Laanila
Typpitielle annettiin hälytys suuresta rakennuspalosta, syyksi paljastui palaneen käry

Typ­pi­tiel­le an­net­tiin hälytys suu­res­ta ra­ken­nus­pa­los­ta, syyksi pal­jas­tui pa­la­neen käry

16.11.2020 11:51
Laanilan ekovoimalaitoksella syttyi tulipalo myöhään maanantai-iltana

Laa­ni­lan eko­voi­ma­lai­tok­sel­la syttyi tu­li­pa­lo myöhään maa­nan­tai-il­ta­na

19.10.2020 23:38
Polttoaine roihahti palamaan Laanilan biovoimalaitoksella, tuli levisi myös varastosiiloon

Polt­to­ai­ne roi­hah­ti pa­la­maan Laa­ni­lan bio­voi­ma­lai­tok­sel­la, tuli levisi myös va­ras­to­sii­loon

21.08.2020 19:12
Oulussa koulu alkaa koronan ehdoilla – väljyys, hygienia ja tiedottaminen koteihin päin ovat avainasemassa

Oulussa koulu alkaa koronan eh­doil­la – väl­jyys, hy­gie­nia ja tie­dot­ta­mi­nen ko­tei­hin päin ovat avain­ase­mas­sa

09.08.2020 18:00 5
Tilaajille