Kainuun rajavartiosto
Kainuun rajavartioston alueella jo 11 metsästyskoiraa mennyt itärajan yli tänä syksynä – Venäjän viranomaiset kiinnittäneet asiaan vakavaa huomiota

Kainuun ra­ja­var­tios­ton alueel­la jo 11 met­säs­tys­koi­raa mennyt itä­ra­jan yli tänä syksynä – Venäjän vi­ra­no­mai­set kiin­nit­tä­neet asiaan vakavaa huo­mio­ta

23.09.2020 11:45 6
Kainuun rajavartioston rajatoimistolle uusi päällikkö – muutoksia myös rajavartioasemien johdossa

Kainuun ra­ja­var­tios­ton ra­ja­toi­mis­tol­le uusi pääl­lik­kö – muu­tok­sia myös ra­ja­var­tioa­se­mien joh­dos­sa

28.08.2020 14:57
Metsästyskoirat pidettävä loitolla Suomen ja Venäjän välisestä rajasta – jos koira ylittää rajavyöhykkeen, edellyttää se aina yhteydenpitoa Venäjän rajaviranomaisiin

Met­säs­tys­koi­rat pi­det­tä­vä loi­tol­la Suomen ja Venäjän vä­li­ses­tä rajasta – jos koira ylittää ra­ja­vyö­hyk­keen, edel­lyt­tää se aina yh­tey­den­pi­toa Venäjän ra­ja­vi­ra­no­mai­siin

19.08.2020 13:58