Syysloma: Oulun kau­pun­ki tarjoaa lap­sil­le ja nuo­ril­le mo­nen­lais­ta te­ke­mis­tä syys­lo­mal­la

Kommentti: Ei ole väliä, ym­mär­rät­kö pää­mi­nis­te­rin bi­le­tys­tä tai so­me­tus­ta

Mainos: Kalevan syys­lo­ma­tar­jous 5 viikkoa diginä ja pai­net­tu­na! Tilaa tästä.

ajoneuvot
Kuukausi
Noususta happoja, alamäestä vauhtia – Kaakkurin liikuntamaan maastopyöräreittien uudet osuudet monipuolistavat olosuhteita

Nou­sus­ta hap­po­ja, ala­mäes­tä vauhtia – Kaak­ku­rin lii­kun­ta­maan maas­to­pyö­rä­reit­tien uudet osuudet mo­ni­puo­lis­ta­vat olo­suh­tei­ta

21.10.2021 07:00
Tilaajille
Renkaanvaihtoa lumimyräkän keskellä toivoneet aiheuttivat "kaoottisen tilanteen" Oulussa – "Joka paikassa on häslinkiä"

Ren­kaan­vaih­toa lu­mi­my­rä­kän kes­kel­lä toi­vo­neet ai­heut­ti­vat "kaoot­ti­sen ti­lan­teen" Oulussa – "Joka pai­kas­sa on häs­lin­kiä"

21.10.2021 06:00 55
Tilaajille
Miten pitkään hylätty auto voi olla kadunvarressa? Sotkua ympärilleen saanut auto on jököttänyt samassa paikassa Tuirassa jo useamman vuoden

Miten pitkään hylätty auto voi olla ka­dun­var­res­sa? Sotkua ym­pä­ril­leen saanut auto on jö­köt­tä­nyt samassa pai­kas­sa Tui­ras­sa jo useam­man vuoden

21.10.2021 06:00 15
Tilaajille
Poliisi valvoi raskasta liikennettä Oulun poliisilaitoksen alueella: Saldona ajo- ja lepoaikarikkomuksia, ylikuormia ja epäkunnossa olevia ajoneuvoja

Poliisi valvoi ras­kas­ta lii­ken­net­tä Oulun po­lii­si­lai­tok­sen alueel­la: Saldona ajo- ja le­poai­ka­rik­ko­muk­sia, yli­kuor­mia ja epä­kun­nos­sa olevia ajo­neu­vo­ja

18.10.2021 14:39 1
Tilaajille
Helsinki-Vantaan remontin valmistuminen helpottaa monen taivalta lentokoneeseen – kuljettajaa auttaa uusi lähestymisramppi ja kävelymatka juna-asemalta lyhenee

Hel­sin­ki-Van­taan re­mon­tin val­mis­tu­mi­nen hel­pot­taa monen tai­val­ta len­to­ko­nee­seen – kul­jet­ta­jaa auttaa uusi lä­hes­ty­mis­ramp­pi ja kä­ve­ly­mat­ka ju­na-ase­mal­ta lyhenee

09.10.2021 12:15 2
Tilaajille
Panhard on korjaajille jatkuva haaste – ranskalaismerkin harrastajat vaalivat autotekniikkaa, joka oli vuosikymmeniä aikaansa edellä

Panhard on kor­jaa­jil­le jatkuva haaste – rans­ka­lais­mer­kin har­ras­ta­jat vaa­li­vat au­to­tek­niik­kaa, joka oli vuo­si­kym­me­niä ai­kaan­sa edellä

02.10.2021 15:05
Tilaajille
Vanhemmat
Oletko talvirengasguru? Testaa, kuinka hyvin tunnet nykyiset rengasmääräykset ja talvirenkaiden ominaisuudet

Oletko tal­vi­ren­gas­gu­ru? Testaa, kuinka hyvin tunnet ny­kyi­set ren­gas­mää­räyk­set ja tal­vi­ren­kai­den omi­nai­suu­det

25.09.2021 06:30 2
Tilaajille
Auto on välttämätön kulkuväline, jos julkinen liikenne on olematonta – Kilpimaan perheessä tankkaamiseen kuluu enemmän rahaa kuin asumiseen

Auto on vält­tä­mä­tön kul­ku­vä­li­ne, jos jul­ki­nen lii­ken­ne on ole­ma­ton­ta – Kil­pi­maan per­hees­sä tank­kaa­mi­seen kuluu enemmän rahaa kuin asu­mi­seen

18.09.2021 06:30 10
Tilaajille
Vain harva sähköpotkulauta on päätynyt pusikkoon – "Olen jopa positiivisesti yllättynyt, miten hyvin niitä on kohdeltu"

Vain harva säh­kö­pot­ku­lau­ta on pää­ty­nyt pu­sik­koon – "Olen jopa po­si­tii­vi­ses­ti yl­lät­ty­nyt, miten hyvin niitä on koh­del­tu"

16.09.2021 06:07 6
Kuluttajaliitto vertaili: Katsastushinnoissa isoja eroja, näissä paikoissa Oulun halvimmat hinnat – markkinajohtaja ei suostunut antamaan hintatietojaan

Ku­lut­ta­ja­liit­to ver­tai­li: Kat­sas­tus­hin­nois­sa isoja eroja, näissä pai­kois­sa Oulun hal­vim­mat hinnat – mark­ki­na­joh­ta­ja ei suos­tu­nut an­ta­maan hin­ta­tie­to­jaan

13.09.2021 07:58 20
Tilaajille
Ajassa: Lisää kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä, vähemmän autoilua – Oulu haluaa kestävän kaupunkiliikkumisen mallikaupungiksi

Ajassa: Lisää kä­ve­lyä, pyö­räi­lyä ja jouk­ko­lii­ken­net­tä, vä­hem­män au­toi­lua – Oulu haluaa kes­tä­vän kau­pun­ki­liik­ku­mi­sen mal­li­kau­pun­gik­si

13.09.2021 06:00 21
Tilaajille
Niin puhdasta, että silmiin sattuu – Näillä eväillä Tesla Model 3 nousi Euroopan myydyimmäksi sähköautoksi

Niin puh­das­ta, että silmiin sattuu – Näillä eväillä Tesla Model 3 nousi Eu­roo­pan myy­dyim­mäk­si säh­kö­au­tok­si

11.09.2021 06:30 3
Tilaajille
Oulun poliisi saanut jo useita yhteydenottoja keskelle kulkuväyliä jätetyistä sähköpotkulaudoista: "Ota tässäkin asiassa muut huomioon"

Oulun poliisi saanut jo useita yh­tey­den­ot­to­ja kes­kel­le kul­ku­väy­liä jä­te­tyis­tä säh­kö­pot­ku­lau­dois­ta: "Ota täs­sä­kin asiassa muut huo­mioon"

10.09.2021 15:22 20
Tyrnävältä kulkisi sujuvasti fillarilla Tupoksen tai Kempeleen asemalle, ja pyörällä matka Oulun asemalta Peltolaan olisi helppo, kirjoittaa kolumnisti Aki Keisu
Kolumni

Tyr­nä­väl­tä kulkisi su­ju­vas­ti fil­la­ril­la Tu­pok­sen tai Kem­pe­leen ase­mal­le, ja pyö­räl­lä matka Oulun ase­mal­ta Pel­to­laan olisi helppo, kir­joit­taa ko­lum­nis­ti Aki Keisu

10.09.2021 14:00 5
Tilaajille
Pohjois-Suomi jää huomiotta Väyläviraston ohjelmaluonnoksessa – kunnat vaativat muutoksia

Poh­jois-Suo­mi jää huo­miot­ta Väy­lä­vi­ras­ton oh­jel­ma­luon­nok­ses­sa – kunnat vaa­ti­vat muu­tok­sia

03.09.2021 19:37 19
Kymmenet yritykset maailmalla ovat kiinnostuneet Ylivieskan Akkupuistosta – projekti voi tuoda alueelle satoja uusia työpaikkoja

Kym­me­net yri­tyk­set maail­mal­la ovat kiin­nos­tu­neet Yli­vies­kan Ak­ku­puis­tos­ta – pro­jek­ti voi tuoda alueel­le satoja uusia työ­paik­ko­ja

03.09.2021 06:00 1
Tilaajille
Autopesu voi olla niin upea elämys, että se herättää perheenjäsenissä kateutta – Lue, miten pidät autosi aina puhtaana ja säästät samalla autonpesukuluissa
Mainos Oulun-Baari-Oy

Au­to­pe­su voi olla niin upea elämys, että se he­rät­tää per­heen­jä­se­nis­sä ka­teut­ta – Lue, miten pidät autosi aina puh­taa­na ja säästät samalla au­ton­pe­su­ku­luis­sa

02.09.2021 06:00
Ensimmäiset vetyasemat aukeavat vuonna 2023 – loppumaton energialähde ratkaisisi liikenteen päästöongelmat kerralla, jos vety tuotettaisiin vihreällä sähköllä

En­sim­mäi­set ve­ty­ase­mat au­kea­vat vuonna 2023 – lop­pu­ma­ton ener­gia­läh­de rat­kai­si­si lii­ken­teen pääs­tö­on­gel­mat ker­ral­la, jos vety tuo­tet­tai­siin vih­reäl­lä säh­köl­lä

28.08.2021 06:30 8
Tilaajille
80-luvulla Autokorjaamo Nikunen palveli kerrostalon kellarissa, tänä päivänä korjaamolla on uudet ja modernit tilat – ”Kun ilmaan lehahtaa bensan katku, silloin minä tunnen olevani kotona”
Mainos Autokorjaamo Nikunen

80-lu­vul­la Au­to­kor­jaa­mo Nikunen palveli ker­ros­ta­lon kel­la­ris­sa, tänä päivänä kor­jaa­mol­la on uudet ja mo­der­nit tilat – ”Kun ilmaan le­hah­taa bensan katku, silloin minä tunnen olevani kotona”

26.08.2021 06:00
Tuomion julistus karvanopille ei auta – valistus tehoaa parhaiten
Pääkirjoitus

Tuomion ju­lis­tus kar­vanopil­le ei auta – va­lis­tus tehoaa par­hai­ten

23.08.2021 20:00 20
Tilaajille