HS: Ve­sa-Mat­ti Loiri on kuollut 77 vuoden iässä

Uinti: Oulun Uintia edus­ta­nut Laura Lah­ti­nen on kär­si­nyt mys­ti­sis­tä kram­peis­ta

Laanila
Laanilaan tuleva Junnikkalan saha yhteistyöhön Oulun Energian kanssa – puutuotannon jätteestä tuotetaan sähköä ja lämpöä

Laa­ni­laan tuleva Jun­nik­ka­lan saha yh­teis­työ­hön Oulun Ener­gian kanssa – puu­tuo­tan­non jät­tees­tä tuo­te­taan sähköä ja lämpöä

06.04.2022 11:14 6
Oulun uudelle sahalle isot odotukset – Laanilaan lähivuosina rakennettavan Junnikkalan sahan kone- ja laitehankinnat on jo tehty

Oulun uudelle sahalle isot odo­tuk­set – Laa­ni­laan lä­hi­vuo­si­na ra­ken­net­ta­van Jun­nik­ka­lan sahan kone- ja lai­te­han­kin­nat on jo tehty

10.02.2022 06:00 24
Tilaajille
Laanilan Voiman tuotannollinen toiminta loppui – osa henkilöstöstä irtisanottiin, osa siirtyy Oulun Energian palvelukseen

Laa­ni­lan Voiman tuo­tan­nol­li­nen toi­min­ta loppui – osa hen­ki­lös­tös­tä ir­ti­sa­not­tiin, osa siirtyy Oulun Ener­gian pal­ve­luk­seen

07.04.2021 13:41 1
Typpitielle annettiin hälytys suuresta rakennuspalosta, syyksi paljastui palaneen käry

Typ­pi­tiel­le an­net­tiin hälytys suu­res­ta ra­ken­nus­pa­los­ta, syyksi pal­jas­tui pa­la­neen käry

16.11.2020 11:51
Laanilan ekovoimalaitoksella syttyi tulipalo myöhään maanantai-iltana

Laa­ni­lan eko­voi­ma­lai­tok­sel­la syttyi tu­li­pa­lo myöhään maa­nan­tai-il­ta­na

20.10.2020 06:19
Polttoaine roihahti palamaan Laanilan biovoimalaitoksella, tuli levisi myös varastosiiloon

Polt­to­ai­ne roi­hah­ti pa­la­maan Laa­ni­lan bio­voi­ma­lai­tok­sel­la, tuli levisi myös va­ras­to­sii­loon

21.08.2020 21:08
Oulussa koulu alkaa koronan ehdoilla – väljyys, hygienia ja tiedottaminen koteihin päin ovat avainasemassa

Oulussa koulu alkaa koronan eh­doil­la – väl­jyys, hy­gie­nia ja tie­dot­ta­mi­nen ko­tei­hin päin ovat avain­ase­mas­sa

09.08.2020 18:00 5
Tilaajille