Kuhmo
Viimeisin 4 tuntia
NordLab ja Kainuun sote ottavat käyttöön koronaviruksen antigeenitestin Kuhmossa ja Sotkamossa

NordLab ja Kainuun sote ottavat käyt­töön ko­ro­na­vi­ruk­sen an­ti­gee­ni­tes­tin Kuh­mos­sa ja Sot­ka­mos­sa

12:01 0
Kuukausi
Haapajärvinen luontokuvaaja kohtasi ihmeellisen valkean karhun Kuhmossa – Tutkimusprofessori: Vastaavanlaisia nähty Japanin saarilla

Haa­pa­jär­vi­nen luon­to­ku­vaa­ja kohtasi ih­meel­li­sen valkean karhun Kuh­mos­sa – Tut­ki­musp­ro­fes­so­ri: Vas­taa­van­lai­sia nähty Japanin saa­ril­la

17.09.2020 11:59 5
Tilaajille

Sa­ha­ra­ken­nuk­sen kui­vaa­mos­sa pa­lo­nal­ku Kuh­mos­sa, va­hin­got jäivät pie­nik­si

14.09.2020 10:06 0
Kriisissä rauhallisuus on tärkeää ja oikean tiedon välittäminen korostuu
Kolumni Tytti Määttä

Krii­sis­sä rau­hal­li­suus on tärkeää ja oikean tiedon vä­lit­tä­mi­nen ko­ros­tuu

08.09.2020 12:00 0
Tilaajille
Kainuun koronaryppäässä vahvistettiin taas uusia tartuntoja, Kuhmon kotihoidon työntekijällä todettu tartunta

Kainuun ko­ro­na­ryp­pääs­sä vah­vis­tet­tiin taas uusia tar­tun­to­ja, Kuhmon ko­ti­hoi­don työn­te­ki­jäl­lä todettu tar­tun­ta

04.09.2020 09:31 0
Kuhmo heräsi viikonloppuna hätkähdyttäviin koronalukuihin, asukkaat ovat oppineet maskien käytön – karmean koronapiikin keskellä otetaan rauhallisesti ja pidetään toivoa yllä

Kuhmo heräsi vii­kon­lop­pu­na hät­käh­dyt­tä­viin ko­ro­na­lu­kui­hin, asuk­kaat ovat op­pi­neet maskien käytön – karmean ko­ro­na­pii­kin kes­kel­lä otetaan rau­hal­li­ses­ti ja pi­de­tään toivoa yllä

02.09.2020 18:57 1
Tilaajille
Kainuun koronatartuntojen määrä on kasvanut rajusti: luku on nyt 18 – Varotoimet ulottuvat jo Kajaaniin, altistumisia todettu Kuhmossa kehitysvammayksikössä

Kainuun ko­ro­na­tar­tun­to­jen määrä on kas­va­nut ra­jus­ti: luku on nyt 18 – Va­ro­toi­met ulot­tu­vat jo Ka­jaa­niin, al­tis­tu­mi­sia todettu Kuh­mos­sa ke­hi­tys­vam­mayk­si­kös­sä

31.08.2020 13:16 7
Kuhmossa havaittu kolme uutta koronatartuntaa – Kainuun sote antoi koko maakuntaan välittömän kasvomaskisuosituksen

Kuh­mos­sa ha­vait­tu kolme uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Kainuun sote antoi koko maa­kun­taan vä­lit­tö­män kas­vo­mas­ki­suo­si­tuk­sen

28.08.2020 14:33 3
Taidemaalari Matti Karppanen ikuisti lintuja ja rakasti niitä jopa niin paljon, että piti lemmikkinään kahta kotkaa

Tai­de­maa­la­ri Matti Karp­pa­nen ikuisti lintuja ja rakasti niitä jopa niin paljon, että piti lem­mik­ki­nään kahta kotkaa

25.08.2020 19:00 3
Roskakori kärysi kerrostaloasunnossa Kuhmossa, pelastuslaitos tarkasti ja tuuletti asunnon

Ros­ka­ko­ri kärysi ker­ros­ta­loa­sun­nos­sa Kuh­mos­sa, pe­las­tus­lai­tos tar­kas­ti ja tuu­let­ti asunnon

23.08.2020 21:08 0
Vanhemmat
Rajavartiosto otti suomalaismiehen kiinni rajavyöhykkeellä Kuhmossa – miestä epäillään valtionrajarikoksesta

Ra­ja­var­tios­to otti suo­ma­lais­mie­hen kiinni ra­ja­vyö­hyk­keel­lä Kuh­mos­sa – miestä epäil­lään val­tion­ra­ja­ri­kok­ses­ta

08.08.2020 17:47 0

Tie sul­je­taan sil­ta­työn vuoksi parin päivän ajaksi Kuh­mos­sa

27.07.2020 11:50 2
Poliisi: Kuhmossa kadonnut keski-ikäinen mies on tavoitettu hyväkuntoisena

Po­lii­si: Kuh­mos­sa ka­don­nut kes­ki-ikäi­nen mies on ta­voi­tet­tu hy­vä­kun­toi­se­na

20.07.2020 13:55 0
Humalainen kaivinkonevarkaus ja puukotus – Kuhmossa rötösteltiin sunnuntaina

Hu­ma­lai­nen kai­vin­ko­ne­var­kaus ja puu­ko­tus – Kuh­mos­sa rö­tös­tel­tiin sun­nun­tai­na

20.07.2020 11:51
Noin 90 neliömetriä maastoa palaa Kuhmossa – syttymissyystä ei tietoa

Noin 90 ne­liö­met­riä maastoa palaa Kuh­mos­sa – syt­ty­mis­syys­tä ei tietoa

19.07.2020 12:45 4
Ilmari Kianto kiersi kesällä 1927 Kuhmon seutuja ja tapasi muun muassa papin, jonka epäiltiin harrastavan pirunpalvontaa

Ilmari Kianto kiersi kesällä 1927 Kuhmon seutuja ja tapasi muun muassa papin, jonka epäil­tiin har­ras­ta­van pi­run­pal­von­taa

12.07.2020 18:00 0
Tilaajille
Tuleva on yhtä jossittelua, mutta meistäkin kiinni
Kolumni Marjukka Väisänen

Tuleva on yhtä jos­sit­te­lua, mutta meis­tä­kin kiinni

03.07.2020 07:01 0
Tilaajille
Poliisi pysäytti humalaisia kuskeja Kainuussa – kuusamolaismies selvisi hirvikolarista säikähdyksellä Ristijärvellä

Poliisi py­säyt­ti hu­ma­lai­sia kuskeja Kai­nuus­sa – kuu­sa­mo­lais­mies selvisi hir­vi­ko­la­ris­ta säi­käh­dyk­sel­lä Ris­ti­jär­vel­lä

28.06.2020 10:25
Poliisi tiedottaa: Kuhmossa kadonnut iäkäs mies on löytynyt

Poliisi tie­dot­taa: Kuh­mos­sa ka­don­nut iäkäs mies on löy­ty­nyt

19.06.2020 17:13 1
70-vuotias muistisairas mies katosi Kuhmossa – miehellä on seuranaan labradorinnoutaja

70-vuo­tias muis­ti­sai­ras mies katosi Kuh­mos­sa – mie­hel­lä on seu­ra­naan lab­ra­do­rin­nou­ta­ja

17.06.2020 09:43 0