Synnytykset: Myös Oulussa ko­ti­syn­ny­tys­ten määrä kasvaa

Sumuttajat: Lis­ta­sim­me poh­joi­sen me­huk­kaim­pia hui­ja­rei­ta ja vei­ja­rei­ta

Varkaudet: Ruo­ka­var­kaat vievät aiempaa isompia saa­lii­ta, va­ras­hä­lyt­ti­met otettu apuun

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Pelastustoiminta
Oulun seudun etsintäkoirat treenaavat kadonneiden löytämistä toivoen, että heitä ei lopulta tarvittaisi

Oulun seudun et­sin­tä­koi­rat tree­naa­vat ka­don­nei­den löy­tä­mis­tä toi­voen, että heitä ei lopulta tar­vit­tai­si

05.08.2023 13:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pe­las­tus­toi­mi on tar­kas­ti lailla sää­del­tyä toi­min­taa

11.01.2023 05:15
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suurten ve­sis­tö­jen ran­noil­la tar­vi­taan päi­vys­tä­viä pe­las­ta­jia

13.08.2022 07:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jae­taan­ko pie­nis­sä kun­nis­sa jat­kos­sa muu­ta­kin kuin jo­no­tus­nu­me­roi­ta?

10.01.2022 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tur­val­li­suu­des­ta ei saa tinkiä, Poh­jois-Poh­jan­maal­la on pys­tyt­tä­vä luot­ta­maan pe­las­tus­toi­men toi­min­ta­ky­kyyn

12.12.2021 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hy­vin­voin­ti­alueen po­ti­laat jo­nois­ta hoitoon

10.12.2021 05:00 4
Tilaajille
Jokilaaksojen pelastuslaitokselle yli 185 000 euron avustus sopimuspalokuntatoiminnan kehittämiseen

Jo­ki­laak­so­jen pe­las­tus­lai­tok­sel­le yli 185 000 euron avustus so­pi­mus­pa­lo­kun­ta­toi­min­nan ke­hit­tä­mi­seen

25.03.2021 17:46
Käräjäoikeus pui syytettä pelastusrikkomuksesta – pelastuslaitos havaitsi useita puutteita ja keskeytti majoitustoiminnan Oulun ydinkeskustan kiinteistössä

Kä­rä­jä­oi­keus pui syy­tet­tä pe­las­tus­rik­ko­muk­ses­ta – pe­las­tus­lai­tos ha­vait­si useita puut­tei­ta ja kes­keyt­ti ma­joi­tus­toi­min­nan Oulun ydin­kes­kus­tan kiin­teis­tös­sä

03.11.2020 18:09 3
Tilaajille
Isohko kantokasa palaa Tornion Aapajärvellä – Palon le­viä­mis­tä es­te­tään par­hail­laan

Isohko kan­to­ka­sa palaa Tornion Aa­pa­jär­vel­lä – Palon le­viä­mis­tä es­te­tään par­hail­laan

15.06.2020 20:28
Tilaajille
Sukeltaja menehtyi Taivalkosken Latvalammella, oli jäänyt kiinni purkuputkeen

Su­kel­ta­ja me­neh­tyi Tai­val­kos­ken Lat­va­lam­mel­la, oli jäänyt kiinni pur­ku­put­keen

11.06.2020 21:44