Joukkoliikenne: Oulun jouk­ko­lii­ken­teen linjat siir­ty­vät pois OTP:lta ensi vii­kol­la, lii­ken­tees­sä voi olla häi­riöi­tä

Uimavedet: Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

Me­hi­läi­nen tutkii koronan ja A- ja B-inf­luens­san yh­dis­tel­mä­tes­tin so­vel­tu­vuut­ta ko­ti­tes­tauk­seen

Mehiläinen on käynnistänyt tutkimuksen COVID-19 sekä A- ja B-influenssan yhdistelmätestien soveltuvuudesta kotitestaukseen. Tutkimusta tehdään yhdessä Actim oyn kanssa. Actim oy kehittää ja tuottaa pikatestejä terveydenhuollon käyttöön.

– Testin toimivuus on jo osoitettu, ja sen avulla pystytään luotettavasti havaitsemaan influenssa A ja B sekä koronavirus samasta näytteestä. Kotitestauksessa onnistunut näytteenotto on avainasemassa ja erityisesti tämä halutaan tutkimuksella varmistaa, kertoo Actimin tuotekehityspäällikkö Paula Luokola Mehiläisen tiedotteessa.

Huonontuneen koronatilanteen vuoksi kotitestaus auttaisi täydentämään terveydenhuollossa tehtävää diagnostiikkaa, vaikka kotitestissä saatu positiivinen tulos tuleekin varmistaa ammattilaisen tekemällä testillä. Kotitestaus nopeuttaisi myös oikeanlaisen hoidon saamista.