Rakennukset: Me­ri­ja­lin entistä kont­to­ria ei saa purkaa – suo­je­lu­ra­ken­nuk­seen tehdään en­nal­lis­ta­va korjaus ja siihen tulee asun­to­ja

Tilaajille

Pel­to­las­sa on hoi­det­tu psyyk­ki­ses­ti sai­rai­ta kohta vuo­si­sa­ta – Tutki kar­tas­ta alueen ra­ken­nuk­sia ja niissä an­net­ta­vaa hoitoa

Psykoosipotilailla on yhä vaikeampia oireita. Peltolassa hoidetaan myös syömishäiriöisiä nuoria ja vakavia rikoksia tehneitä oikeuspsykiatrisia potilaita. Yksi käytössä olevista hoitomenetelmistä on sähköhoito.

Vihreästä metalliaidasta on jäljellä enää rippeet.

Se kehysti aikanaan Pohjois-Suomen suurimman psykiatrisen sairaalan eli piirimielisairaalan aluetta Oulun Peltolassa, missä hoidettiin enimmillään jopa 800 potilasta.