Kirkko: Oulun tuo­mio­ro­vas­ti Satu Saa­ri­nen: Samaa su­ku­puol­ta olevien vih­ki­mi­sen aika on nyt

Vanhat kuvat: Nuo­ri­so­muo­ti innosti 2010-lu­vun Oulussa

Yrittäjän tarina: Ou­lu­lai­nen Risto Hoik­ka­nie­mi vastasi pu­he­luun, joka johti kon­kurs­siin ja mil­joo­na­vel­koi­hin

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Etäkoulu
Oulun koulut jatkavat lähiopetuksessa – laajoja tartuntaryppäitä tai altistumisia ei ole ilmennyt

Oulun koulut jat­ka­vat lä­hi­ope­tuk­ses­sa – laajoja tar­tun­ta­ryp­päi­tä tai al­tis­tu­mi­sia ei ole il­men­nyt

13.01.2022 12:07 17
Tilaajille
On epäselvää, kuinka joukkotestaukset hoidetaan Oulun peruskouluissa – "Olemme sen varassa, mitä olemme mediasta lukeneet"

On epä­sel­vää, kuinka jouk­ko­tes­tauk­set hoi­de­taan Oulun pe­rus­kou­luis­sa – "Olemme sen va­ras­sa, mitä olemme me­dias­ta lu­ke­neet"

10.01.2022 17:27 25
Tilaajille
Ei enää lockdowneja
Kolumni

Ei enää lock­dow­ne­ja

10.08.2021 16:00 10
Tilaajille
Oululainen Uimosen perhe pohtii, joutuvatko lapset taas etäkouluun – Työpaikoilla mietitään, miten mökkihöperyys estetään ja yhteinen kahvipöytä tuodaan verkkoon

Ou­lu­lai­nen Uimosen perhe pohtii, jou­tu­vat­ko lapset taas etä­kou­luun – Työ­pai­koil­la mie­ti­tään, miten mök­ki­hö­pe­ryys es­te­tään ja yh­tei­nen kah­vi­pöy­tä tuodaan verk­koon

09.10.2020 17:51
Tilaajille
Amerikansuomalaiset pohtivat, uskaltaako lapsia lähettää syksyllä kouluun – "Yhdenkin oppilaan kuolema olisi katastrofi"

Ame­ri­kan­suo­ma­lai­set poh­ti­vat, us­kal­taa­ko lapsia lä­het­tää syk­syl­lä kouluun – "Yh­den­kin op­pi­laan kuolema olisi ka­tast­ro­fi"

01.08.2020 20:33
Kumar myi ainoan lehmänsä saadakseen älypuhelimen lapselle – internetyhteys on intialaislasten koulunkäynnin elinehto korona-aikana

Kumar myi ainoan leh­män­sä saa­dak­seen äly­pu­he­li­men lap­sel­le – in­ter­net­yh­teys on in­tia­lais­las­ten kou­lun­käyn­nin elin­eh­to ko­ro­na-ai­ka­na

01.08.2020 20:19

Tu­han­net osal­lis­tui­vat hermoja raas­ta­vaan etä­pää­sy­ko­kee­seen

15.05.2020 13:29
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Etä­ope­tus­ta voisi hyö­dyn­tää lä­hi­ope­tuk­sen apuna – myös koulun tar­joa­ma tärkeä so­siaa­li­nen tuki edel­lyt­tää fyy­sis­tä kou­lu­yh­tei­söä

14.05.2020 06:00 2
Tilaajille