Sotaharjoitukset: Ou­lu­lai­nen Teemu Hil­tu­nen, 25, sai käskyn ker­taa­maan ja suureen Na­to-har­joi­tuk­seen

Yritykset: Kem­pe­le­läi­sen Lehdon työ­ka­lu­ja huu­to­kau­pa­taan nyt pilk­ka­hin­taan

Vastaa kyselyyn: Pitääkö hiih­to­lo­mal­la hiih­tää?

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Lontoo
Lontoossa kuninkaan kruunajaisia seuranneet oululaisanopit kuvailevat tunnelman olleen kuin silakoilla purkissa – selfiet ja nimmarit jäivät saamatta, mutta vilkutuspaikan kanssa kävi tuuri

Lon­toos­sa ku­nin­kaan kruu­na­jai­sia seu­ran­neet ou­lu­lais­ano­pit ku­vai­le­vat tun­nel­man olleen kuin si­la­koil­la pur­kis­sa – selfiet ja nim­ma­rit jäivät saa­mat­ta, mutta vil­ku­tus­pai­kan kanssa kävi tuuri

20.05.2023 15:28
Väkijoukot kokoontuneet Lontoon keskustaan – Kuningas Charlesin loistokkaat kruunajaiset sinetöivät monarkin aseman

Vä­ki­jou­kot ko­koon­tu­neet Lontoon kes­kus­taan – Ku­nin­gas Char­le­sin lois­tok­kaat kruu­na­jai­set si­ne­töi­vät mo­nar­kin aseman

06.05.2023 10:52 15
Oululaiset anopit lähtivät Lontooseen hakemaan selfietä kuningasparin kanssa – Pelipaikoille mennään jo aamukuudeksi

Ou­lu­lai­set anopit läh­ti­vät Lon­too­seen ha­ke­maan sel­fie­tä ku­nin­gas­pa­rin kanssa – Pe­li­pai­koil­le mennään jo aa­mu­kuu­dek­si

05.05.2023 06:10 4
Kumiveneilijät saivat aplodit, iho käristyi ja ihmiset kerääntyivät veden ääreen – Wimbledonin loppuottelua seurattiin Lontoossa herkeämättä

Ku­mi­ve­nei­li­jät saivat ap­lo­dit, iho kä­ris­tyi ja ihmiset ke­rään­tyi­vät veden ääreen – Wimb­le­do­nin lop­pu­ot­te­lua seu­rat­tiin Lon­toos­sa her­keä­mät­tä

10.07.2022 20:26
Tilaajille
Vanha Kaleva: Uusi teollisuushaara Suomessa, Kotkassa tehdään glyseriniä

Vanha Kaleva: Uusi teol­li­suus­haa­ra Suo­mes­sa, Kot­kas­sa tehdään gly­se­ri­niä

11.01.2022 10:00
Tilaajille
Prinssi Philip on kuollut 99-vuotiaana

Prinssi Philip on kuollut 99-vuo­tiaa­na

09.04.2021 14:27
Oululaislähtöinen Roosa Jalonen, 29, on sairastunut koronaan jo kahdesti Lontoossa

Ou­lu­lais­läh­töi­nen Roosa Ja­lo­nen, 29, on sai­ras­tu­nut ko­ro­naan jo kah­des­ti Lon­toos­sa

31.01.2021 19:00 7
Tilaajille
Mitä yhteistä on Tottenham Hotspur -jalkapallostadionilla, Lontoon King’s Cross -asemalla ja kuninkaallisella oopperatalolla? Kohteissa voi nähdä oulunsalolaislähtöisen arkkitehdin Annakaisa Haanpään suunnittelun jäljen

Mitä yh­teis­tä on Tot­ten­ham Hotspur -jal­ka­pal­los­ta­dio­nil­la, Lontoon King’s Cross -a­se­mal­la ja ku­nin­kaal­li­sel­la oop­pe­ra­ta­lol­la? Koh­teis­sa voi nähdä ou­lun­sa­lo­lais­läh­töi­sen ark­ki­teh­din An­na­kai­sa Haan­pään suun­nit­te­lun jäljen

04.01.2021 09:00 2
Tilaajille
F1-tähti Lewis Hamiltonille myönnetään ritarin arvo

F1-täh­ti Lewis Ha­mil­to­nil­le myön­ne­tään ritarin arvo

31.12.2020 23:00 2
Kuolemansyyntutkija: Ilmansaasteet vaikuttivat 9-vuotiaan lontoolaistytön kuolemaan

Kuo­le­man­syyn­tut­ki­ja: Il­man­saas­teet vai­kut­ti­vat 9-vuo­tiaan lon­too­lais­ty­tön kuo­le­maan

19.12.2020 15:19 6
Arvio: Jouko Heikuran hienostuneeseen teokseen mahtuu rötöksiäkin, mutta tarina on perinteistä rikosromaania syvempi ja moniulotteisempi

Arvio: Jouko Hei­ku­ran hie­nos­tu­nee­seen teok­seen mahtuu rö­tök­siä­kin, mutta tarina on pe­rin­teis­tä ri­kos­ro­maa­nia syvempi ja mo­ni­ulot­tei­sem­pi

06.12.2020 17:00
Tilaajille
Elisa Alaluusua reissaa Lontoon ja Luusuan väliä – kemijärveläisen porotilan tytär on taiteilija kahden paikan loukussa

Elisa Ala­luu­sua reissaa Lontoon ja Luusuan väliä – ke­mi­jär­ve­läi­sen po­ro­ti­lan tytär on tai­tei­li­ja kahden paikan lou­kus­sa

28.07.2020 18:00
Tilaajille
Lontoon keskustassa äärioikeistoaktivistit ottivat yhteen rasismin vastustajien kanssa – pormestari kehotti ihmisiä pysymään poissa alueelta

Lontoon kes­kus­tas­sa ää­ri­oi­keis­to­ak­ti­vis­tit ottivat yhteen ra­sis­min vas­tus­ta­jien kanssa – por­mes­ta­ri kehotti ihmisiä py­sy­mään poissa alueel­ta

13.06.2020 20:56
Maailmalla menestynyt sirkustaiteilija Hanna Moisala palasi pikavauhtia Ouluun – juhannuksen  jälkeen hänet näkee Vagabond-kiertueella Pohjois-Pohjanmaan kylissä

Maail­mal­la me­nes­ty­nyt sir­kus­tai­tei­li­ja Hanna Moisala palasi pi­ka­vauh­tia Ouluun – ju­han­nuk­sen jälkeen hänet näkee Va­ga­bond-kier­tueel­la Poh­jois-Poh­jan­maan kylissä

29.05.2020 18:00
Tilaajille
Essee: Rasismi on satu, jota aikuiset kertovat itselleen selviytyäkseen peloistaan

Essee: Rasismi on satu, jota ai­kui­set ker­to­vat it­sel­leen sel­viy­tyäk­seen pe­lois­taan

26.05.2020 10:38 3
Tilaajille