Kuhmo
Viimeisin 4 tuntia
Orpo pikkukarhu sai nimekseen Pentti ja kodikseen suurpetokeskuksen – "Hyvin pirteä se kuitenkin jo on, johan tuo söi osan kupistakin"

Orpo pik­ku­kar­hu sai ni­mek­seen Pentti ja ko­dik­seen suur­pe­to­kes­kuk­sen – "Hyvin pirteä se kui­ten­kin jo on, johan tuo söi osan ku­pis­ta­kin"

17:30 7
Tilaajille
Kuukausi
Kuhmolaisnainen pääsi kuvaamaan orpoa pikkukarhua: "Ei pentu ihmisiä pelännyt, välillä se pyöriskeli varvikossa ja etsi katsekontaktia"

Kuh­mo­lais­nai­nen pääsi ku­vaa­maan orpoa pik­ku­kar­hua: "Ei pentu ihmisiä pe­län­nyt, välillä se pyö­ris­ke­li var­vi­kos­sa ja etsi kat­se­kon­tak­tia"

07.05.2021 10:52 11
Tilaajille
Poliisin "karhujahti" sai onnellisen lopun Kuhmossa: Ujo orpokarhu pääsi poliisiauton kyytiin ja sai turvapaikan Kuusamon Suurpetokeskuksesta

Po­lii­sin "kar­hu­jah­ti" sai on­nel­li­sen lopun Kuh­mos­sa: Ujo or­po­kar­hu pääsi po­lii­si­au­ton kyytiin ja sai tur­va­pai­kan Kuu­sa­mon Suur­pe­to­kes­kuk­ses­ta

06.05.2021 18:31 6
Tilaajille
Kari Nenonen valittiin Vuosikymmenen kuntajohtajaksi – Tytti Määttä sai myös tunnustusta

Kari Nenonen va­lit­tiin Vuo­si­kym­me­nen kun­ta­joh­ta­jak­si – Tytti Määttä sai myös tun­nus­tus­ta

05.05.2021 09:00 1
Kainuussa käynnistyi kaksivuotinen vieraslajihanke – torjuttavina lajeina muun muassa jättipalsami ja kurtturuusu

Kai­nuus­sa käyn­nis­tyi kak­si­vuo­ti­nen vie­ras­la­ji­han­ke – tor­jut­ta­vi­na lajeina muun muassa jät­ti­pal­sa­mi ja kurt­tu­ruu­su

15.04.2021 13:19 3
Vanhemmat
Koulurakennuksessa olleessa mikrossa kärähti Kuhmossa – kolme altistui savulle

Kou­lu­ra­ken­nuk­ses­sa ol­lees­sa mik­ros­sa kärähti Kuh­mos­sa – kolme al­tis­tui savulle

07.04.2021 10:39
Tulipalo aiheutti isot vahingot omakotitalon sisätiloihin Kuhmossa

Tu­li­pa­lo ai­heut­ti isot va­hin­got oma­ko­ti­ta­lon si­sä­ti­loi­hin Kuh­mos­sa

30.03.2021 15:59
Valtio rahoittaa haitallisten vieraslajien torjuntaa 875 000 eurolla – torjuntahankkeissa mukana myös Oulun kaupunki

Valtio ra­hoit­taa hai­tal­lis­ten vie­ras­la­jien tor­jun­taa 875 000 eurolla – tor­jun­ta­hank­keis­sa mukana myös Oulun kau­pun­ki

25.03.2021 15:36 2
Sänky paloi Kuhmossa aamuyöstä – kaksi henkilöä altistui savulle

Sänky paloi Kuh­mos­sa aa­mu­yös­tä – kaksi hen­ki­löä al­tis­tui savulle

13.02.2021 11:41 1
Vuokattiin tulleen Venäjän nuorten maajoukkueen kolmella hiihtäjällä todettiin korona – Kainuussa yhteensä seitsemän uutta tartuntaa

Vuo­kat­tiin tulleen Venäjän nuorten maa­jouk­kueen kol­mel­la hiih­tä­jäl­lä to­det­tiin korona – Kai­nuus­sa yh­teen­sä seit­se­män uutta tar­tun­taa

29.01.2021 09:12 4
Aura-auto ja kolme raskasta ajoneuvoa kolaroivat Kuhmossa – Vaalassa rekka suistui tieltä

Au­ra-au­to ja kolme ras­kas­ta ajo­neu­voa ko­la­roi­vat Kuh­mos­sa – Vaa­las­sa rekka suistui tieltä

22.01.2021 20:18 3
Nouseva tähtisäveltäjä Outi Tarkiainen kirjoittaa oopperaa vauva-arjen keskellä: "Mitä tylsempi elämä minulla on, sitä enemmän sävellän"

Nouseva täh­ti­sä­vel­tä­jä Outi Tar­kiai­nen kir­joit­taa oop­pe­raa vau­va-ar­jen kes­kel­lä: "Mitä tyl­sem­pi elämä minulla on, sitä enemmän sä­vel­län"

10.01.2021 08:00 2
Tilaajille
Ukranalainen käveli Suomesta Venäjälle Vartiuksessa – rajavartiosto kirjoitti sakon

Uk­ra­na­lai­nen käveli Suo­mes­ta Ve­nä­jäl­le Var­tiuk­ses­sa – ra­ja­var­tios­to kir­joit­ti sakon

29.12.2020 11:27 9
Kuhmon Kamarimusiikki ja Täydenkuun Tanssit saivat 50 000 euroa koronatukea – Suomen Kulttuurirahasto jakoi 1,5 miljoonaa euroa 53 vapaan kentän toimijalle

Kuhmon Ka­ma­ri­mu­siik­ki ja Täy­den­kuun Tanssit saivat 50 000 euroa ko­ro­na­tu­kea – Suomen Kult­tuu­ri­ra­has­to jakoi 1,5 mil­joo­naa euroa 53 vapaan kentän toi­mi­jal­le

15.12.2020 15:19
Puolustusvoimien maastokuorma-auto suistui tieltä katolleen Kuhmossa, viisi loukkaantui – kyydissä oli 14 varusmiestä

Puo­lus­tus­voi­mien maas­to­kuor­ma-au­to suistui tieltä ka­tol­leen Kuh­mos­sa, viisi louk­kaan­tui – kyy­dis­sä oli 14 va­rus­mies­tä

30.11.2020 13:28 1
Puusta saamme kestävästi uutta sote-rakentamista
Kolumni Tytti Määttä

Puusta saamme kes­tä­väs­ti uutta so­te-ra­ken­ta­mis­ta

03.11.2020 12:00 1
Tilaajille
Kuhmo antoi tiukat koronaohjeet: Eri työvuorot ja työntekijäryhmät eivät kohtaa – varautumissuunnitelmaa toivotaan harrasteryhmiltäkin

Kuhmo antoi tiukat ko­ro­naoh­jeet: Eri työ­vuo­rot ja työn­te­ki­jä­ryh­mät eivät kohtaa – va­rau­tu­mis­suun­ni­tel­maa toi­vo­taan har­ras­te­ryh­mil­tä­kin

27.10.2020 09:53 2
Kuhmon kasvatin kultainen kosketus – jääkiekkouransa päättänyt Janne Pesonen on kiitollinen ajastaan Oulussa ja Kärpissä: "Siellä tuli viimeinen silaus"

Kuhmon kas­va­tin kul­tai­nen kos­ke­tus – jää­kiek­ko­uran­sa päät­tä­nyt Janne Pesonen on kii­tol­li­nen ajas­taan Oulussa ja Kär­pis­sä: "Siellä tuli vii­mei­nen silaus"

23.10.2020 20:00 3
Tilaajille
Tulipaikalle valmiiksi kasatussa nuotiossa ollut patruuna räjähti Kuhmossa – kahdelle metsästäjälle vammoja

Tu­li­pai­kal­le val­miik­si ka­sa­tus­sa nuo­tios­sa ollut pat­ruu­na räjähti Kuh­mos­sa – kah­del­le met­säs­tä­jäl­le vammoja

18.10.2020 11:50 2
Metsästäjä ampui koiransa kimppuun hyökänneen suden Kuhmossa, koiraa raadelleessa laumassa 6–8 sutta

Met­säs­tä­jä ampui koi­ran­sa kimp­puun hyö­kän­neen suden Kuh­mos­sa, koiraa raa­del­lees­sa lau­mas­sa 6–8 sutta

10.10.2020 18:51 36