Lääkärikoulutus
Lukijalta Mielipide Timo Tuovinen

Hoidon jat­ku­vuu­den takaava yleis­lää­kä­ri on kul­taa­kin kal­liim­pi, ja löytyy ny­kyi­sin useim­mi­ten yk­si­tyis­sek­to­ril­ta

20.10.2020 07:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Tuula Rajaniemi, Sami Heistaro

Lää­kä­ri­kou­lu­tus­ta on jo lisätty rei­lus­ti – ter­veys­kes­kuk­sis­sa tar­vi­taan riit­tä­väs­ti muuta hen­ki­lö­kun­taa, jotta lää­kä­rit voivat kes­kit­tyä ydin­osaa­mi­seen­sa

17.10.2020 06:00 6
Tilaajille
Oulun yliopiston vuonna 1960 alkanut lääkärikoulutus helpotti lääkäripulaa – "50 aloittaneesta lähes 30 on tehnyt varsinaisen työuransa Pohjois-Suomessa"

Oulun yli­opis­ton vuonna 1960 alkanut lää­kä­ri­kou­lu­tus hel­pot­ti lää­kä­ri­pu­laa – "50 aloit­ta­nees­ta lähes 30 on tehnyt var­si­nai­sen työ­uran­sa Poh­jois-Suo­mes­sa"

02.09.2020 19:00 0
Tilaajille