Työtaistelut: VR: Junat py­ri­tään pa­laut­ta­maan lii­ken­tee­seen heti, kun sopu ve­tu­rin­kul­jet­ta­jien työ­rii­taan syntyy

Tilinpäätökset: Oulun kau­pun­gin ti­lin­pää­tök­ses­tä on tulossa huikean yli­jää­mäi­nen

Luitko jo tämän: Lää­kä­rit suos­tui­vat tut­ki­maan Inga Kavakan kun­nol­la vasta 13 vuoden kär­si­myk­sen jälkeen

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva 2 kk 59,90 euroa

Maailmanpolitiikka
Analyysi: Kiina kyttää uutta maailmanjärjestystä – Uudesta kylmästä ajasta huolimatta idän jätin kauppa rikkoo ennätyksiä niin Yhdysvaltojen kuin Venäjän kanssa

Ana­lyy­si: Kiina kyttää uutta maail­man­jär­jes­tys­tä – Uudesta kyl­mäs­tä ajasta huo­li­mat­ta idän jätin kauppa rikkoo en­nä­tyk­siä niin Yh­dys­val­to­jen kuin Venäjän kanssa

04.03.2023 18:30 14
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

On eri­tyi­sen tar­peel­lis­ta, että olemme val­veil­la

21.12.2022 05:15 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Maail­man­po­li­tiik­kaa on vaikea ym­mär­tää

30.11.2022 05:30 2
Tilaajille
Pitäisikö meidän lynkata henkisesti poliitikot, jotka ovat olleet liian hyväuskoisia?
Essee

Pi­täi­si­kö meidän lynkata hen­ki­ses­ti po­lii­ti­kot, jotka ovat olleet liian hy­väus­koi­sia?

28.10.2022 15:30 35
Tilaajille
Sodan kauhut palasivat – suurta ydinasevaltaa johtaa diktaattori, joka saattaa mieluummin viedä hautaan koko ihmiskunnan kuin taipua tappioonsa, Yrjö Rautio kirjoittaa
Essee

Sodan kauhut pa­la­si­vat – suurta ydin­ase­val­taa johtaa dik­taat­to­ri, joka saattaa mie­luum­min viedä hautaan koko ih­mis­kun­nan kuin taipua tap­pioon­sa, Yrjö Rautio kir­joit­taa

20.03.2022 09:00 13
Tilaajille
Analyysi: Russofobia-leimat pönkittivät Suomen ja Venäjän sidettä – Fennovoima on tiivistymä suomalaispäättäjien uussuomettuneista Venäjä-käsityksistä

Ana­lyy­si: Rus­so­fo­bia-lei­mat pön­kit­ti­vät Suomen ja Venäjän sidettä – Fen­no­voi­ma on tii­vis­ty­mä suo­ma­lais­päät­tä­jien uus­suo­met­tu­neis­ta Ve­nä­jä-kä­si­tyk­sis­tä

26.02.2022 18:30 23
Tilaajille
Satavuotias kirja, josta tuli valitettavan ajankohtainen: "Muutenkin asiat Venäjällä ovat muuttuneet traagisen vähän – traagisesti meille kaikille"
Kolumni

Sa­ta­vuo­tias kirja, josta tuli va­li­tet­ta­van ajan­koh­tai­nen: "Muu­ten­kin asiat Ve­nä­jäl­lä ovat muut­tu­neet traa­gi­sen vähän – traa­gi­ses­ti meille kai­kil­le"

26.02.2022 06:00
Tilaajille
"Suomessa käyty keskustelu Nato-jäsenyydestä on ollut masentavaa seurattavaa – varmimpia omasta kannastaan ovat ne, jotka vähiten asiasta tietävät"
Essee

"Suo­mes­sa käyty kes­kus­te­lu Na­to-jä­se­nyy­des­tä on ollut ma­sen­ta­vaa seu­rat­ta­vaa – var­mim­pia omasta kan­nas­taan ovat ne, jotka vähiten asiasta tie­tä­vät"

23.01.2022 09:00 51
Tilaajille
Diplomaatti Petri Tuomi-Nikula on tavannut satoja ulkomaalaisia toimittajia ja nähnyt, kuinka Suomi muuttui kiinnostavaksi kansainvälisen median silmissä

Dip­lo­maat­ti Petri Tuo­mi-Ni­ku­la on ta­van­nut satoja ul­ko­maa­lai­sia toi­mit­ta­jia ja nähnyt, kuinka Suomi muuttui kiin­nos­ta­vak­si kan­sain­vä­li­sen median sil­mis­sä

10.01.2021 11:00
Tilaajille
Valko-Venäjä huolestuttaa presidenttiä, jos siitä syntyy geopoliittinen riita – Niinistö avasi myös puheluitaan Putinin ja Merkelin kanssa

Val­ko-Ve­nä­jä huo­les­tut­taa pre­si­dent­tiä, jos siitä syntyy geo­po­liit­ti­nen riita – Nii­nis­tö avasi myös pu­he­lui­taan Putinin ja Mer­ke­lin kanssa

25.08.2020 13:43 1
Essee: Paavi, keisari ja Euroopan unioni – Jo Dante Alighieria 700 vuotta sitten askarruttivat kysymykset monikansallisen maanosansa kohtalosta

Essee: Paavi, keisari ja Eu­roo­pan unioni – Jo Dante Ali­ghie­ria 700 vuotta sitten as­kar­rut­ti­vat ky­sy­myk­set mo­ni­kan­sal­li­sen maan­osan­sa koh­ta­los­ta

23.08.2020 09:00
Tilaajille