lai­set esit­te­le­vät ko­ko­naan uuden, säh­köl­lä ryy­di­tet­ty­nä

14.05.2023 10:00 1
Tilaajille
Täyttä höyryä ylös ja alas – riippuvuus Mercedes-Benzistä heiluttelee Uudenkaupungin autotehdasta, mutta yksi ainutlaatuinen ratkaisu voi tuoda uutta vakautta

Täyttä höyryä ylös ja alas – riip­pu­vuus Mer­ce­des-Ben­zis­tä hei­lut­te­lee Uu­den­kau­pun­gin au­to­teh­das­ta, mutta yksi ai­nut­laa­tui­nen rat­kai­su voi tuoda uutta va­kaut­ta

07.05.2023 17:00
Tilaajille
American Car Show tulee taas – Koko perheen show valtaa Ouluhallin äitienpäiväviikonloppuna
Mainos American Car Show

Ame­ri­can Car Show tulee taas – Koko perheen show valtaa Ou­lu­hal­lin äi­tien­päi­vä­vii­kon­lop­pu­na

06.05.2023 06:00
Pörhöllä on nyt uusi palvelu, joka vastaa asiakkaiden toiveisiin – pohjoisessa yksi asia autossa on ratkaisevan tärkeä
Mainos Pörhön Autoliike

Pör­höl­lä on nyt uusi pal­ve­lu, joka vastaa asiak­kai­den toi­vei­siin – poh­joi­ses­sa yksi asia autossa on rat­kai­se­van tärkeä

03.05.2023 06:00
Vanhemmat
Liikemies Forseliuksen Benz saapui Suomeen 123 vuotta sitten – ensimmäisten automobiilien tuloa seurasi joukko lieveilmiöitä, mutta uutta liiketoimintaakin

Lii­ke­mies For­se­liuk­sen Benz saapui Suomeen 123 vuotta sitten – en­sim­mäis­ten au­to­mo­bii­lien tuloa seurasi joukko lie­veil­miöi­tä, mutta uutta lii­ke­toi­min­taa­kin

23.04.2023 17:00
Tilaajille
Peugeotilta kylmä suihku tarjoussähköauton tilanneille: Valmistus loppuu, pitkään odoteltuja autoja ei toimiteta – Harmittaa todella paljon, sanoo oululainen asiakas

Peu­geo­til­ta kylmä suihku tar­jous­säh­kö­au­ton ti­lan­neil­le: Val­mis­tus loppuu, pitkään odo­tel­tu­ja autoja ei toi­mi­te­ta – Har­mit­taa todella paljon, sanoo ou­lu­lai­nen asiakas

20.04.2023 14:09 31
Tilaajille
Polttomoottori ei kuole vielä aikoihin – "Uudet, synteettiset polttoaineet ovat taloudellinen eivätkä tekninen ongelma"

Polt­to­moot­to­ri ei kuole vielä ai­koi­hin – "Uudet, syn­teet­ti­set polt­to­ai­neet ovat ta­lou­del­li­nen eivätkä tek­ni­nen on­gel­ma"

11.04.2023 05:00 55
Tilaajille
Hyppy boudoir-valokuvaukseen kuljetti oululaisen Maija Tauriaisen Miss Hot Rod-finaaliin – "Ymmärsin, että hei, minustakin voi saada tuollaisia kuvia"

Hyppy bou­doir-va­lo­ku­vauk­seen kul­jet­ti ou­lu­lai­sen Maija Tau­riai­sen Miss Hot Rod-fi­naa­liin – "Ym­mär­sin, että hei, mi­nus­ta­kin voi saada tuol­lai­sia kuvia"

08.04.2023 18:00 3
Tilaajille
Auton käyttöetu houkuttaa nyt työpaikoilla – liikenteen sähköistyminen muuttaa työsuhdeautoilun totuttuja pelisääntöjä

Auton käyt­tö­etu hou­kut­taa nyt työ­pai­koil­la – lii­ken­teen säh­köis­ty­mi­nen muuttaa työ­suh­de­au­toi­lun to­tut­tu­ja pe­li­sään­tö­jä

02.04.2023 17:00 11
Tilaajille
Uusia kesärenkaita riittää keväällä – Oululaisyritys: "Jollakin merkillä saattaa hetkellisesti olla joku koko loppu, mutta yleistä pulaa ei kyllä ole"

Uusia ke­sä­ren­kai­ta riittää ke­vääl­lä – Ou­lu­lai­sy­ri­tys: "Jol­la­kin mer­kil­lä saattaa het­kel­li­ses­ti olla joku koko loppu, mutta yleistä pulaa ei kyllä ole"

23.03.2023 18:00 7
Tilaajille
Tuontiautoissa epäillään laajaa veropuhallusta: "Liikenteessä on varmasti paljon autoja, joissa on autovero maksamatta"

Tuon­ti­au­tois­sa epäil­lään laajaa ve­ro­pu­hal­lus­ta: "Lii­ken­tees­sä on var­mas­ti paljon autoja, joissa on au­to­ve­ro mak­sa­mat­ta"

22.03.2023 08:15 5
Tilaajille
Valmiiksi Suomen kysytyin, ja nyt vielä parempi – Näillä eväillä perusvarma Toyota Corolla jatkaa maailman suosituimpana henkilöautona

Val­miik­si Suomen ky­sy­tyin, ja nyt vielä parempi – Näillä eväillä pe­rus­var­ma Toyota Corolla jatkaa maail­man suo­si­tuim­pa­na hen­ki­lö­au­to­na

19.03.2023 17:00 1
Tilaajille
Tyrnävän kytkeminen osaksi seudullista pyörätieverkostoa käynnistyy – ely-keskus alkaa suunnitella pyöräreittiä Murron kautta

Tyr­nä­vän kyt­ke­mi­nen osaksi seu­dul­lis­ta pyö­rä­tie­ver­kos­toa käyn­nis­tyy – ely-kes­kus alkaa suun­ni­tel­la pyö­rä­reit­tiä Murron kautta

17.03.2023 06:00 3
Tilaajille
Auton tuonti ulkomailta on mittatilaustyötä – sähköauton saa Ruotsista nopeimmillaan viikossa, mutta Suomessa odotusaikaa voi olla jopa vuosi

Auton tuonti ul­ko­mail­ta on mit­ta­ti­laus­työ­tä – säh­kö­au­ton saa Ruot­sis­ta no­peim­mil­laan vii­kos­sa, mutta Suo­mes­sa odo­tus­ai­kaa voi olla jopa vuosi

12.03.2023 11:00 2
Tilaajille
Oulun joukkoliikenteelle 2,3 miljoonaa euroa valtionavustusta – osa summasta ilmastoperusteista tukea

Oulun jouk­ko­lii­ken­teel­le 2,3 mil­joo­naa euroa val­tion­avus­tus­ta – osa sum­mas­ta il­mas­to­pe­rus­teis­ta tukea

28.02.2023 13:57 13