Pääkirjoitus
Tilaajille

To­teu­tus­ta kohti etenevä Kemin bio­tuo­te­teh­das on jät­ti­ruis­ke Poh­jois-Suo­men ta­lou­teen

Ympäristöluvan saannin jälkeen Kemin biotuotetehtaan toteutuminen on nyt hyvin lähellä. Jättimäisella hankkeella on valtavat aluetaloudelliset vaikutukset. Laitoksen vaikutukset ympäristöön on pyrittävä minimoimaan.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto julkisti perjantaina päätöksen, jota pohjoisessa on pitkään odotettu. Avi antoi ympäristö- ja vesitalousluvat Metsä Fibre Oy:n Kemiin suunnittelemalle uudelle biotuotetehtaalle.

Lopullinen sinetti luvat eivät hankkeelle vielä ole, mutta päätös nytkäytti jätti-investointia merkittävästi eteenpäin. Suunnitellulla rakentamispaikalla nykyisen sellutehtaan vieressä ovat menossa jo maansiirtotyöt. Yhtiö valmistelee uutta tehdasta muutenkin täysin kierroksin. Varsinaisen investointipäätöksen yhtiö on ilmoittanut tekevänsä alkuvuonna.