Päihdeongelmat: Heidi joi itsensä niin hir­veään kän­niin, että heräsi Oulun sel­viä­mis­ase­mal­ta

Musiikki: Tältä näyttää pia­no­batt­le pak­ka­ses­sa tor­ni­ta­lon katolla

Koti: Re­mont­ti­koh­det­ta etsinyt perhe löy­si­kin vasta val­mis­tu­neen kodin Kem­pe­lees­tä

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Lapin hyvinvointialue
Lapin pelastuspäällikkö sai sakot virkavelvollisuuden rikkomisesta

Lapin pe­las­tus­pääl­lik­kö sai sakot vir­ka­vel­vol­li­suu­den rik­ko­mi­ses­ta

15.02.2024 15:06
Tilaajille
Mehiläis-ulkoistus jatkuu Meri-Lapissa, tulos ratkesi yhteen ääneen – näin Lapin aluevaltuutetut kommentoivat tiukkaa äänestystä

Me­hi­läis-ul­kois­tus jatkuu Me­ri-La­pis­sa, tulos ratkesi yhteen ääneen – näin Lapin alue­val­tuu­te­tut kom­men­toi­vat tiukkaa ää­nes­tys­tä

23.10.2023 21:25 4
Tilaajille
Aluehallitus esittää Mehiläis-ulkoistuksen irtisanomista heti vuoden 2025 lopussa

Alue­hal­li­tus esittää Me­hi­läis-ul­kois­tuk­sen ir­ti­sa­no­mis­ta heti vuoden 2025 lopussa

19.10.2023 11:44 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jul­ki­sia so­siaa­li- ja ter­veys­pal­ve­lui­ta on vah­vis­tet­ta­va

07.10.2023 05:30 3
Länsi-Pohjan terveyspalveluiden tulevaisuudesta löytyi alustava sopu – toteutuessaan Mehiläinen voi jatkaa uusin ehdoin

Län­si-Poh­jan ter­veys­pal­ve­lui­den tu­le­vai­suu­des­ta löytyi alus­ta­va sopu – to­teu­tues­saan Me­hi­läi­nen voi jatkaa uusin ehdoin

06.10.2023 22:05
Tilaajille
Näitä toimipisteitä suljetaan useilla hyvinvointialueilla – johtajat kertovat terveydenhoidon kriisistä, rahat eivät riitä nykyisiin sote-palveluihin

Näitä toi­mi­pis­tei­tä sul­je­taan useilla hy­vin­voin­ti­alueil­la – joh­ta­jat ker­to­vat ter­vey­den­hoi­don krii­sis­tä, rahat eivät riitä ny­kyi­siin sote-pal­ve­lui­hin

07.09.2023 11:57 14
Tilaajille
Valvira aloitti kiireettömään erikoissairaanhoitoon pääsyn valvonnan 16 hyvinvointialueella – pitkään jonottaneita eniten Pohjois-Pohjanmaalla

Valvira aloitti kii­reet­tö­mään eri­kois­sai­raan­hoi­toon pääsyn val­von­nan 16 hy­vin­voin­ti­alueel­la – pitkään jo­not­ta­nei­ta eniten Poh­jois-Poh­jan­maal­la

20.07.2023 15:11 13
Synnytykset jatkuvat Länsi-Pohjan ja Lapin keskussairaaloissa myös tulevaisuudessa – myös päivystys jatkuu Kemissä

Syn­ny­tyk­set jat­ku­vat Län­si-Poh­jan ja Lapin kes­kus­sai­raa­lois­sa myös tu­le­vai­suu­des­sa – myös päi­vys­tys jatkuu Kemissä

20.12.2022 17:51 3
Tilaajille
"Jossittelu haaskaa voimavaroja" – 50 vuotta täyttävä Markus Lohi on poliitikkona realisti, jonka mielestä kohtuullinen päätös on parempi kuin ei päätöstä ollenkaan

"Jos­sit­te­lu haaskaa voi­ma­va­ro­ja" – 50 vuotta täyt­tä­vä Markus Lohi on po­lii­tik­ko­na rea­lis­ti, jonka mie­les­tä koh­tuul­li­nen päätös on parempi kuin ei pää­tös­tä ol­len­kaan

12.06.2022 15:31 1
Tilaajille
NordLab joudutaan perustamaan uudestaan: "Päätöksillä kiire, ettei laboratoriotoiminta jää tyhjän päälle"

NordLab jou­du­taan pe­rus­ta­maan uu­des­taan: "Pää­tök­sil­lä kiire, ettei la­bo­ra­to­rio­toi­min­ta jää tyhjän päälle"

31.03.2022 06:00 11
Tilaajille
Kemi on Suomen huono-osaisin kunta, Muonio Lapin hyväosaisin

Kemi on Suomen huo­no-osai­sin kunta, Muonio Lapin hy­vä­osai­sin

20.02.2022 16:12 2
Tilaajille
Hallitus arvioi Länsi-Pohjan Mehiläis-ulkoistuksen kaatuvan "suurella todennäköisyydellä" – mutta ehkä vasta vuonna 2028

Hal­li­tus arvioi Län­si-Poh­jan Me­hi­läis-ul­kois­tuk­sen kaa­tu­van "suu­rel­la to­den­nä­köi­syy­del­lä" – mutta ehkä vasta vuonna 2028

08.12.2020 20:45 3
Tilaajille