Taide: Ou­lu­lai­nen Elsi Tau­riai­nen jul­kai­si maa­laus­vi­deon ja sai 100 000 seu­raa­jaa

Neuvottelutaito: Oulun po­lii­sin neu­vot­te­lu­ryh­män vetäjä kertoo tiu­kim­mat ti­lan­teen­sa

Kolumni: Sek­suaa­li­nen ah­dis­te­lu on rikos ja siihen tulee suh­tau­tua sel­lai­se­na

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Koronakuolemat
THL alkaa raportoida koronakuolemat kuolemansyyn perusteella – aiempi tapa synkentänyt Suomen koronakuolintilastoja kansainvälisissä vertailuissa

THL alkaa ra­por­toi­da ko­ro­na­kuo­le­mat kuo­le­man­syyn pe­rus­teel­la – aiempi tapa syn­ken­tä­nyt Suomen ko­ro­na­kuo­lin­ti­las­to­ja kan­sain­vä­li­sis­sä ver­tai­luis­sa

07.12.2022 15:33 6
Koronalääkkeiden käyttöä tulisi lisätä, sanoo ministeriksi palannut Krista Kiuru Iltalehdessä – "THL:n pitäisi pohtia maskisuosituksen päivittämistä"

Ko­ro­na­lääk­kei­den käyttöä tulisi lisätä, sanoo mi­nis­te­rik­si pa­lan­nut Krista Kiuru Il­ta­leh­des­sä – "THL:n pitäisi pohtia mas­ki­suo­si­tuk­sen päi­vit­tä­mis­tä"

15.10.2022 11:44 29
Tämän verran Pohjois-Pohjanmaan kunnissa on kuollut ihmisiä koronaan – Kuusamon ja Limingan luvut synkkiä, Oulun koronakuolleisuus vain kolmannes valtakunnan tasosta

Tämän verran Poh­jois-Poh­jan­maan kun­nis­sa on kuollut ihmisiä ko­ro­naan – Kuu­sa­mon ja Li­min­gan luvut synk­kiä, Oulun ko­ro­na­kuol­lei­suus vain kol­man­nes val­ta­kun­nan tasosta

18.06.2022 07:00 18
Tilaajille
THL tarkentaa tilastointia ja koronakuolemien määrä voi tulla alas – Tanska arvioi jopa kolmasosan omikroniin liittyvistä kuolemista johtuvan muista syistä

THL tar­ken­taa ti­las­toin­tia ja ko­ro­na­kuo­le­mien määrä voi tulla alas – Tanska arvioi jopa kol­mas­osan omik­ro­niin liit­ty­vis­tä kuo­le­mis­ta joh­tu­van muista syistä

17.02.2022 18:30 4
Tilaajille
Korona ei näy erityisesti kuolleisuuden kokonaiskasvuna Pohjois-Suomessa – virus ei ole myöskään muuttanut hautaustapoja Oulun seurakuntayhtymässä

Korona ei näy eri­tyi­ses­ti kuol­lei­suu­den ko­ko­nais­kas­vu­na Poh­jois-Suo­mes­sa – virus ei ole myös­kään muut­ta­nut hau­taus­ta­po­ja Oulun seu­ra­kun­ta­yh­ty­mäs­sä

22.12.2021 08:42 6
Tilaajille
THL: Kaksi koronarokotetta vähentää tartuntoja ja vakavan sairastumisen riskiä myös vanhemmissa ikäluokissa

THL: Kaksi ko­ro­na­ro­ko­tet­ta vä­hen­tää tar­tun­to­ja ja vakavan sai­ras­tu­mi­sen riskiä myös van­hem­mis­sa ikä­luo­kis­sa

20.08.2021 14:18 4
THL: Tuhannen koronakuoleman raja rikki Suomessa – Oysin erityisvastuualueella sairaalahoidossa kuusi koronapotilasta

THL: Tu­han­nen ko­ro­na­kuo­le­man raja rikki Suo­mes­sa – Oysin eri­tyis­vas­tuu­alueel­la sai­raa­la­hoi­dos­sa kuusi ko­ro­na­po­ti­las­ta

18.08.2021 15:48
Korona aiheutti viime vuonna ylikuolleisuutta – kokonaiskuolleisuus palannut entiselle tasolle rokotusten ansiosta, mutta helle voi näkyä heinäkuun luvuissa

Korona ai­heut­ti viime vuonna yli­kuol­lei­suut­ta – ko­ko­nais­kuol­lei­suus pa­lan­nut en­ti­sel­le tasolle ro­ko­tus­ten an­sios­ta, mutta helle voi näkyä hei­nä­kuun lu­vuis­sa

15.08.2021 06:30 12
Tilaajille
Oulun kaupunginsairaalan koronakuolema johti poliisitutkintaan – Oulun poliisi on sakottanut useita koronakaranteenia rikkoneita

Oulun kau­pun­gin­sai­raa­lan ko­ro­na­kuo­le­ma johti po­lii­si­tut­kin­taan – Oulun poliisi on sa­kot­ta­nut useita ko­ro­na­ka­ran­tee­nia rik­ko­nei­ta

30.05.2021 06:30 12
Tilaajille
Intiassa ja Brasiliassa synkät koronaennätykset: Intiassa 116 000 uutta tartuntaa ja Brasiliassa yli 4 000 koronakuolemaa vuorokaudessa

In­tias­sa ja Bra­si­lias­sa synkät ko­ro­naen­nä­tyk­set: In­tias­sa 116 000 uutta tar­tun­taa ja Bra­si­lias­sa yli 4 000 ko­ro­na­kuo­le­maa vuo­ro­kau­des­sa

07.04.2021 15:05 3
Analyysi: Rokotusten vaikutuksesta näkyy ensimmäisiä merkkejä – koronakuolemat vähenevät, vaikka tartunnat ovat lisääntyneet Etelä-Suomessa

Ana­lyy­si: Ro­ko­tus­ten vai­ku­tuk­ses­ta näkyy en­sim­mäi­siä merk­ke­jä – ko­ro­na­kuo­le­mat vä­he­ne­vät, vaikka tar­tun­nat ovat li­sään­ty­neet Ete­lä-Suo­mes­sa

29.03.2021 18:30
Tilaajille
Yhdysvalloissa saavutettiin synkkä rajapyykki: Puoli miljoonaa ihmistä on kuollut koronavirustaudin seurauksena, presidentti Biden määräsi suruliputuksen

Yh­dys­val­lois­sa saa­vu­tet­tiin synkkä ra­ja­pyyk­ki: Puoli mil­joo­naa ihmistä on kuollut ko­ro­na­vi­rus­tau­din seu­rauk­se­na, pre­si­dent­ti Biden määräsi su­ru­li­pu­tuk­sen

23.02.2021 00:07 12
Maailman tunnetuimpiin tuottajiin kuulunut Phil Spector kuoli vankilassa 81-vuotiaana

Maail­man tun­ne­tuim­piin tuot­ta­jiin kuu­lu­nut Phil Spector kuoli van­ki­las­sa 81-vuo­tiaa­na

17.01.2021 19:34
Kysyimme, miten koronakuolema määritellään – "Tässä asiassa ei ole olemassa mitään absoluuttista totuutta"

Ky­syim­me, miten ko­ro­na­kuo­le­ma mää­ri­tel­lään – "Tässä asiassa ei ole ole­mas­sa mitään ab­so­luut­tis­ta to­tuut­ta"

11.01.2021 07:29 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ko­ro­na­kuo­le­mat peit­tä­vät muut kuo­le­man­syyt

22.12.2020 05:15 3
Tilaajille
Suomessa 12 uutta koronakuolemaa – THL: Oulussa viisi uutta tartuntaa, myös Ylivieskassa, Raahessa ja Kempeleessä tartuntoja

Suo­mes­sa 12 uutta ko­ro­na­kuo­le­maa – THL: Oulussa viisi uutta tar­tun­taa, myös Yli­vies­kas­sa, Raa­hes­sa ja Kem­pe­lees­sä tar­tun­to­ja

17.12.2020 13:47 20
Omaiset eivät päässeet hyvästelemään – Sodankylän koronakuolemat vaativat jälkipuintia

Omaiset eivät pääs­seet hy­väs­te­le­mään – So­dan­ky­län ko­ro­na­kuo­le­mat vaa­ti­vat jäl­ki­puin­tia

17.12.2020 10:32
Tilaajille
Ylivieskassa Kallion kuntayhtymän alueella ensimmäinen koronavirustaudin aiheuttama kuolema

Yli­vies­kas­sa Kallion kun­ta­yh­ty­män alueel­la en­sim­mäi­nen ko­ro­na­vi­rus­tau­din ai­heut­ta­ma kuolema

11.12.2020 17:27
Yön uutiskooste: Trumpin hallinnossa käy ovi, koronakuolemia jo 1,5 miljoona, suomalaiset viettävät joulua pienemmissä porukoissa

Yön uu­tis­koos­te: Trumpin hal­lin­nos­sa käy ovi, ko­ro­na­kuo­le­mia jo 1,5 mil­joo­na, suo­ma­lai­set viet­tä­vät joulua pie­nem­mis­sä po­ru­kois­sa

04.12.2020 06:40 1
Kiimingin Jaarankartanossa jo toinen koronakuolema – Oulun kaupunki painottaa: Kaikkia koronasuosituksia on nyt erittäin tärkeää noudattaa

Kii­min­gin Jaa­ran­kar­ta­nos­sa jo toinen ko­ro­na­kuo­le­ma – Oulun kau­pun­ki pai­not­taa: Kaikkia ko­ro­na­suo­si­tuk­sia on nyt erit­täin tärkeää nou­dat­taa

22.11.2020 16:40 45