Voimanosto: Al­zhei­me­rin tauti py­säyt­ti kem­pe­le­läi­sen voi­ma­mie­hen

Kaleva live: Katso suora lähetys U20 Kär­pät-Luk­ko-ot­te­lus­ta

Luitko jo tämän: Ohi­juok­su­tus rikkoi asuk­kai­den ve­si­put­ket, For­tu­mil­ta pe­nä­tään vas­tuu­ta

Lääkäri
Julkisen terveydenhuollon lääkäripula ei parane yhdellä lääkkeellä
Pääkirjoitus

Jul­ki­sen ter­vey­den­huol­lon lää­kä­ri­pu­la ei parane yhdellä lääk­keel­lä

28.11.2021 20:00 10
Tilaajille
Oulun yliopiston vuonna 1960 alkanut lääkärikoulutus helpotti lääkäripulaa – "50 aloittaneesta lähes 30 on tehnyt varsinaisen työuransa Pohjois-Suomessa"

Oulun yli­opis­ton vuonna 1960 alkanut lää­kä­ri­kou­lu­tus hel­pot­ti lää­kä­ri­pu­laa – "50 aloit­ta­nees­ta lähes 30 on tehnyt var­si­nai­sen työ­uran­sa Poh­jois-Suo­mes­sa"

02.09.2020 19:00
Tilaajille
Terveyskeskuslääkäri poisti vaikeasta ahdistuksesta kärsivän oululaisen potilaan rauhoittavan lääkityksen – lääkärien näkemykset ja hoitosuositukset ovat usein ristiriidassa potilaiden tahdon kanssa

Ter­veys­kes­kus­lää­kä­ri poisti vai­keas­ta ah­dis­tuk­ses­ta kär­si­vän ou­lu­lai­sen po­ti­laan rau­hoit­ta­van lää­ki­tyk­sen – lää­kä­rien nä­ke­myk­set ja hoi­to­suo­si­tuk­set ovat usein ris­ti­rii­das­sa po­ti­lai­den tahdon kanssa

05.07.2020 06:00 11
Tilaajille
Peltolassa on hoidettu psyykkisesti sairaita kohta vuosisata – Tutki kartasta alueen rakennuksia ja niissä annettavaa hoitoa

Pel­to­las­sa on hoi­det­tu psyyk­ki­ses­ti sai­rai­ta kohta vuo­si­sa­ta – Tutki kar­tas­ta alueen ra­ken­nuk­sia ja niissä an­net­ta­vaa hoitoa

14.06.2020 09:36 5
Tilaajille
Potilaat jättäneet vastaanottoaikoja käyttämättä koronapelon vuoksi – PPSHP:n johtajaylilääkäri: Suman purkamiseen voi mennä pari vuotta

Po­ti­laat jät­tä­neet vas­taan­ot­to­ai­ko­ja käyt­tä­mät­tä ko­ro­na­pe­lon vuoksi – PPSHP:n joh­ta­jay­li­lää­kä­ri: Suman pur­ka­mi­seen voi mennä pari vuotta

13.05.2020 06:00 3
Tilaajille