Näistä ei puhuta: Ou­lu­lai­nen Ari kertoo, mil­lais­ta elämä on, kun käyttää ana­bo­li­sia ste­roi­de­ja treenin te­hos­ta­mi­seen

Vanhat kuvat: 2000-lu­vun nuori Oulussa hai­kai­li vaah­to­bi­lei­tä ja so­vit­te­li 160 euron fark­ku­ja Stock­man­nil­la

Asuminen: Ou­lu­lai­sel­la Sakari Yr­jö-Kos­ki­sel­la on ollut 70 kämp­pis­tä vuo­si­kym­me­nes­sä – Tältä näyttää yh­dek­sän ai­kui­sen koti

Mainos: Tilaa Kaleva Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

ajoneuvot
Kuukausi
Autokorjaamo, joka saa asiakkailtaan kiitosta jopa reklamaatioprosessista – ”Meille on tärkeää, että hommat tehdään hyvin ja laatu edellä”
Mainos Autohuolto Lohilahti

Au­to­kor­jaa­mo, joka saa asiak­kail­taan kii­tos­ta jopa rek­la­maa­tio­pro­ses­sis­ta – ”Meille on tär­keää, että hommat tehdään hyvin ja laatu edellä”

31.01.2023 06:00
Hybridit Toyota ainakin osaa – japanilaisvalmistajan sähköauto on saanut tyrmäävän vastaanoton, mutta hybriditeknologia sillä on hanskassa

Hyb­ri­dit Toyota ainakin osaa – ja­pa­ni­lais­val­mis­ta­jan säh­kö­au­to on saanut tyr­mää­vän vas­taa­no­ton, mutta hyb­ri­di­tek­no­lo­gia sillä on hans­kas­sa

29.01.2023 17:00 1
Tilaajille
Sytytä nyt se takavalo! – Liian moni ajaa keskitalven lumipöllyssä perä pimeänä, koska ei tunne autonsa valojen toimintaperiaatteita

Sytytä nyt se ta­ka­va­lo! – Liian moni ajaa kes­ki­tal­ven lu­mi­pöl­lys­sä perä pi­meä­nä, koska ei tunne autonsa valojen toi­min­ta­pe­ri­aat­tei­ta

22.01.2023 17:00 12
Tilaajille
Oamkiin on kehittynyt ainutlaatuinen miljoonien eurojen tutkimusympäristö työkoneille – "Meidän tietojen mukaan tällaista ei ole missään muualla"

Oamkiin on ke­hit­ty­nyt ai­nut­laa­tui­nen mil­joo­nien eurojen tut­ki­mus­ym­pä­ris­tö työ­ko­neil­le – "Meidän tie­to­jen mukaan täl­lais­ta ei ole missään muual­la"

21.01.2023 05:00 2
Tilaajille
Uusia henkilöautoja rekisteröitiin Suomessa viime vuonna vähemmän kuin lähes 30 vuoteen – Pörhön toimitusjohtaja: "Vuosi oli uusien autojen luovutuksen osalta lähihistorian huonoin"

Uusia hen­ki­lö­au­to­ja re­kis­te­röi­tiin Suo­mes­sa viime vuonna vä­hem­män kuin lähes 30 vuoteen – Pörhön toi­mi­tus­joh­ta­ja: "Vuosi oli uusien autojen luo­vu­tuk­sen osalta lä­hi­his­to­rian huo­noin"

17.01.2023 16:52 19
Tilaajille
Miten pysyä pystyssä Oulun pääkallokeleillä? Liikenneopettaja, työmatkapyöräilijä ja kaksi koiran ulkoiluttajaa kertovat

Miten pysyä pys­tys­sä Oulun pää­kal­lo­ke­leil­lä? Lii­ken­neo­pet­ta­ja, työ­mat­ka­pyö­räi­li­jä ja kaksi koiran ul­koi­lut­ta­jaa ker­to­vat

12.01.2023 15:54 16
Tilaajille
Ouluntullin Kalliomontun hyppypaikan alta paljastui kasa vaarallista romua – katso videolta, millainen näky oululaista sukeltajaa kohtasi montun pohjalla

Ou­lun­tul­lin Kal­lio­mon­tun hyp­py­pai­kan alta pal­jas­tui kasa vaa­ral­lis­ta romua – katso vi­deol­ta, mil­lai­nen näky ou­lu­lais­ta su­kel­ta­jaa kohtasi montun poh­jal­la

10.01.2023 09:56 34
Tilaajille
"Kiitos muistutuksesta, Mazda" – japanilaismerkin uudessa lippulaivassa on joukko omintakeisia ratkaisuja, joita ei muilta löydy

"Kiitos muis­tu­tuk­ses­ta, Mazda" – ja­pa­ni­lais­mer­kin uudessa lip­pu­lai­vas­sa on joukko omin­ta­kei­sia rat­kai­su­ja, joita ei muilta löydy

08.01.2023 17:00 3
Tilaajille
Vanhemmat
Tiedätkö, mikä moottoriöljy käy autoosi? Oikean öljyn käyttö voi säästää tuhansien eurojen koneremontilta
Mainos Ollikainen Automotive

Tie­dät­kö, mikä moot­to­ri­öl­jy käy au­too­si? Oikean öljyn käyttö voi säästää tu­han­sien eurojen ko­ne­re­mon­til­ta

05.01.2023 06:00
Tyrnäväläisen Marko Parttimaan kelkkaprojektit keskeytyivät, sillä nyt hän rakentaa Ukrainaan kamiinoita

Tyr­nä­vä­läi­sen Marko Part­ti­maan kelk­ka­pro­jek­tit kes­key­tyi­vät, sillä nyt hän ra­ken­taa Uk­rai­naan ka­mii­noi­ta

02.01.2023 15:42 6
Tilaajille
"Italia-hullut" automiehet perustivat Ouluun uuden autokerhon – "Upeat muodot ja urheiluauton tuntu herättivät kiinnostuksen"

"I­ta­lia-hul­lut" au­to­mie­het pe­rus­ti­vat Ouluun uuden au­to­ker­hon – "Upeat muodot ja ur­hei­lu­au­ton tuntu he­rät­ti­vät kiin­nos­tuk­sen"

01.01.2023 06:20 13
Oulunportista on tulossa vaihtoautokaupan keskittymä – K-Auto avaa ison myymälän Ouluun

Ou­lun­por­tis­ta on tulossa vaih­to­au­to­kau­pan kes­kit­ty­mä – K-Auto avaa ison myy­mä­län Ouluun

30.12.2022 18:00 39
Tilaajille
"Käynnistäessä hieman erilainen ääni mitä piti" – Kuusamossa vietiin katalysaattoreita huoltamon pihasta joulunpyhien aikana

"Käyn­nis­täes­sä hieman eri­lai­nen ääni mitä piti" – Kuu­sa­mos­sa vietiin ka­ta­ly­saat­to­rei­ta huol­ta­mon pihasta jou­lun­py­hien aikana

28.12.2022 09:31 5
Tilaajille
Ukraina osoittaa, että vapaaehtoisella auttamisella on yhä tärkeä tehtävänsä
Pääkirjoitus

Ukraina osoit­taa, että va­paa­eh­toi­sel­la aut­ta­mi­sel­la on yhä tärkeä teh­tä­vän­sä

23.12.2022 20:00 8
Tilaajille
Oulun moottoritien kupeessa olleella rakennustyömaalla sattui vaaratilanne – hovioikeus muutti työturvallisuusrikoksista annettua tuomiota

Oulun moot­to­ri­tien ku­pees­sa ol­leel­la ra­ken­nus­työ­maal­la sattui vaa­ra­ti­lan­ne – ho­vi­oi­keus muutti työ­tur­val­li­suus­ri­kok­sis­ta an­net­tua tuo­mio­ta

21.12.2022 16:15 5
Tilaajille
Kello soitti autotalo Wetterin pörssiin – aito Helsingin pörssikello kilahteli ensimmäistä kertaa fyysisesti Oulussa

Kello soitti au­to­ta­lo Wet­te­rin pörs­siin – aito Hel­sin­gin pörs­si­kel­lo ki­lah­te­li en­sim­mäis­tä kertaa fyy­si­ses­ti Oulussa

15.12.2022 15:00 5
Tilaajille
Oululainen Tapio Kyngäs on tutkinut 350 kuolonkolariin joutunutta autoa – Sähköautoihin liittyy kaksi isoa riskiä, joita edes ammattilaiset eivät aina tunnista

Ou­lu­lai­nen Tapio Kyngäs on tut­ki­nut 350 kuo­lon­ko­la­riin jou­tu­nut­ta autoa – Säh­kö­au­toi­hin liittyy kaksi isoa riskiä, joita edes am­mat­ti­lai­set eivät aina tun­nis­ta

14.12.2022 13:43 38
Tilaajille
Dieselvero on koiraveroon verrattava jäänne – yksinkertaisuudessaan monimutkainen
Kolumni

Die­sel­ve­ro on koi­ra­ve­roon ver­rat­ta­va jäänne – yk­sin­ker­tai­suu­des­saan mo­ni­mut­kai­nen

14.12.2022 06:00 40
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Säh­kö­pyö­räi­lyä tulee edistää kaikin mah­dol­li­sin keinoin

13.12.2022 05:00 6
Tilaajille