Pääkirjoitus: Mainio uutinen Suomen pel­loil­ta – hyvät sa­to­nä­ky­mät li­sää­vät huol­to­var­muut­ta

Oulun yliopisto: Pro­fes­so­ri teki po­lii­sil­le tut­kin­ta­pyyn­nön Oulun yli­opis­ton johdon toi­mis­ta

Tilaajille

Ter­veys­kes­kus­lää­kä­ri poisti vai­keas­ta ah­dis­tuk­ses­ta kär­si­vän ou­lu­lai­sen po­ti­laan rau­hoit­ta­van lää­ki­tyk­sen – lää­kä­rien nä­ke­myk­set ja hoi­to­suo­si­tuk­set ovat usein ris­ti­rii­das­sa po­ti­lai­den tahdon kanssa

Rauhoittavien lääkkeiden määräämistä on tiukennettu, eivätkä kaikki pidä siitä. Lääkkeitä käyttävä henkilö kokee, että hänet rinnastettiin terveyskeskusessa päihdekäyttäjiin. Lääkärien näkemykset ja hoitosuositukset ovat usein ristiriidassa potilaiden tahdon kanssa.

-
Kuva: Veera Rahtula

Janne oli Oulussa hyvinvointikeskuksen asiakkaana asioimassa C-lausuntoon liittyen, kun lääkäri alkoi syyllistämään häntä rauhoittavien lääkkeiden käytöstä. Jannella on normaalisti Diapam-lääkitys annoksella kolme kertaa 5 milligrammaa päivässä.

Janne ei esiinny tässä jutussa omalla nimellään asian arkaluonteisuuden vuoksi.