Terveydenhuolto: Myös ou­lu­lai­set jou­tu­vat mak­sa­maan, kun Pohteen pal­ve­lu­ja vä­hen­ne­tään

Vanhat kuvat: Näin pik­ku­jou­lu­ja on juh­lit­tu Oulussa 2000-lu­vul­la

Jääkiekko: Kärpät romahti täy­des­sä Rak­si­las­sa ru­mas­ti, mutta tu­lok­sen takaa löytyy myös valoa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Vanha Kaleva: Tyl­sä­mie­li­sil­le lap­sil­le pe­rus­te­taan vas­taan­ot­to­ko­ti

Vanha Kaleva

Kaleva 4.11.1923. Tänä aikana, jolloin lasten suojelukaswatustyötä monessa muodossa harrastetaan, on alettu kiinnittää entistä suurempaa huomiota myöskin tylsämielisiin lapsiin, joista oman onnensa nojaan jätettyinä kehittyy yhteiskunnan hyödyttömiä ja usein rikollisia jäseniä.

Sopiwan kaswatuksen ja opetuksen kautta woi kuitenkin moni tylsämielinenkin lapsi kehittyä työkykyiseksi ja hywätapaiseksi ihmiseksi. Meidän maastamme on sanottu, että se tylsämielishoitoon nähden on 50 wuotta jäljellä muista siwistyswaltioista. Tylsämielisten kaswatuslaitoksia, hoito- ja työpaikkoja onkin meillä wielä kowin wähän, ja niin joutuu usea tylsämielinen lapsi wiettämään aikansa joutilaisuudessa. Siten nekin erityiset kyvyt, joita hän voi omistaa, turhautuwat huomaamattomina yleiseen henkiseen puutteellisuuteen.

Suomen Walkonauhaliitto aikoo perustaa tylsämielisten lasten wastaanottokodin. Sen hyväksi myydään raittiuswiikon aikana pientä ruiskukkamerkkiä, joka maksaa markan kappale. Ouluunkin on lähetetty niitä merkkejä joku määrä ja pyydetään yleisöä antamaan roponsa tylsämielisten lasten hywäksi ostamalla ruiskukkamerkkiä, jota koululaiset kauppaavat.

Sotakorkeakoulun perustaminen

Armeijan ylimpäin päällikköjen kokouksessa ilmoitti puolustusministeri, että sotakorkeakouluhanketta pidetään wireillä ja toiwottawasti saadaan suotuisaan ratkaisuun. Kerrotaan, että korkeakoulu woisi aloittaa toimintansa jo ensi wuoden alussa. Huoneustokysymys, jota yhteen aikaan pidettiin jo ratkaistuna, on kuitenkin kohdannut waikeuksia. Aluksi suunniteltiin, että koulu woitaisiin suorittaa nykyiselle upseerikasinolle Helsingissä. Talo on kuitenkin luowutettu Suomen Upseeriliitolle eikä tämän tähden enää ole mahdollisuuksia talon järjestämisestä korkeakouluksi. Toiweita on kuitenkin, että huoneustokysymys saadaan ratkaistuksi pian.

Puhuvan filmin probleemi ratkaistu

Berlin, 2.11. (STT) Berlinin sanomalehtimiesyhdistyksen jäsenille näytettiin tänään uutta puhuvaa filmiä. Eläinten ja ihmisten ääniä, vuoropuheluja ja soittokappaleita esitettiin uuden keksinnön avulla ilman minkäänlaisia häiritseviä sivuääniä. Keksinnön on tehnyt 3 saksalaista insinööriä, jotka ovat omistaneet sille 5 vuoden työn. Tähän saakka ratkaisematon tehtävä saada filminauhalla samalla kertaa otetuksi ääni- ja valoaalto on nyt ratkaistu onnistuneella tavalla.

Raittiusjuhla Oulujoella

Tiistaina t.k. 6 pnä pidetään raittiusjuhla Oulunsuun Pirtillä ja Kiviniemen Sampolassa, lauantaina Laanilan ja Koskelan kylän kansakoululla. Viittaamme toisessa paikassa olevaan ilmoitukseen."Hieroja Jaakko Härmälä, Isokatu 72. Voitte sopia hoito-ajoista myöskin ulkona esim. Pohjolan pankin kulmassa ollessani tupakkaa myymässä."
Mekaaninen korjauspaja Nyman ja kumppanit ilmoitti ottavansa veneiden moottorit suojaan talveksi, ja samalla laittavansa ne hyvään kuntoon.
Mekaaninen korjauspaja Nyman ja kumppanit ilmoitti ottavansa veneiden moottorit suojaan talveksi, ja samalla laittavansa ne hyvään kuntoon.