Kolumni: Monta kotia, monta oikeaa ko­ti­paik­ka­kun­taa

Kuvagalleria: Tuk­ki­lau­tal­la päin Iijoen pärs­kei­tä

Mainos: Juuret kas­va­vat tie­dos­ta. Tutustu Ka­le­vaan 1kk 1 €. Tilaa tästä.

ajoneuvot
Kuukausi
Näkökulma: "Jos kyse on yksinkertaisesti siitä, että sähköpotkulaudalla ajelu ei ole liki kuusikymppistä varten", kirjoittaa toimittaja Antti Ervasti

Nä­kö­kul­ma: "Jos kyse on yk­sin­ker­tai­ses­ti siitä, että säh­kö­pot­ku­lau­dal­la ajelu ei ole liki kuu­si­kymp­pis­tä var­ten", kir­joit­taa toi­mit­ta­ja Antti Ervasti

13.05.2022 18:30 11
Tilaajille
Sähköpotkulautojen määrä tulee kasvamaan Oulussa, ja mahdollisesti myös ongelmat tulevat lisääntymään, arvioi kaupungin liikenneinsinööri Harri Vaarala

Säh­kö­pot­ku­lau­to­jen määrä tulee kas­va­maan Ou­lus­sa, ja mah­dol­li­ses­ti myös on­gel­mat tulevat li­sään­ty­mään, arvioi kau­pun­gin lii­ken­ne­in­si­nöö­ri Harri Vaarala

13.05.2022 18:42 5
Tilaajille
Autokuume juuri nyt tuottaa tuskanhikeä
Kolumni

Au­to­kuu­me juuri nyt tuottaa tus­kan­hi­keä

11.05.2022 06:00 13
Tilaajille
Juhan Auto juhlistaa 30-vuotiasta Oulun liikettään juhlanäyttelyssä – Nyt pitkäaikaiset asiakkaat kertovat, miksi luottavat Toyota-ammattilaiseen vuodesta toiseen
Mainos Juhan Auto

Juhan Auto juh­lis­taa 30-vuo­tias­ta Oulun lii­ket­tään juh­la­näyt­te­lys­sä – Nyt pit­kä­ai­kai­set asiak­kaat ker­to­vat, miksi luot­ta­vat Toyo­ta-am­mat­ti­lai­seen vuo­des­ta toiseen

10.05.2022 06:00
Koppimopot eli useampipyöräiset sähkömopoautot kiinnostavat nyt senioreita ja se näkyy nyt varastoissa – ”Suurin huoli on, että tavara loppuu kesken”

Kop­pi­mo­pot eli useam­pi­pyö­räi­set säh­kö­mo­po­au­tot kiin­nos­ta­vat nyt se­nio­rei­ta ja se näkyy nyt va­ras­tois­sa – ”Suurin huoli on, että tavara loppuu kesken”

07.05.2022 11:58 6
Tilaajille
V8:n röplätys on varma kevään merkki – "Onhan se mahtava tunne, kun pääsee kuivalle asfaltille kruisailemaan"

V8:n röp­lä­tys on varma kevään merkki – "Onhan se mahtava tunne, kun pääsee kui­val­le as­fal­til­le krui­sai­le­maan"

07.05.2022 06:05 14
Polkupyöräilijöiden Oulu muuttuu sähköpotkulautailijoiden Ouluksi - kaupunkiin tulee valtava määrä uusia vuokrattavia laitteita
Pääkirjoitus

Pol­ku­pyö­räi­li­jöi­den Oulu muuttuu säh­kö­pot­ku­lau­tai­li­joi­den Ouluksi - kau­pun­kiin tulee valtava määrä uusia vuok­rat­ta­via lait­tei­ta

06.05.2022 20:00 77
Äideille tarjolla taas harrikkakyytejä – äitienpäiväajot Oulussa jo 23. kertaa

Äi­deil­le tar­jol­la taas har­rik­ka­kyy­te­jä – äi­tien­päi­vä­ajot Oulussa jo 23. kertaa

06.05.2022 19:00 14
Tilaajille
Oululainen ensihoitaja Aapo Retsu uskoo uuden ohjeistuksen hätävilkkujen käytöstä tuovan helpotusta kaikille liikenteessä liikkuville – "Kansalaisilla on nyt keino kommunikoida meille"

Ou­lu­lai­nen en­si­hoi­ta­ja Aapo Retsu uskoo uuden oh­jeis­tuk­sen hä­tä­vilk­ku­jen käy­tös­tä tuovan hel­po­tus­ta kai­kil­le lii­ken­tees­sä liik­ku­vil­le – "Kan­sa­lai­sil­la on nyt keino kom­mu­ni­koi­da meille"

05.05.2022 17:00 9
Tilaajille
Poliisiratsia Oulussa: Maanajokalusto paljastui niin huonokuntoiseksi, että joka viides tarkastettu ajoneuvo määrättiin ajokieltoon

Po­lii­si­rat­sia Ou­lus­sa: Maan­ajo­ka­lus­to pal­jas­tui niin huo­no­kun­toi­sek­si, että joka viides tar­kas­tet­tu ajo­neu­vo mää­rät­tiin ajo­kiel­toon

05.05.2022 16:49 46
Uusi ohjeistus: Jos takaa tulee hälytysajoneuvo, kytke hätävilkut päälle

Uusi oh­jeis­tus: Jos takaa tulee hä­ly­ty­sa­jo­neu­vo, kytke hä­tä­vil­kut päälle

05.05.2022 08:23 45
Hieno paketti, mutta moottori kismittää – Alfa Romeon Stelvio-maasturi on tuotteena liki täydellinen, mutta voimanlähde ja sen kulutus eivät vastaa tarpeita

Hieno pa­ket­ti, mutta moot­to­ri kis­mit­tää – Alfa Romeon Stel­vio-maas­tu­ri on tuot­tee­na liki täy­del­li­nen, mutta voi­man­läh­de ja sen kulutus eivät vastaa tar­pei­ta

30.04.2022 06:30 2
Tilaajille
Oulun vappukulkueet ovat nauttineet erityiskohtelua, joka loppuu nyt – poliisi vetoaa yhdenvertaisuuteen, ilmiö tunnistetaan myös muualla Suomessa

Oulun vap­pu­kul­kueet ovat naut­ti­neet eri­tyis­koh­te­lua, joka loppuu nyt – poliisi vetoaa yh­den­ver­tai­suu­teen, ilmiö tun­nis­te­taan myös muualla Suo­mes­sa

28.04.2022 07:00 75
Tilaajille
Öljyntorjunta-alus Salo myytiin Raahesta Loviisaan

Öl­jyn­tor­jun­ta-alus Salo myytiin Raa­hes­ta Lo­vii­saan

25.04.2022 15:55 1
Tilaajille
Vanhemmat
Taatusti huollettu ja tarkastettu Pörhötakuu-vaihtoauto uskalletaan hankkia vaikka koeajamatta ja omin silmin näkemättä: ”Asiakkaat sanovat, että parempi kuin uuden takuu”
Mainos Pörhön Autoliike

Taa­tus­ti huol­let­tu ja tar­kas­tet­tu Pör­hö­ta­kuu-vaih­toau­to us­kal­le­taan hankkia vaikka koe­aja­mat­ta ja omin silmin nä­ke­mät­tä: ”A­siak­kaat sa­no­vat, että parempi kuin uuden takuu”

21.04.2022 06:00
Konttipula nosti renkaiden hinnat – "Joka ikinen kesärengas, joka nyt myydään, on tilattu kauan ennen sotaa"

Kont­ti­pu­la nosti ren­kai­den hinnat – "Joka ikinen ke­sä­ren­gas, joka nyt myy­dään, on tilattu kauan ennen sotaa"

20.04.2022 18:30 20
Tilaajille
Kelirikkokausi alkoi Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun sorateillä – varsinkin Pohjois-Pohjanmaan eteläosissa tien pinnat pehmenneet

Ke­li­rik­ko­kau­si alkoi Poh­jois-Poh­jan­maan ja Kainuun so­ra­teil­lä – var­sin­kin Poh­jois-Poh­jan­maan ete­lä­osis­sa tien pinnat peh­men­neet

20.04.2022 10:45 1
Pirtukuskeja jahtaamassa – Tapio Mäkinen rikkoi 12-vuotiaana säästöpossunsa ja osti nimismies Paarman Studebakerin, jolla on kunniakas historia kieltolain ajan poliisitehtävissä

Pir­tu­kus­ke­ja jah­taa­mas­sa – Tapio Mäkinen rikkoi 12-vuo­tiaa­na sääs­tö­pos­sun­sa ja osti ni­mis­mies Paarman Stu­de­ba­ke­rin, jolla on kun­nia­kas his­to­ria kiel­to­lain ajan po­lii­si­teh­tä­vis­sä

16.04.2022 06:30 5
Tilaajille
Osuuskauppa Arina avaa uusia sähköautojen ABC-latausasemia eri puolille Pohjois-Suomea, katso listaus uusien asemien sijainneista tästä

Osuus­kaup­pa Arina avaa uusia säh­kö­au­to­jen ABC-la­taus­ase­mia eri puo­lil­le Poh­jois-Suo­mea, katso listaus uusien asemien si­jain­neis­ta tästä

13.04.2022 15:44 9