Sotaharjoitukset: Ou­lu­lai­nen Teemu Hil­tu­nen, 25, sai käskyn ker­taa­maan ja suureen Na­to-har­joi­tuk­seen

Yritykset: Kem­pe­le­läi­sen Lehdon työ­ka­lu­ja huu­to­kau­pa­taan nyt pilk­ka­hin­taan

Vastaa kyselyyn: Pitääkö hiih­to­lo­mal­la hiih­tää?

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Kuvataide
Kuusi nuorta oululaistaitajaa sai vapaat kädet ja sata metriä Höyhtyän ostarin seinää – Ostaria ei silti olla purkamassa

Kuusi nuorta ou­lu­lais­tai­ta­jaa sai vapaat kädet ja sata metriä Höyh­tyän ostarin seinää – Ostaria ei silti olla pur­ka­mas­sa

21.06.2023 08:00 4
Tilaajille
Hylätyn koulun seinät ovat nyt täynnä graffiteja Pikisaaressa – käy katsomassa ennen kuin rakennus puretaan

Hylätyn koulun seinät ovat nyt täynnä graf­fi­te­ja Pi­ki­saa­res­sa – käy kat­so­mas­sa ennen kuin ra­ken­nus pu­re­taan

09.06.2023 06:30 20
Tilaajille
Kuvataidearvio: Kuvanveistäjä kuun valaisemalla polulla – laaja elämäntyönäyttely kokoaa yhteen Riitta-Alina Helevän tuotantoa 1970-luvulta nykypäivään

Ku­va­tai­dear­vio: Ku­van­veis­tä­jä kuun va­lai­se­mal­la polulla – laaja elä­män­työ­näyt­te­ly kokoaa yhteen Riit­ta-Ali­na Helevän tuo­tan­toa 1970-lu­vul­ta ny­ky­päi­vään

18.02.2023 13:00
Tilaajille
Näyttelyarvio: Korjausyritykset vievät virheiden, mokien ja onnistuneiden pelastusten esiin nostamien tunteiden äärelle

Näyt­te­lyar­vio: Kor­jaus­yri­tyk­set vievät vir­hei­den, mokien ja on­nis­tu­nei­den pe­las­tus­ten esiin nos­ta­mien tun­tei­den äärelle

10.12.2022 13:10
Tilaajille
Seitikin puna ja ajatusten painaumat – Oulun Taiteilijaseuran yhteisnäyttely tuo luonnon aistittavaksi vuoden pimeimpään hetkeen

Sei­ti­kin puna ja aja­tus­ten pai­nau­mat – Oulun Tai­tei­li­ja­seu­ran yh­teis­näyt­te­ly tuo luonnon ais­tit­ta­vak­si vuoden pi­meim­pään hetkeen

10.12.2022 11:00
Tilaajille
Taiteilija Essi Korvan juhla-asu syntyi äidin vanhasta häämekosta – "Tästä tuli koko perheen projekti"

Tai­tei­li­ja Essi Korvan juh­la-asu syntyi äidin van­has­ta hää­me­kos­ta – "Tästä tuli koko perheen pro­jek­ti"

06.12.2022 22:31
Tilaajille
Kuvataidekritiikki: Pohjoisen valokuvakeskuksen neljän taiteilijan näyttely tarjoaa tietämisen tapoja ja jaettuja ajatuksia

Ku­va­tai­dek­ri­tiik­ki: Poh­joi­sen va­lo­ku­va­kes­kuk­sen neljän tai­tei­li­jan näyt­te­ly tarjoaa tie­tä­mi­sen tapoja ja jaet­tu­ja aja­tuk­sia

19.11.2022 11:30
Tilaajille
Kuvataidearvio: Helena Junttilan teoksissa on taiteilijalle ominaista maagista tunnelmaa – Jukka Tarkiaisen omakuvat hengittävät yhdessä ympäristön kanssa

Ku­va­tai­dear­vio: Helena Junt­ti­lan teok­sis­sa on tai­tei­li­jal­le omi­nais­ta maa­gis­ta tun­nel­maa – Jukka Tar­kiai­sen oma­ku­vat hen­git­tä­vät yhdessä ym­pä­ris­tön kanssa

12.11.2022 14:20
Tilaajille
Hailuotolainen kuvataiteilija Anni Rapinoja on Oulun yliopiston Vuoden alumni – "Rapinoja on yli 40 vuoden ajan rakentanut puhuttavalla luonto- ja ympäristötaiteellaan yhteyden tieteen ja taiteen välille"

Hai­luo­to­lai­nen ku­va­tai­tei­li­ja Anni Ra­pi­no­ja on Oulun yli­opis­ton Vuoden alum­ni – "­Ra­pi­no­ja on yli 40 vuoden ajan ra­ken­ta­nut pu­hut­ta­val­la luonto- ja ym­pä­ris­tö­tai­teel­laan yh­tey­den tieteen ja taiteen vä­lil­le"

11.11.2022 21:30 1
Arvio: Oulun Taiteilijaseuran uusien jäsenten teoksista muodostuu harvinaisen harmoninen kokonaisuus

Arvio: Oulun Tai­tei­li­ja­seu­ran uusien jä­sen­ten teok­sis­ta muo­dos­tuu har­vi­nai­sen har­mo­ni­nen ko­ko­nai­suus

18.06.2022 12:45 1
Tilaajille
Posiolla sijaitseva Tuomipirtti on kahden taiteilijan koti – Teuvo Tuomivaaran ja Paula Suomisen ammatti näkyy niin sisällä kuin ulkona

Po­siol­la si­jait­se­va Tuo­mi­pirt­ti on kahden tai­tei­li­jan koti – Teuvo Tuo­mi­vaa­ran ja Paula Suo­mi­sen ammatti näkyy niin sisällä kuin ulkona

26.02.2022 07:00 3
Tilaajille
Arvio: Kemin taidemuseon juhlavuosi avataan helmillä puolen vuosisadan takaa – Ryhmä Kemin töissä on yhä hehkua

Arvio: Kemin tai­de­mu­seon juh­la­vuo­si avataan hel­mil­lä puolen vuo­si­sa­dan takaa – Ryhmä Kemin töissä on yhä hehkua

12.02.2022 15:15
Tilaajille
Arvio: Oululaisen Heidi Stålnacken Sula-installaatio on kuin surumielisen kaunista sadetta

Arvio: Ou­lu­lai­sen Heidi Stål­nac­ken Su­la-ins­tal­laa­tio on kuin su­ru­mie­li­sen kau­nis­ta sadetta

27.11.2021 15:15
Tilaajille
Arvio: Kuin rämeikön taakse kätketty näyttelykokonaisuus luo vahvoja tunnelmia ja mielikuvia

Arvio: Kuin rä­mei­kön taakse kät­ket­ty näyt­te­ly­ko­ko­nai­suus luo vahvoja tun­nel­mia ja mie­li­ku­via

20.11.2021 17:15 1
Tilaajille
Arvio: Kuvataide ja vihertaide kohtaavat maalauksissa ja kierrätysmateriaalia hyödyntävissä kasviveistoksissa

Arvio: Ku­va­tai­de ja vi­her­tai­de koh­taa­vat maa­lauk­sis­sa ja kier­rä­tys­ma­te­riaa­lia hyö­dyn­tä­vis­sä kas­vi­veis­tok­sis­sa

19.09.2021 17:20
Tilaajille
"Suomessa maisema on pyhä paikka, jossa ihmisille tulee hengellinen olo" – Oululaistaiteilija Mary Jane Gregory löysi yllättäen Suomen keskeltä autiomaata

"Suo­mes­sa maisema on pyhä paikka, jossa ih­mi­sil­le tulee hen­gel­li­nen olo" – Ou­lu­lais­tai­tei­li­ja Mary Jane Gregory löysi yl­lät­täen Suomen kes­kel­tä au­tio­maa­ta

20.05.2021 10:00 2
Tilaajille
Simo Iso-Möttöselle taide on työtä ja kuntouttavaa toimintaa – 42-vuotiaana saatu aivoinfarkti muutti näkökykyä radikaalisti: "Ilman taidetta en istuisi tässä"

Simo Iso-Möt­tö­sel­le taide on työtä ja kun­tout­ta­vaa toi­min­taa – 42-vuo­tiaa­na saatu ai­vo­in­fark­ti muutti nä­kö­ky­kyä ra­di­kaa­lis­ti: "Ilman tai­det­ta en istuisi tässä"

08.11.2020 19:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kirkko voi ja saa olla si­vis­tä­jä myös ku­va­tai­teen osalla

29.09.2020 05:30
Tilaajille
Armoitettu sanankäyttäjä Vexi Salmi oli myös herkkävaistoinen kuvataiteen kerääjä: "Hänen syvä taiteen tuntemuksensa teki vaikutuksen"

Ar­moi­tet­tu sa­nan­käyt­tä­jä Vexi Salmi oli myös herk­kä­vais­toi­nen ku­va­tai­teen ke­rää­jä: "Hänen syvä taiteen tun­te­muk­sen­sa teki vai­ku­tuk­sen"

08.09.2020 15:31 3
Tilaajille
Elisa Alaluusua reissaa Lontoon ja Luusuan väliä – kemijärveläisen porotilan tytär on taiteilija kahden paikan loukussa

Elisa Ala­luu­sua reissaa Lontoon ja Luusuan väliä – ke­mi­jär­ve­läi­sen po­ro­ti­lan tytär on tai­tei­li­ja kahden paikan lou­kus­sa

28.07.2020 18:00
Tilaajille