Miksi kou­lu­al­tis­tuk­set eivät enää johda Oulussa ka­ran­tee­niin?

Tilaajille

Korona ai­heut­ti viime vuonna yli­kuol­lei­suut­ta – ko­ko­nais­kuol­lei­suus pa­lan­nut en­ti­sel­le tasolle ro­ko­tus­ten an­sios­ta, mutta helle voi näkyä hei­nä­kuun lu­vuis­sa

Kuolleisuus kasvoi 1 539 kuolemalla vuonna 2020, eli lähes kolmella prosentilla. Piikkejä on ollut ennenkin, muttei samanlaisia rajoituksia, jotka taittoivat kasvua. Nyt huolta aiheuttavat pitkittyneet oireet eli long covid, jonka hoitoon ei tahdo riittää resursseja.

Tänä vuonna Suomessa ei ole koettu koronakuolemien piikkiä, vaikka tartuntoja on ollut paljon. Neljännessä aallossa on ylitetty aiemmat päiväkohtaiset tapausmäärät.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tutkimusprofessori Markku Peltonen pitää kuolleisuuden palautumista normaalitasolle pitkälti rokotusten ansiona.